Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling draw 2 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 Tỉ số
 Vận động viên Olympic từ Nga (Bryzgalova / Krushelnitskiy) 0 1 0 1 1 0 0 1 4
 Na Uy (Skaslien / Nedregotten) Búa 0 0 1 0 0 1 1 0 3