Bản mẫu:Bảng thông tin COVID-19 tại Việt Nam Quý II năm 2021

Sửa bằng trình soạn thảo trực quan

BN Thời gian
(2021)
Tuổi Giới tính Nơi xác nhận nhiễm Quốc tịch Bệnh viện điều trị[gc 1] Từng ở Trung Quốc Từng ở các quốc gia khác[gc 2] Tình trạng[gc 3] Ghi chú Nguồn
2604 01/04/2021 26 Nam Cà Mau Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Cà Mau Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2527 từ Philippines về Cần Thơ ngày 29/3/2021 [1]
2605 20 Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 30/3/2021
2606 28 Bến Tre Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2527 từ Philippines về Cần Thơ ngày 29/3/2021
2607 27 Đã xuất viện
2608 25 Đã xuất viện
2609 30 Đã xuất viện
2610 33 Đã xuất viện
2611 31 Đã xuất viện
2612 30 Đã xuất viện
2613 28 Nữ Đã xuất viện
2614 28 Đã xuất viện
2615 28 Nam Đã xuất viện
2616 32 Đã xuất viện
2617 23 Nữ Đã xuất viện
2618 02/04/2021 32 Nam Quảng Ninh Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 1/4/2021 [2]
2619 38 TP. Hồ Chí Minh Philippines Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện Thuyền viên tàu tàu SKY WIND, nhập cảnh từ Hàn Quốc tại Phao số 1 Bà Rịa - Vũng Tàu
2620 24 Nữ Tây Ninh Việt Nam Trung tâm y tế Bến Cầu Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 31/3/2021
2621 03/04/2021 51 Nam Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021 [3]
2622 34 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
2623 42 Nam Đã xuất viện
2624 41 Đã xuất viện
2625 24 Nữ Tây Ninh Trung tâm y tế Bến Cầu Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 1/4/2021
2626 24 Đã xuất viện
2627 04/04/2021 43 Nam Bắc Giang Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021 [4]
2628 45 Đã xuất viện
2629 38 Đã xuất viện
2630 24 Nữ Tây Ninh Trung tâm y tế Bến Cầu Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 2/4/2021 [5]
2631 1 Đã xuất viện
2632 05/04/2021 31 Nữ Bắc Giang Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021 [6]
2633 23 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 3/4/2021
2634 38 Nữ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 3/4/2021
2635 34 Nam Quảng Nam Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN311 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 3/4/2021
2636 32 Đã xuất viện
2637 40 TP. Hồ Chí Minh Ấn Độ Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay 6E941 từ Ấn Độ về Tân Sơn Nhất ngày 1/4/2021
2638 06/04/2021 43 Nam Long An Ấn Độ Bệnh viện Đa khoa Long An Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QR970 từ Ấn Độ (quá cảnh ở Qatar) về Tân Sơn Nhất ngày 3/4/2021 [7]
2639 32 Cà Mau Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Cà Mau Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2527 từ Philippines về Cần Thơ ngày 29/3/2021
2640 18 Đã xuất viện
2641 27 Đã xuất viện
2642 23 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 3/4/2021
2643 32 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN311 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 4/4/2021
2644 28 Tây Ninh Trung tâm y tế Bến Cầu Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 4/4/2021
2645 17 Nữ Đã xuất viện
2646 27 Nam Đã xuất viện
2647 25 Đã xuất viện
2648 26 Nữ Đã xuất viện
2649 07/04/2021 28 Nam Bình Dương Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Bình Dương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN10 từ Pháp về Tân Sơn Nhất ngày 4/4/2021 [8]
2650 45 Đã xuất viện
2651 24 Hưng Yên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN0067 từ Anh về Vân Đồn ngày 4/4/2021
2652 Nữ Đã xuất viện
2653 22 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 5/4/2021
2654 60 Nữ Ninh Bình Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5417 từ Mỹ về Vân Đồn ngày 6/4/2021
2655 30 Đã xuất viện
2656 59 Nam Đã xuất viện
2657 23 Nữ Đã xuất viện
2658 30 Nam TP. Hồ Chí Minh Singapore Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK392 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 3/4/2021
2659 46 Pakistan Đã xuất viện
2660 08/04/2021 23 Nam Hưng Yên Ấn Độ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK394 từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Nội Bài ngày 6/4/2021 [9]
2661 23 Quảng Nam Việt Nam Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN311 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 2/4/2021
2662 Đã xuất viện
2663 31 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 6/4/2021
2664 22 Nữ Đã xuất viện
2665 38 Bắc Giang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
2666 4 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM) Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QR970 từ Ukraina (quá cảnh ở Qatar) về Tân Sơn Nhất ngày 3/4/2021
2667 33 Đã xuất viện
2668 46 Nam Ấn Độ Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay 6E9471 từ Ấn Độ về Tân Sơn Nhất ngày 1/4/2021
2669 09/04/2021 55 Nam Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021 [10]
2670 23 Đồng Tháp Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Thường Phước ngày 6/4/2021 [11]
2671 53 Nữ Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 7/4/2021
2672 24 Đã xuất viện
2673 26 Nam Đã xuất viện
2674 29 Đã xuất viện
2675 17 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Canada về Tân Sơn Nhất ngày 25/3/2021
2676 29 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
2677 37 Nam Đã xuất viện
2678 52 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
2679 29 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
2680 30 Nữ Đã xuất viện
2681 33 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
2682 29 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
2683 32 Đã xuất viện
2684 10/04/2021 25 Nam Kiên Giang Việt Nam Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 8/4/2021 [12]
2685 27 Đã xuất viện
2686 24 Nữ Đã xuất viện
2687 26 Nam Đã xuất viện
2688 23 Đã xuất viện
2689 25 Đã xuất viện
2690 29 Đã xuất viện
2691 25 Đã xuất viện
2692 26 Đã xuất viện
2693 11/04/2021 27 Nam Kiên Giang Việt Nam Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 8/4/2021 [13]
2694 12/04/2021 32 Nam Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ5465 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 9/4/2021 [14]
2695 23 Đã xuất viện
2696 23 Nữ Thái Nguyên Đã xuất viện
2697 61 Nam Hà Nội Đức Bệnh viện dã chiến Mê Linh Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK394 từ UAE về Nội Bài ngày 10/4/2021 [15]
2698 29 Nữ Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
2699 26 Nam Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 8/4/2021
2700 23 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ7843 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 10/4/2021
2701 29 Hà Nội Ukraina Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK394 từ UAE về Nội Bài ngày 10/4/2021
2702 23 Uzbekistan Đã xuất viện
2703 26 Nam Moldova Đã xuất viện
2704 21 Nữ TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5417 từ Hàn Quốc về Tân Sơn Nhất ngày 25/3/2021
2705 46 Nam Ấn Độ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay 6E9471 từ Ấn Độ về Tân Sơn Nhất ngày 1/4/2021
2706 13/04/2021 37 Nam TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QR970 từ Qatar về Tân Sơn Nhất ngày 3/4/2021 [16]
2707 21 Nữ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay OZ735 từ Nhật Bản (quá cảnh ở Hàn Quốc) về Tân Sơn Nhất ngày 9/4/2021
2708 37 Nam Bến Tre Đức Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bến Tre Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2527 từ Philippines về Cần Thơ ngày 29/3/2021 [17]
2709 26 Kiên Giang Việt Nam Trung tâm y tế Hà Tiên Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 11/4/2021
2710 29 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
2711 30 Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
2712 20 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 5/4/2021
2713 20 Nữ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5313 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 11/4/2021
2714 23 Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 5/4/2021
2715 14/04/2021 45 Nam Khánh Hòa Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN30 từ Đức về Cam Ranh ngày 11/4/2021 [18]
2716 57 Phòng khám Đa khoa Ninh Sim Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN30 từ Cộng hòa Séc (quá cảnh ở Đức) về Cam Ranh ngày 11/4/2021
