Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 11 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Điển (Hasselborg) Búa 0 2 1 0 2 0 0 3 0 X 8
 Trung Quốc (Wang) 0 0 0 1 0 2 0 0 1 X 4