Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling gold medal game

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Điển (Edin) Búa 0 2 0 0 2 0 1 0 2 X 7
 Hoa Kỳ (Shuster) 0 0 2 1 0 2 0 5 0 X 10