2717 52 Nữ Đã xuất viện
2718 31 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5062 từ Nga về Tân Sơn Nhất ngày 12/4/2021 [19]
2719 32 Nữ Đã xuất viện
2720 29 Đã xuất viện
2721 Đã xuất viện
2722 39 Nam Đã xuất viện
2723 38 TP. Hồ Chí Minh Ấn Độ Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK392 từ Ấn Độ về Tân Sơn Nhất ngày 10/4/2021
2724 50 Nữ Việt Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay OZ735 từ Mỹ (quá cảnh ở Hàn Quốc) về Tân Sơn Nhất ngày 10/4/2021
2725 58 Nam Hoa Kỳ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay SQ178 từ Mỹ (quá cảnh ở Singapore) về Tân Sơn Nhất ngày 28/3/2021
2726 32 Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Hành khách chuyến bay JL751 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 9/4/2021
2727 38 Đã xuất viện
2728 23 Đã xuất viện
2729 30 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2519 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 12/4/2021
2730 25 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 5/4/2021
2731 30 Đã xuất viện
2732 25 Nữ Quảng Nam Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5313 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 11/4/2021
2733 24 Đã xuất viện
2734 15/04/2021 25 Nam Kiên Giang Việt Nam Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 10/4/2021 [20]
2735 27 Nữ Khánh Hòa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8645 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 11/4/2021
2736 32 Nam Đã xuất viện
2737 26 Đã xuất viện
2738 26 Nam Bến Tre Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2527 từ Philippines về Cần Thơ ngày 29/3/2021 [21]
2739 43 Nữ Đã xuất viện
2740 50 Nữ TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VM0088 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 13/4/2021
2741 31 Đã xuất viện
2742 47 Nam Bến Tre Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2527 từ Philippines về Cần Thơ ngày 29/3/2021
2743 45 Đã xuất viện
2744 46 Đã xuất viện
2745 28 Thái Nguyên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ5465 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 9/4/2021
2746 50 An Giang Trung tâm y tế An Phú Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình ngày 13/4/2021
2747 52 Nữ Đã xuất viện
2748 33 Nam TP. Hồ Chí Minh Ấn Độ Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK392 từ Ấn Độ về Tân Sơn Nhất ngày 10/4/2021
2749 38 Việt Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QR970 từ Qatar về Tân Sơn Nhất ngày 11/4/2021
2750 33 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN0606 từ Thái Lan về Tân Sơn Nhất ngày 31/3/2021
2751 27 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 5/4/2021
2752 24 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
2753 34 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 13/4/2021
2754 33 Đã xuất viện
2755 27 Đã xuất viện
2756 28 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
2757 21 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN311 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 4/4/2021
2758 2 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
2759 16/04/2021 28 Nữ Khánh Hòa Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8887 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 13/4/2021 [22]
2760 21 Đã xuất viện
2761 29 Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5064 từ Nga về Cam Ranh ngày 13/4/2021
2762 27 Đã xuất viện
2763 69 Nữ Đã xuất viện
2764 23 Đã xuất viện
2765 27 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
2766 23 Nghệ An Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ7835 từ Nhật Bản về Vinh ngày 14/4/2021
2767 22 Đã xuất viện
2768 21 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 14/4/2021
2769 23 Đã xuất viện
2770 25 Đã xuất viện
2771 44 Nữ Đã xuất viện
2772 27 Quảng Nam Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5313 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 11/4/2021
2773 17/04/2021 25 Nam Bắc Ninh Trung Quốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Chuyên gia nước ngoài, nhập cảnh từ Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị ngày 3/4/2021 [23]
2774 32 Khánh Hòa Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ5139 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 15/4/2021 [24]
2775 27 Đã xuất viện
2776 33 Đã xuất viện
2777 26 Nữ Đã xuất viện
2778 24 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5064 từ Nga về Cam Ranh ngày 13/4/2021
2779 30 Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8645 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 11/4/2021
2780 24 Nữ Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 30/3/2021
2781 38 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN068 từ România về Đà Nẵng ngày 15/4/2021
2782 18/04/2021 51 Nam Hòa Bình Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5417 từ Mỹ về Vân Đồn ngày 16/4/2021 [25]
2783 47 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ Angola về Vân Đồn ngày 31/3/2021
2784 32 Nam Khánh Hòa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ5139 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 14/4/2021
2785 19/4/2021 39 Nam Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 13/4/2021 [26]
2786 35 Yên Bái Ấn Độ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Nội Bài ngày 18/4/2021 [27]
2787 29 Phú Yên Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Phú Yên Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 16/4/2021
2788 35 Nữ Tây Ninh Trung tâm y tế Bến Cầu Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 17/4/2021
2789 22 Nam TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Hàn Quốc về Tân Sơn Nhất ngày 1/4/2021
2790 22 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Mỹ (quá cảnh ở Hàn Quốc) về Tân Sơn Nhất ngày 15/4/2021
2791 31 Ấn Độ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Tân Sơn Nhất ngày 10/4/2021
2792 20/04/2021 20 Nam Hưng Yên Ấn Độ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK394 từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Nội Bài ngày 6/4/2021 [28]
2793 28 Hòa Bình Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5417 từ Mỹ về Vân Đồn ngày 16/4/2021
2794 59 Đã xuất viện
2795 33 Nghệ An Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ7835 từ Nhật Bản về Vinh ngày 14/4/2021
2796 27 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN068 từ România về Đà Nẵng ngày 15/4/2021
2797 Đã xuất viện
2798 24 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5319 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 5/4/2021
2799 Nam Đã xuất viện
2800 28 Đã xuất viện
2801 Hà Nội Bệnh viện dã chiến Mê Linh Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ (quá cảnh ở Qatar và Singapore) về Nội Bài ngày 17/4/2021
2802 21/04/2021 33 Nữ Khánh Hòa Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Nga về Cam Ranh ngày 18/4/2021 [29]
2803 33 Đã xuất viện
2804 48 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021
2805 27 Đã xuất viện
2806 30 Đã xuất viện
2807 22/04/2021 27 Nam Thái Bình Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2723 từ Nhật Bản về Vân Đồn ngày 20/4/2021 [30]
2808 31 Đã xuất viện
2809 2 Đã xuất viện
2810 21 Nữ Đã xuất viện
2811 40 Nam Yên Bái Ấn Độ Bệnh viện dã chiến Mê Linh Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Nội Bài ngày 18/4/2021
2812 58 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
2813 23 Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Hành khách chuyến bay BL116 từ Singapore về Nội Bài ngày 17/4/2021 [31]
2814 56 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5062 từ Nga về Đà Nẵng ngày 21/4/2021
2815 37 Nam Đã xuất viện
2816 27 Phú Yên Bệnh viện Đa khoa Phú Yên Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5313 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 16/4/2021
2817 23/04/2021 36 Nữ TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QR970 từ Ukraina (quá cảnh ở Qatar) về Tân Sơn Nhất ngày 18/4/2021 [32]
2818 34 Nam Ấn Độ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QR970 từ Ấn Độ (quá cảnh ở Qatar) về Tân Sơn Nhất ngày 18/4/2021
2819 31 Nữ Thổ Nhĩ Kỳ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay TK6086 từ Thổ Nhĩ Kỳ về Tân Sơn Nhất ngày 14/4/2021
