Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling draw 1 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 Tỉ số
 Hàn Quốc (Jang / Lee) 3 1 1 0 0 0 4 X 9
 Phần Lan (Kauste / Rantamäki) Búa 0 0 0 1 2 1 0 X 4