Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 8 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Điển (Hasselborg) 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 6
 Hàn Quốc (Kim) Búa 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 7