2820 38 Việt Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 14/4/2021
2821 39 Đã xuất viện
2822 36 Nam Nam Định Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2723 từ Nhật Bản về Vân Đồn ngày 20/4/2021
2823 30 Đã xuất viện
2824 69 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh Đã xuất viện
2825 37 Nam Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8679 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 8/4/2021 [33]
2826 50 Bà Rịa - Vũng Tàu Philippines Trung tâm y tế Long Điền Đã xuất viện Thuyền viên trên tàu di chuyển từ Trung Quốc cập cảng Vũng Tàu ngày 18/4/2021
2827 37 Khánh Hòa Ấn Độ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Đã xuất viện Hành khách chuyến bay OZ773 từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE và Hàn Quốc) về Cam Ranh ngày 20/4/2021
2828 38 An Giang Việt Nam Trung tâm y tế An Phú Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình ngày 20/4/2021
2829 23 Khánh Hòa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN62 từ Nga về Cam Ranh ngày 18/4/2021
2830 27 Nữ TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay JL759 từ Nhật Bản về Tân Sơn Nhất ngày 21/4/2021
2831 24/04/2021 49 Nam Yên Bái Ấn Độ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Nội Bài ngày 18/4/2021 [34]
2832 27 Thái Bình Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ7837 từ Nhật Bản về Vân Đồn ngày 20/4/2021
2833 27 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021 [35]
2834 25/04/2021 23 Nam Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay JL751 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 23/4/2021 [36]
2835 54 Nữ Khánh Hòa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ5139 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 10/4/2021
2836 19 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN30 từ Đức về Cam Ranh ngày 10/4/2021
2837 25 Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9413 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 22/4/2021
2838 22 Đã xuất viện
2839 25 Đã xuất viện
2840 22 Đã xuất viện
2841 25 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
2842 26 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
2843 24 Nữ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5062 từ Nga về Đà Nẵng ngày 21/4/2021
2844 26/04/2021 28 Nam Quảng Nam Việt Nam Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5313 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021 [37]
2845 35 Đã xuất viện
2846 27 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9413 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 20/4/2021
2847 32 Nữ TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay OZ735 từ Hàn Quốc về Tân Sơn Nhất ngày 15/4/2021 [38]
2848 35 Đã xuất viện
2849 28 Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5062 từ Nga về Tân Sơn Nhất ngày 12/4/2021
2850 26 Hà Nội Anh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QR976 từ Anh (quá cảnh ở Qatar) về Nội Bài ngày 24/4/2021
2851 6 Nam Iran Đã xuất viện Con #2850, Hành khách chuyến bay QR976 từ Iran (quá cảnh ở Qatar) về Nội Bài ngày 24/4/2021
2852 23 Nữ Việt Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK394 từ UAE về Nội Bài ngày 24/4/2021
2853 27/04/2021 25 Nữ Thái Nguyên Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay JL751 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 23/4/2021 [39]
2854 40 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Hành khách chuyến bay SQ192 từ Đức (quá cảnh ở Singapore) về Nội Bài ngày 23/4/2021
2855 27 Khánh Hòa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5064 từ Nga về Cam Ranh ngày 13/4/2021
2856 27 Nữ Trung tâm y tế Cam Lâm Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2723 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 24/4/2021
2857 63 Nam Yên Bái Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Nhân viên khách sạn Như Nguyệt 2, tiếp xúc với nhóm chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh từ ngày 18/4/2021
2858 28/04/2021 38 Nam Nam Định Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2723 từ Nhật Bản về Vân Đồn ngày 20/4/2021 [40]
2859 27 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
2860 29 Nữ Khánh Hòa Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ7837 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 24/4/2021
2861 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Đã xuất viện
2862 31 Đã xuất viện
2863 24 Nam Trung tâm y tế Cam Lâm Đã xuất viện
2864 27 Đã xuất viện
2865 31 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8645 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 11/4/2021
2866 29/04/2021 27 Nam Long An Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9059 từ Ba Lan về Tân Sơn Nhất ngày 27/4/2021 [41]
2867 30 Chưa xác định Cần Thơ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
2868 28 Đã xuất viện
2869 24 Đã xuất viện
2870 24 Đã xuất viện
2871 30 Đã xuất viện
2872 24 Đã xuất viện
2873 36 Đã xuất viện
2874 28 Đã xuất viện
2875 33 Đã xuất viện
2876 25 Đã xuất viện
2877 26 Đã xuất viện
2878 26 Đã xuất viện
2879 29 Đã xuất viện
2880 32 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Đã xuất viện Thuyền viên trên tàu Đại Dương SEA từ Indonesia cập cảng Vũng Tàu ngày 25/4/2021
2881 24 Chưa xác định Cần Thơ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
2882 30 Đã xuất viện
2883 30 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Đã xuất viện Thuyền viên trên tàu Đại Dương SEA từ Indonesia cập cảng Vũng Tàu ngày 25/4/2021
2884 24 Chưa xác định Cần Thơ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
2885 19 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Đã xuất viện Thuyền viên trên tàu Đại Dương SEA từ Indonesia cập cảng Vũng Tàu ngày 25/4/2021
2886 26 Chưa xác định Cần Thơ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
2887 22 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Đã xuất viện Thuyền viên trên tàu Đại Dương SEA từ Indonesia cập cảng Vũng Tàu ngày 25/4/2021
2888 34 Đã xuất viện
2889 22 Đã xuất viện
2890 19 Đã xuất viện
2891 34 Đã xuất viện
2892 51 Đã xuất viện
2893 45 Đã xuất viện
2894 32 Đã xuất viện
2895 36 Đã xuất viện
2896 33 Nữ Khánh Hòa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8837 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 12/4/2021
2897 28 Nam Long An Bệnh viện Đa khoa Long An Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9059 từ Ba Lan về Tân Sơn Nhất ngày 27/4/2021
2898 25 Nghệ An Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ7835 từ Nhật Bản về Vinh ngày 14/4/2021
2899 28 Hà Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4/2021, sau khi xét nghiệm 3 lần âm tính, bắt xe khách từ Đà Nẵng về Hà Nam, sau khi về nhà có biểu hiện sốt, đau họng, đã được phát hiện và đưa đi cách ly tập trung
2900 46 Vĩnh Phúc Ấn Độ Bệnh viện dã chiến Mê Linh Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK517 từ Ấn Độ về Nội Bài ngày 24/4/2021
2901 58 Hà Nam Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Bố #2899
2902 48 Vĩnh Phúc Ấn Độ Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK517 từ Ấn Độ về Nội Bài ngày 24/4/2021
2903 49 Nữ Hà Nam Việt Nam Không Không Đã xuất viện Mẹ #2899
2904 29 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5062 từ Nga về Đà Nẵng ngày 21/4/2021
2905 34 Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
2906 29 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
2907 30 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
2908 25 Nữ Hà Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Vợ #2899
2909 1 Đã xuất viện Con #2899
2910 28 Nam TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Tiếp xúc #2899
2911 30/04/2021 28 Nam Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #2899 [42]
2912 2 Nữ Hưng Yên Đã xuất viện
2913 58 Đã xuất viện
2914 34 Quảng Trị Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Trị Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo ngày 27/4/2021
2915 2 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN10 từ Đức (quá cảnh ở Pháp) về Tân Sơn Nhất ngày 26/4/2021 [43]
2916 32 Nam Ấn Độ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK392 từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Tân Sơn Nhất ngày 13/4/2021
2917 43 Nữ Hà Nam Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Mợ #2899
