Bản mẫu:Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2007

Tổng sắp huy chương SEA Games 24
Hạng Đoàn Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 183 123 102 408
2 Malaysia Malaysia 68 52 96 216
3 Việt Nam Việt Nam 64 58 82 204
4 Indonesia Indonesia 56 64 83 203
5 Singapore Singapore 43 43 41 127
6 Philippines Philippines 41 91 96 228
7 Myanma Myanma 14 26 47 87
8 Lào Lào 5 7 32 44
9 Campuchia Campuchia 2 5 11 18
10 Brunei Brunei 1 1 4 6
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0
Tổng 477 470 595 1542

Ghi chú:

  • Nội dung bắn đĩa bay Trap đôi đồng đội không có huy chương đồng.
  • Nội dung đôi nam nữ aerobic, Thái Lan và Việt Nam đồng huy chương vàng.

Liên kết ngoàiSửa đổi