Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 4 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tỉ số
 Đan Mạch (Dupont) 0 0 3 1 0 2 0 0 0 2 1 9
 Canada (Homan) Búa 0 2 0 0 4 0 1 1 0 0 0 8