Xin chào. Xin kiểm tra email – bạn có thư!
Bạn có thể xóa thông báo này vào bất cứ lúc nào bằng cách xóa bản mẫu {{Bạn có thư}}.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích

sửa

Bạn thấy chán việc gửi email cho thành viên rồi phải đăng cả thông báo trên trang thảo luận của họ để báo họ biết? Chính vì vậy, hãy dùng bản mẫu này để thông báo cho người nhận.

Bản mẫu không cần thế (subst).

Cách dùng

sửa

Một trong các cách sau:

Nhập Kết quả Ghi chú
{{Bạn có thư}}
hoặc
{{BCT}}
Xin chào. Xin kiểm tra email – bạn có thư!
Bạn có thể xóa thông báo này vào bất cứ lúc nào bằng cách xóa bản mẫu {{Bạn có thư}}.
{{Bạn có thư|tiêu đề=Dòng tiêu đề}}
hoặc
{{BCT|tiêu đề=Dòng tiêu đề}}
Xin chào. Xin kiểm tra email – bạn có thư! Tiêu đề là Dòng tiêu đề.
Bạn có thể xóa thông báo này vào bất cứ lúc nào bằng cách xóa bản mẫu {{Bạn có thư}}.
Thay "Dòng tiêu đề" bằng Tiêu đề email.
{{Bạn có thư|ký=~~~~}}
hoặc
{{BCT|ký=~~~~}}
Xin chào. Xin kiểm tra email – bạn có thư!
Bạn có thể xóa thông báo này vào bất cứ lúc nào bằng cách xóa bản mẫu {{Bạn có thư}}. — ~~~~
~~~~ sẽ được thay bằng chữ ký và thời gian.
{{Bạn có thư|ký ko gạch=~~~~}}
hoặc
{{BCT|ký ko gạch=~~~~}}
Xin chào. Xin kiểm tra email – bạn có thư!
Bạn có thể xóa thông báo này vào bất cứ lúc nào bằng cách xóa bản mẫu {{Bạn có thư}}. ~~~~
~~~~ sẽ được thay bằng chữ ký và thời gian (dành cho những người trong chữ ký sửa đổi đã có sẵn gạch).
{{Bạn có thư|tg=~~~~~}}
hoặc
{{BCT|tg=~~~~~}}
Xin chào. Xin kiểm tra email – bạn có thư!
Tin nhắn thêm vào ~~~~~. Bạn có thể xóa thông báo này vào bất cứ lúc nào bằng cách xóa bản mẫu {{Bạn có thư}}.
~~~~~ sẽ được thay bằng thời gian thực.
{{Bạn có thư|tweet=yes}}
hoặc
{{BCT|tweet=yes}}
Xin chào. Hãy kiểm tra Twitter—bạn có tweet!
Bạn có thể xóa thông báo này vào bất cứ lúc nào bằng cách xóa bản mẫu {{Bạn có thư}}.
Tùy chọn chữ ký khác có thể dùng.

Đổi hướng

sửa

{{bct}}