Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling draw 2 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tỉ số
 Hàn Quốc (Jang / Lee) 0 1 0 0 4 0 2 0 0 7
 Trung Quốc (Wang / Ba) Búa 2 0 3 1 0 1 0 0 1 8