Bản mẫu:Bản đồ tương tác

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này cho phép nhúng bản đồ vào bài viết. Người đọc có thể nhấn vào bản đồ loại này để tương tác và tra cứu thêm.

Tham sốSửa đổi

 • kinh_độ (bắt buộc) : kinh độ của tâm bản đồ;
 • vĩ_độ (bắt buộc) : vĩ độ của tâm bản đồ ;
 • mức_phóng_đại : mức phóng đại của bản đồ, từ 0 đến 18 ;
 • cao : chiều cao bản đồ (theo đơn vị điểm ảnh) ;
 • rộng : chiều rộng bản đồ (theo đơn vị điểm ảnh)  ;
 • align : đặt vị trí bản đồ right, center hoặc left ;
 • chú_thích : chú thích bên dưới bản đồ;
 • bỏ_khung : nếu có thì bản đồ không có khung viền ;
 • đánh_dấu : ký hiệu đánh dấu vị trí trên bản đồ ;
 • cỡ : kích cỡ của ký hiệu đánh dấu vị trí trên bản đồ, "small", "large" ;
 • màu : màu của ký hiệu đánh dấu vị trí trên bản đồ, theo dạng mã màu HEX (ví dụ #00FF00);
 • mẫu : danh sách các ký hiệu đánh dấu trên bản đồ;
 • ký_hiệu : ký hiệu được sử dụng ở vị trí đánh dấu trên bản đồ ("a", "b", "c" ... "1", "2", "3", ...);

Cú phápSửa đổi

Cú pháp tối thiểuSửa đổi

{{Bản đồ tương tác|kinh_độ=|vĩ_độ=|mức_phóng_đại=|đánh_dấu=}}

Ví dụSửa đổi

{{bản đồ tương tác
 | vĩ_độ=21.028056
 | kinh_độ=105.827222
 | mức_phóng_đại=14
 | cao = 200
 | rộng = 400
}}
{{bản đồ tương tác
 | vĩ_độ=21.028056
 | kinh_độ=105.827222
 | mức_phóng_đại=14
 | cao = 200
 | rộng = 400
 | đánh_dấu = có
}}
{{bản đồ tương tác
 | vĩ_độ=21.028056
 | kinh_độ=105.827222
 | mức_phóng_đại=14
 | cao = 200
 | rộng = 400
 | đánh_dấu = có
 | cỡ = small
 | màu = #FF0000
}}
{{bản đồ tương tác
 | vĩ_độ=21.028056
 | kinh_độ=105.827222
 | mức_phóng_đại=14
 | cao = 200
 | rộng = 400
 | mẫu =
 {{Bản đồ tương tác/marker
  | 21.028, 105.827
  | ký_hiệu=1
 }}
 {{Bản đồ tương tác/marker
  | 21.028, 105.83
  | ký_hiệu=a
  | màu = #0000FF
 }}
 {{Bản đồ tương tác/marker
  | 21.028, 105.82
  | màu = #FF0000
 }}
}}