Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling semifinal 2

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Điển (Hasselborg) Búa 0 2 0 1 0 2 3 0 2 X 10
 Anh Quốc (Muirhead) 0 0 1 0 2 0 0 2 0 X 5