2918 17 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam Đã xuất viện Cháu #2899
2919 25 Tây Ninh Trung tâm y tế Bến Cầu Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 28/4/2021
2920 29 Nam Sóc Trăng Bệnh viện 30 Tháng 4 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9353 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
2921 17 Nữ Đã xuất viện
2922 33 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Đã xuất viện Thuyền viên trên tàu Đại Dương SEA từ Indonesia cập cảng Vũng Tàu ngày 25/4/2021
2923 45 Đã xuất viện
2924 40 Đã xuất viện
2925 47 Đã xuất viện
2926 44 Đã xuất viện
2927 25 Nữ Hà Nội Bệnh viện dã chiến Mê Linh Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #2911
2928 27 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
2929 01/05/2021 24 Nữ Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021 [44]
2930 26 Nam TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay JL759 từ Nhật Bản về Tân Sơn Nhất ngày 21/4/2021
2931 49 Nữ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 13/4/2021
2932 30 Nam Hà Tĩnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo Đã xuất viện Nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo ngày 30/4/2021
2933 31 Nữ Đã xuất viện
2934 1 Nam Đã xuất viện
2935 19 Nữ TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Hành khách chuyến bay OZ735 từ Canada (quá cảnh ở Hàn Quốc) về Tân Sơn Nhất ngày 29/4/2021
2936 36 Nam Quảng Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5315 từ Nhật Bản về Vân Đồn ngày 29/4/2021
2937 27 Đã xuất viện
2938 23 Đã xuất viện
2939 27 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN68 từ România về Đà Nẵng ngày 15/4/2021
2940 20 Hà Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Vợ #2941
2941 28 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #2899
2942 77 Đã xuất viện Ông nội #2941
2943 02/05/2021 35 Nữ Đồng Nai Việt Nam Bệnh viện Phổi Đồng Nai Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ7837 từ Nhật Bản về Tân Sơn Nhất ngày 17/4/2021 [45]
2944 27 Nam Cần Thơ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
2945 35 Đã xuất viện
2946 25 Đã xuất viện
2947 35 Đã xuất viện
2948 24 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
2949 24 Đã xuất viện
2950 59 Hà Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Cô #2908
2951 34 Nam Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #2910, #2941
2952 34 Khánh Hòa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN62 từ Nga về Cam Ranh ngày 18/4/2021
2953 27 Đã xuất viện
2954 24 Đã xuất viện
2955 37 Đã xuất viện
2956 1 Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ7837 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 24/4/2021
2957 32 Nữ Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
2958 24 Đã xuất viện
2959 31 Đã xuất viện
2960 26 Đã xuất viện
2961 29 Đã xuất viện
2962 32 Nam Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc Đã xuất viện
2963 03/05/2021 42 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Ai Cập Trung tâm y tế Long Điền Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK392 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 1/5/2021 [46]
2964 25 Nữ Kiên Giang Việt Nam Trung tâm y tế Hà Tiên Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 18/4/2021
2965 27 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
2966 26 Đã xuất viện
2967 31 Nữ Khánh Hòa Trung tâm y tế Cam Lâm Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ7837 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 24/4/2021
2968 26 Đã xuất viện
2969 24 Đã xuất viện
2970 28 Đã xuất viện
2971 25 Đã xuất viện
2972 27 Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
2973 32 Đã xuất viện
2974 35 Đã xuất viện
2975 31 Đã xuất viện
2976 29 Đã xuất viện
2977 27 Nam Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên Đã xuất viện Liên quan ổ dịch Sunny Bar Phúc Yên
2978 33 Đã xuất viện
2979 38 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc Đã xuất viện
2980 63 Nữ Hà Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #2951
2981 25 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #2941
2982 04/05/2021 28 Nam Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Không Không Đã xuất viện Nhân viên spa khách sạn Phú An, chưa rõ yếu tố dịch tễ [47]
2983 65 Nữ An Giang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Không Tử vong Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình ngày 3/5/2021[gc 4]
2984 57 Nam Bệnh viện Đa khoa Khu vực An Giang Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình ngày 3/5/2021
2985 26 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
2986 37 Ấn Độ Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK0394 từ Ấn Độ (quá cảnh ở UAE) về Nội Bài ngày 17/4/2021 [48]
2987 33 Hưng Yên Việt Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Nhật Bản về Vân Đồn ngày 30/4/2021
2988 22 Nữ Đã xuất viện
2989 25 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch khách sạn Phú An Riverside, tiếp xúc #2982
2990 34 Nam TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QR370 từ Qatar về Tân Sơn Nhất ngày 17/4/2021
2991 50 Ấn Độ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EL392 từ Ấn Độ (quá cảnh ở Qatar) về Tân Sơn Nhất ngày 17/4/2021
2992 40 Đã xuất viện
2993 40 Đà Nẵng Việt Nam Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
2994 24 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 2/5/2021
2995 25 Nữ Hà Tĩnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo Đã xuất viện Nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo ngày 28/4/2021
2996 24 Khánh Hòa Trung tâm y tế Cam Lâm Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2723 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 24/4/2021
2997 05/05/2021 27 Nữ Quảng Nam Việt Nam Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn Không Không Đã xuất viện Vợ #2982 [49]
2998 32 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
2999 44 Đồng Nai Bệnh viện Phổi Đồng Nai Đã xuất viện Tiếp xúc #2982
3000 57 Long An Bệnh viện Đa khoa Long An Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9059 từ Ba Lan về Tân Sơn Nhất ngày 27/4/2021
3001 24 Nam Tây Ninh Trung tâm y tế Bến Cầu Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 3/5/2021
3002 26 Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
3003 34 Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ5103 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 29/4/2021
3004 29 Sóc Trăng Bệnh viện 30 Tháng 4 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9353 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
3005 34 Đã xuất viện
3006 22 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5062 từ Nga về Đà Nẵng ngày 21/4/2021
3007 23 Đã xuất viện
3008 44 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Thuyền viên trên tàu MD-Sun từ Philippines về cảng Phao Phước Long 5 (Nhà Bè) ngày 30/4/2021
3009 31 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3010 57 Nam Đã xuất viện
3011 49 Nữ Đã xuất viện
3012 18 Nam Đã xuất viện
3013 55 Nữ Đã xuất viện
3014 32 Nam Đã xuất viện
3015 51 Tử vong Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh[gc 5]
3016 62 Nữ Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3017 81 Đã xuất viện
3018 53 Tử vong Bệnh nhân từng điều trị biến chứng viêm màng não mủ do tai nạn giao thông tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh[gc 6]
3019 54 Nam Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3020 59 Đã xuất viện
3021 42 Đã xuất viện
3022 72 Nữ Tử vong Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh[gc 7]
3023 06/05/2021 44 Nam Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh [50]
3024 30 Đã xuất viện
3025 60 Nữ Đã xuất viện
3026 22 Tử vong Bệnh nhân điều trị nhiễm nấm huyết tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh[gc 8]
3027 89 Nam Đã xuất viện Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3028 70 Nữ Tử vong Bệnh nhân điều trị tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.[gc 9]
3029 38 Đã xuất viện Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3030 39 Nam Đã xuất viện
3031 39 Nữ Vĩnh Phúc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên Đã xuất viện Liên quan ổ dịch Sunny Bar Phúc Yên [51]
3032 32 Đã xuất viện
