Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling draw 6 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tỉ số
 Thụy Sĩ (Perret / Rios) Búa 2 1 0 1 1 0 1 0 6
 Hàn Quốc (Jang / Lee) 0 0 1 0 0 1 0 2 4