Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 1 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Sĩ (Tirinzoni) 1 0 0 0 0 1 0 0 X X 2
 Trung Quốc (Wang) Búa 0 2 1 1 0 0 0 3 X X 7