3033 32 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3034 28 Nam Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc Đã xuất viện
3035 20 Nữ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3036 38 Đã xuất viện
3037 26 Đã xuất viện
3038 45 Đã xuất viện
3039 34 Nam Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3040 38 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Chăm sóc mẹ là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3041 44 Nữ Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3042 38 Đã xuất viện
3043 73 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Mẹ #3040, từng là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3044 70 Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3045 45 Đã xuất viện
3046 25 Thái Nguyên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ5465 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 4/5/2021
3047 35 Hà Nội Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3032
3048 1 Nam Đã xuất viện
3049 61 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3029
3050 44 Đã xuất viện Con #3022
3051 32 Nam Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Không Đã xuất viện Nhập cảnh trái phép từ Lào ngày 22/4/2021. Di chuyển nhiều nơi trước khi bị phát hiện nhiễm bệnh ngày 6/5/2021
3052 46 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3055
3053 31 Nữ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Vợ #3055
3054 48 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3055
3055 34 Tử vong Bệnh nhân từng điều trị biến chứng viêm màng não mủ do tai nạn giao thông tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh[gc 10]
3056 49 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3055
3057 45 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Vợ #3054, tiếp xúc #3055
3058 41 Đã xuất viện Tiếp xúc #3040
3059 53 Nam Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch Sunny Bar Phúc Yên
3060 53 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc Đã xuất viện
3061 32 Nữ Hà Tĩnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN088 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 13/4/2021, đã hoàn thành cách ly ở TP.HCM. Cách ly tại nhà và có kết quả dương tính ngày 5/5/2021
3062 36 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3063 31 Hưng Yên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3013
3064 25 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3065 1 Hưng Yên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3013
3066 20 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3067 26 Quảng Ngãi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông (Đà Nẵng)
3068 38 Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen (Vĩnh Yên)
3069 30 Nữ Hà Nội Đã xuất viện Liên quên đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3070 43 Đã xuất viện
3071 43 Đã xuất viện
3072 48 Đã xuất viện
3073 22 Đã xuất viện
3074 54 Đã xuất viện
3075 72 Nam Đã xuất viện
3076 41 Đã xuất viện
3077 27 Đã xuất viện
3078 32 Nữ Đã xuất viện
3079 37 Nam Đã xuất viện
3080 48 Nữ Đã xuất viện
3081 50 Đã xuất viện
3082 26 Nam Đã xuất viện
3083 59 Đã xuất viện
3084 42 Đã xuất viện
3085 66 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Tiếp xúc #3086
3086 61 Nam Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
3087 25 Nữ Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bar New Phương Đông
3088 33 Khánh Hòa Trung tâm y tế Cam Lâm Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2723 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 24/4/2021
3089 24 Đã xuất viện
3090 26 Lạng Sơn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Từng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3091 07/05/2021 42 Nam Thanh Hóa Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021 [52]
3092 41 Hà Nội Đã xuất viện Đi du lịch Đà Nẵng ngày 27-29/4/2021. Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021 [53]
3093 34 Đã xuất viện
3094 21 Nữ Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Tiếp xúc #3051
3095 55 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3096 55 Điện Biên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
3097 17 Hà Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #2918
3098 39 Nghệ An Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3099 32 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3100 39 Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3101 43 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3102 63 Đã xuất viện
3103 30 Đã xuất viện Tiếp xúc #3092
3104 1 Đã xuất viện
3105 38 Đã xuất viện Tiếp xúc #3093
3106 57 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3107 11 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3093
3108 36 Nữ Đã xuất viện
3109 39 Đã xuất viện
3110 69 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3111 79 Đã xuất viện
3112 8 Đã xuất viện Tiếp xúc #3093
3113 33 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3114 40 Đã xuất viện
3115 66 Đã xuất viện
3116 26 Phú Thọ Bệnh viện dã chiến Phú Thọ Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3117 64 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3118 42 Đã xuất viện
3119 57 Nữ Đã xuất viện
3120 31 Hưng Yên Đã xuất viện Tiếp xúc #3063
3121 44 Đã xuất viện
3122 45 Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3123 46 Nam Đã xuất viện
3124 34 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Không Đã xuất viện Thuyền viên trên tàu MD-Sun từ Philippines về cảng Phao Phước Long 5 (Nhà Bè) ngày 30/4/2021
3125 30 Đã xuất viện
3126 36 Nữ Nam Định Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3127 32 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Nhân viên khách sạn New Phương Đông, chưa rõ yếu tố dịch tễ
3128 25 Nam Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bar New Phương Đông
3129 24 Đã xuất viện
3130 28 Đã xuất viện Tiếp xúc #2982
3131 46 Nữ Đã xuất viện
3132 35 Nam Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
3133 34 Đã xuất viện
3134 31 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3135 19 Vĩnh Phúc Đã xuất viện Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc
3136 24 Quảng Trị Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Trị Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo ngày 27/4/2021
3137 33 Nam Bình Thuận Indonesia Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận Đã xuất viện Hành khách chuyến bay SQ178 từ Indonesia (quá cảnh ở Singapore) về Tân Sơn Nhất ngày 23/4/2021
3138 08/05/2021 14 Nam Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Con #3092 [54]
3139 36 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3140 52 Đã xuất viện
3141 27 Đã xuất viện
3142 54 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3143 47 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3144 54 Đã xuất viện
3145 36 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3146 48 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3147 48 Đã xuất viện
3148 60 Đã xuất viện
3149 15 Đã xuất viện
3150 72 Nữ Đã xuất viện
3151 26 Đã xuất viện
3152 38 Đã xuất viện
3153 62 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Tử vong Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh[gc 11] [55]
3154 43 Nữ Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3155 28 Nam Đã xuất viện
3156 32 Nữ Đã xuất viện
3157 26 Nam Đã xuất viện
3158 46 Nữ Đã xuất viện
3159 24 Nam Đã xuất viện
3160 26 Đã xuất viện
3161 43 Đã xuất viện
3162 29 Đã xuất viện
3163 36 Đã xuất viện
3164 47 Nữ Đã xuất viện
3165 25 Đã xuất viện
3166 38 Quảng Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3167 38 Bắc Giang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3168 48 Hưng Yên Đã xuất viện Tiếp xúc #3122
3169 43 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3123
3170 29 Hà Tĩnh Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo ngày 6/5/2021
3171 34 Nữ Hà Nội Không Không Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3172 28 Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Đã xuất viện Tiếp xúc #3092
3173 36 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3174 6 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3100
3175 31 Nam Đã xuất viện Điều dưỡng viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3176 51 Nữ Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Canada về Nội Bài ngày 6/5/2021
