Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling bronze medal game

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tỉ số
 Vận động viên Olympic từ Nga (Bryzgalova / Krushelnitskiy) Búa 2 1 0 2 0 1 1 1 8
 Na Uy (Skaslien / Nedregotten) 0 0 2 0 2 0 0 0 4
Ghi chú