Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 11 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Hàn Quốc (Kim) 3 3 3 0 2 0 X X X X 11
 Vận động viên Olympic từ Nga (Moiseeva) Búa 0 0 0 1 0 1 X X X X 2