3177 21 Đã xuất viện
3178 3 Đã xuất viện
3179 30 Nam Đã xuất viện
3180 63 Nữ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Tử vong Từng điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều[gc 12]
3181 58 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Từng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, người nhà #3171
3182 23 Nữ Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Tiếp xúc #3094
3183 39 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3184 54 Đã xuất viện
3185 47 Đã xuất viện
3186 36 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3187 32 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3188 23 Đã xuất viện
3189 51 Nam Đã xuất viện
3190 57 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3191 27 Hà Nội Đã xuất viện
3192 69 Nữ Thái Bình Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3193 42 Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
3194 27 Nam Đã xuất viện
3195 46 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3196 48 Đã xuất viện
3197 64 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Tử vong Bệnh nhân nhập viện cấp cứu hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh[gc 13]
3198 31 Vĩnh Phúc Trung Quốc Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
3199 32 Nam Cần Thơ Việt Nam Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
3200 18 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3201 18 Đã xuất viện
3202 26 Nữ Cần Thơ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
3203 27 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3204 28 Đã xuất viện
3205 28 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay JL759 từ Nhật Bản về Tân Sơn Nhất ngày 21/4/2021
3206 31 Nữ Cần Thơ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
3207 37 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3208 52 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3209 52 Nữ Đã xuất viện
3210 54 Nam Hải Phòng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3211 23 Nữ Thừa Thiên Huế Bệnh viện Trung ương Huế (CS 2) Đã xuất viện Tiếp xúc #3131
3212 40 Nam An Giang Trung tâm y tế Châu Thành An Giang Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình ngày 6/5/2021
3213 59 Nữ Trung tâm y tế An Phú Đã xuất viện
3214 63 Đã xuất viện
3215 17 Nam Hưng Yên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3063, #3065
3216 25 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Đồng nghiệp #3131
3217 25 Đã xuất viện
3218 39 Nữ Đã xuất viện
3219 30 Đã xuất viện
3220 23 Nam Đã xuất viện
3221 82 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3085, #3086
3222 35 Đã xuất viện Đồng nghiệp #3131
3223 25 Nam Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #2979
3224 26 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Đồng nghiệp #3131
3225 24 Nam Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 2/5/2021
3226 57 Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3032
3227 Nữ Đã xuất viện
3228 30 Nam Đã xuất viện Liên quan ổ dịch Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen Vĩnh Yên
3229 16 Nữ Nam Định Trung tâm y tế Trực Ninh Đã xuất viện Con #3126
3230 20 Quảng Nam Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3131
3231 09/05/2021 61 Nữ Hà Nam Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Mẹ #2899 [56]
3232 46 Chưa xác định Hà Nội Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3233 34 Đã xuất viện
3234 57 Đã xuất viện
3235 27 Đã xuất viện
3236 31 Nam Đã xuất viện
3237 23 Nữ Đắk Lắk Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk Đã xuất viện Tiếp xúc #3131
3238 46 Nam Lạng Sơn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3239 44 Nữ Đã xuất viện
3240 5 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3241 7 Nam Đã xuất viện
3242 12 Đã xuất viện
3243 43 Nữ Trung tâm y tế Tân Yên Đã xuất viện
3244 32 Chưa xác định Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3245 23 Nữ Bắc Giang Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3246 32 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện [57]
3247 39 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
3248 29 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3249 50 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
3250 19 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3251 39 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
3252 23 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3253 74 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3181
3254 18 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3200, #3201
3255 18 Đã xuất viện
3256 18 Đã xuất viện
3257 18 Đã xuất viện
3258 63 Nam Hà Tĩnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo ngày 7/5/2021
3259 10 Hưng Yên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3063, #3121
3260 26 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3063, #3065
3261 19 Hà Nội Đã xuất viện Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3262 24 Nữ Thừa Thiên Huế Bệnh viện Trung ương Huế (CS 2) Đã xuất viện Tiếp xúc #3131
3263 35 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3264 59 Đã xuất viện
3265 33 Nam Tiền Giang Bệnh viện dã chiến Long Định Không Đã xuất viện Hành khách trên các chuyến bay QH9324 và QH9322 từ Malaysia về Cần Thơ ngày 6/5/2021
3266 Đã xuất viện
3267 47 Vĩnh Long Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9324 từ Malaysia về Cần Thơ ngày 6/5/2021
3268 24 Nữ Thừa Thiên Huế Bệnh viện Trung ương Huế (CS 2) Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3131
3269 32 Nam Vĩnh Long Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9324 từ Malaysia về Cần Thơ ngày 6/5/2021
3270 46 Nữ Đã xuất viện
3271 62 Đã xuất viện
3272 55 Nam Đã xuất viện
3273 64 Hòa Bình Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3147
3274 33 Đã xuất viện
3275 26 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ UAE về Nội Bài ngày 24/4/2021
3276 26 Quảng Nam Phòng khám Đa khoa Điện Nam - Điện Ngọc Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3131
3277 61 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3278 46 Nam Đã xuất viện
3279 45 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3280 18 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3281 46 Nữ Đã xuất viện
3282 62 Đã xuất viện
3283 51 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3284 1 Nữ Bắc Giang Đã xuất viện Cháu #3245
3285 50 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3286 19 Bắc Giang Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3287 45 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
3288 45 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3289 37 Nữ Bắc Giang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3290 41 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3291 44 Nam Đã xuất viện
3292 37 Nữ Đã xuất viện
3293 9 Nam Đã xuất viện
3294 8 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3295 58 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3296 43 Nữ Bắc Giang Trung tâm y tế Tân Yên Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3297 38 Nam Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Tiếp xúc #3219
3298 25 Đã xuất viện
3299 58 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Tiếp xúc #3086
3300 23 Nữ Đã xuất viện Nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA
3301 24 Đã xuất viện
3302 21 Đã xuất viện
3303 24 Đã xuất viện
3304 24 Đã xuất viện
3305 26 Đã xuất viện
3306 24 Đã xuất viện
3307 31 Đã xuất viện Nhân viên quán bar New Phương Đông
3308 40 Đã xuất viện Tiếp xúc #3086
3309 23 Đã xuất viện Nhân viện Thẩm mỹ viện AMIDA
3310 25 Đã xuất viện
3311 26 Đã xuất viện
3312 27 Đã xuất viện
3313 24 Đã xuất viện
3314 41 Bắc Giang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3315 42 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3316 43 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3317 42 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3318 39 Trung tâm y tế Tân Yên Đã xuất viện
3319 38 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3320 42 Nữ Đã xuất viện
3321 40 Trung tâm y tế Tân Yên Đã xuất viện
3322 43 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
3323 38 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3324 50 Đã xuất viện
