Mở trình đơn chính

{{{1}}}

Cách dùngSửa đổi

Ký tự {{bạc|màu}} của tôi.

Cho ra:
  Ký tự màu của tôi.