Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 12 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Vận động viên Olympic từ Nga (Moiseeva) Búa 4 0 1 0 0 0 2 1 0 0 8
 Canada (Homan) 0 2 0 2 1 1 0 0 2 1 9