3325 40 Trung tâm y tế Tân Yên Đã xuất viện
3326 42 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
3327 17 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3328 32 Nữ Quảng Trị Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Trị Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Hữu Nghị ngày 27/4/2021
3329 23 Không Không Đã xuất viện Nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA
3330 8 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Con #3108
3331 46 Đã xuất viện Tiếp xúc #3022
3332 60 Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3333 10/05/2021 38 Nữ Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền [58]
3334 23 Đắk Lắk Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Thẩm mỹ viện AMIDA Đà Nẵng
3335 40 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3336 50 Đã xuất viện
3337 41 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3338 43 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3339 44 Đã xuất viện
3340 45 Đã xuất viện
3341 29 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3342 38 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3343 34 Nam Đã xuất viện
3344 3 Đã xuất viện
3345 32 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
3346 20 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3347 41 Đã xuất viện
3348 43 Đã xuất viện
3349 41 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3350 39 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3351 41 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
3352 50 Đã xuất viện
3353 46 Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3147
3354 76 Lạng Sơn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Tử vong Tiếp xúc #3238, #3239[gc 14]
3355 43 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3356 39 Nữ Đã xuất viện
3357 27 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Công nhân Công ty Canon Việt Nam tại KCN Quế Võ Bắc Ninh, Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3358 9 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3359 7 Nam Đã xuất viện
3360 41 Vĩnh Phúc Trung Quốc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
3361 53 Nữ Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3362 31 Nam Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Vĩnh Phúc
3363 16 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3364 35 Nam Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Vĩnh Phúc
3365 38 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3366 38 Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Vĩnh Phúc
3367 43 Nam Đã xuất viện
3368 40 Đã xuất viện
3369 23 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3370 27 Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Vĩnh Phúc
3371 28 Nam Đã xuất viện
3372 24 Bắc Giang Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3373 45 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
3374 46 Nam Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Vĩnh Phúc
3375 34 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3376 22 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3377 25 Nữ Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Vĩnh Phúc
3378 23 Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện
3379 31 Đã xuất viện
3380 42 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3381 38 Nữ Đã xuất viện
3382 25 Nam Đã xuất viện
3383 32 Nữ Đã xuất viện
3384 37 Đã xuất viện
3385 37 Nam Đã xuất viện
3386 28 Nữ Đã xuất viện
3387 75 Nam Hà Nội Đã xuất viện Chồng #3253
3388 17 Đã xuất viện Cháu ngoại #3253
3389 42 Nữ Đã xuất viện Con #3253
3390 33 Nam Đồng Nai Ấn Độ Bệnh viện Phổi Đồng Nai Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QR970 từ Qatar về Tân Sơn Nhất ngày 24/4/2021
3391 30 Việt Nam Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN10 từ Pháp về Tân Sơn Nhất ngày 7/5/2021
3392 28 Nữ Hòa Bình Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3273, #3274
3393 2 Nam Đã xuất viện
3394 29 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Tiếp xúc #3131
3395 29 Đã xuất viện Nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA
3396 35 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3218
3397 64 Nam Đã xuất viện
3398 11 Đã xuất viện
3399 37 Nữ Đã xuất viện Nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA
3400 25 Đã xuất viện
3401 23 Đã xuất viện
3402 27 Đã xuất viện
3403 26 Đã xuất viện
3404 28 Đã xuất viện Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện AMIDA
3405 24 Đã xuất viện Tiếp xúc #3131
3406 27 Đã xuất viện Nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA
3407 24 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3408 28 Nữ Đã xuất viện
3409 47 Đã xuất viện
3410 60 Đã xuất viện
3411 42 Nam Đã xuất viện
3412 40 Nữ Đã xuất viện
3413 34 Đã xuất viện [59]
3414 45 Đã xuất viện
3415 61 Đã xuất viện
3416 29 Nam Đã xuất viện
3417 29 Nữ Đã xuất viện
3418 44 Nam Đã xuất viện
3419 72 Đã xuất viện
3420 59 Đã xuất viện
3421 46 Đã xuất viện
3422 51 Tử vong Bệnh nhân điều trị viêm gan nhiễm độc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh[gc 15]
3423 49 Nữ Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3424 52 Nam Đã xuất viện
3425 72 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3426 35 Nữ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3427 1 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3288
3428 67 Đã xuất viện Tiếp xúc #3255
3429 18 Đã xuất viện
3430 18 Đã xuất viện
3431 18 Đã xuất viện
3432 18 Đã xuất viện
3433 33 Hòa Bình Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3434 21 Nữ Bắc Giang Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3435 21 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3436 39 Nữ Đã xuất viện
3437 29 Đã xuất viện
3438 19 Đã xuất viện
3439 35 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Pakistan Trung tâm y tế Long Điền Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK392 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 8/5/2021
3440 47 Nữ Bắc Giang Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3441 56 Nam Hà Nội Đã xuất viện Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3442 39 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3443 35 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Tiếp xúc #3222
3444 25 Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Tiếp xúc #3182
3445 45 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang [60]
3446 50 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
3447 32 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3448 41 Nam Vĩnh Phúc Trung Quốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Chuyên gia công ty VITATOP đã được cách ly từ trước
3449 67 Hưng Yên Việt Nam Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3450 68 Nữ Đã xuất viện
3451 71 Nam Đã xuất viện
3452 13 Nữ Đã xuất viện Con #3169
3453 39 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3454 39 Đã xuất viện Con #3453
3455 2 Hà Tĩnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo ngày 27/4/2021
3456 31 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3114
3457 27 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Tiếp xúc #3311
3458 31 Đã xuất viện Tiếp xúc #2982
3459 25 Đã xuất viện Tiếp xúc #3224
3460 31 Đã xuất viện Tiếp xúc #3404
3461 29 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
3462 11/05/2021 19 Nam Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền [61]
3463 18 Đã xuất viện
3464 18 Đã xuất viện
3465 39 Nữ Vĩnh Phúc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện Nhân viên Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen Vĩnh Yên
3466 80 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3467 46 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3468 46 Nữ Đã xuất viện
3469 46 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3470 41 Nam Vĩnh Phúc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện Tiếp xúc #3448
3471 14 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3472 39 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3473 26 Vĩnh Phúc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện Nhân viên Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen Vĩnh Yên
