Bản mẫu:Bạc (màu)

{{{1}}}

Cách dùngSửa đổi

Ký tự {{bạc|màu}} của tôi.

Cho ra:
  Ký tự màu của tôi.

Tài liệu bản mẫu[tạo]