3474 27 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3475 45 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3476 50 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
3477 20 Vĩnh Phúc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện Nhân viên Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen Vĩnh Yên
3478 52 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3479 52 Nữ Vĩnh Phúc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện Tiếp xúc #3228
3480 52 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3481 42 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3482 44 Lạng Sơn Đã xuất viện Tiếp xúc #3238, #3239
3483 19 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3484 40 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3485 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3486 31 Nam Đã xuất viện
3487 30 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3488 37 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3489 28 Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3490 31 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều [62]
3491 68 Đã xuất viện
3492 21 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3493 35 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
3494 36 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3495 17 Nữ Đã xuất viện
3496 18 Đã xuất viện
3497 26 Nam Đã xuất viện
3498 38 Nữ Đồng Nai Bệnh viện Phổi Đồng Nai Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN10 từ Thụy Điển (quá cảnh ở Pháp) về Tân Sơn Nhất ngày 7/5/2021
3499 27 Nam Ấn Độ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QR970 từ Ấn Độ về Tân Sơn Nhất ngày 7/5/2021
3500 6 Nữ Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3501 30 Nam Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Tiếp xúc #3182
3502 28 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3503 21 Đã xuất viện
3504 23 Đã xuất viện
3505 23 Quảng Trị Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Trị Đã xuất viện Tiếp xúc #3222
3506 23 Nữ Đã xuất viện
3507 25 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3508 20 Nữ Đã xuất viện [63]
3509 47 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Con #3022
3510 27 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3511 61 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3512 42 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3513 58 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3514 36 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3515 94 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
3516 81 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3517 49 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3518 31 Nam TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay KE683 từ Hàn Quốc về Tân Sơn Nhất ngày 7/5/2021
3519 26 Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK392 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 1/5/2021
3520 43 Nữ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN88 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 9/5/2021
3521 44 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3522 43 Đã xuất viện
3523 52 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3524 2 Nam Đã xuất viện
3525 27 Nữ Đã xuất viện
3526 34 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
3527 41 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3528 43 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
3529 51 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3530 36 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
3531 50 Đã xuất viện
3532 25 Đã xuất viện
3533 79 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3534 62 Nam Đã xuất viện
3535 52 Thừa Thiên Huế Bệnh viện Trung ương Huế (CS 2) Đã xuất viện Tiếp xúc #3268
3536 50 Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Tiếp xúc #3042, #3044
3537 73 Đã xuất viện
3538 12/05/2021 12 Nam Nam Định Việt Nam Trung tâm y tế Trực Ninh Không Không Đã xuất viện Con #3126 [64]
3539 20 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3540 29 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
3541 20 Nữ Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện
3542 20 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3543 37 Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
3544 34 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện
3545 35 Đã xuất viện
3546 24 Nam Đã xuất viện
3547 25 Nữ Đã xuất viện
3548 24 Nam Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5062 từ Nga về Đà Nẵng ngày 21/4/2021
3549 33 Nữ Lạng Sơn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3550 28 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3551 23 Chưa xác định Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3552 27 Đã xuất viện
3553 18 Đã xuất viện
3554 81 Nam Tử vong Bệnh nhân nhập viện cấp cứu hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.[gc 16]
3555 26 Nữ Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Sunny Bar Phúc Yên
3556 30 Nam Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện
3557 38 Đã xuất viện
3558 33 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3559 30 Nữ Vĩnh Phúc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Sunny Bar Phúc Yên
3560 22 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3561 36 Nam Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Sunny Bar Phúc Yên
3562 31 Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện
3563 38 Nữ Đã xuất viện
3564 42 Nam Đã xuất viện
3565 29 Nữ Đã xuất viện
3566 34 Đã xuất viện
3567 21 Đã xuất viện
3568 13 Đã xuất viện
3569 18 Đã xuất viện
3570 39 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3093
3571 26 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3572 39 Đã xuất viện [65]
3573 19 Đã xuất viện
3574 40 Đã xuất viện
3575 50 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3576 30 Nam Đã xuất viện Cháu #3017
3577 27 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3578 39 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
3579 19 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3580 39 Đã xuất viện
3581 34 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
3582 39 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3583 29 Hà Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
3584 37 Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Con #3192
3585 16 Nam Hưng Yên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Cháu nội #3450 & #3451
3586 31 Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Không Đã xuất viện Thuyền viên tàu PVT NEPTUNE trên hải trình từ Malaysia về Vũng Tàu ngày 11/5/2021
3587 28 Đã xuất viện
3588 23 Đã xuất viện
3589 25 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại xã Mão Điền
3590 27 Đã xuất viện
3591 49 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3592 45 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
3593 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3594 8 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều [66]
3595 59 Tử vong Bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều[gc 17]
3596 41 Nam Đã xuất viện Chồng #3570
3597 38 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3598 20 Nữ Đã xuất viện
3599 64 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Đà Nẵng
3600 24 Nữ Đã xuất viện
3601 23 Đã xuất viện
3602 27 Đã xuất viện
3603 29 Nam Đã xuất viện
3604 40 Nữ Đã xuất viện
3605 37 Đã xuất viện
3606 27 Đã xuất viện
3607 30 Đã xuất viện
3608 29 Đã xuất viện
3609 66 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3610 38 Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Đà Nẵng
3611 37 Đã xuất viện
3612 36 Đã xuất viện
3613 24 Nam Đã xuất viện
3614 28 Nữ Đã xuất viện
3615 25 Đã xuất viện
3616 37 Nam Đã xuất viện
3617 39 Đã xuất viện
3618 59 Nữ Đã xuất viện
3619 1 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3618
3620 22 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3621 21 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
3622 59 Phú Thọ Bệnh viện dã chiến Phú Thọ Đã xuất viện Mẹ #3166, tiếp xúc #3116
3623 68 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
3624 13/05/2021 37 Nữ Long An Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Long An Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9059 từ Ba Lan về Tân Sơn Nhất ngày 27/4/2021 [67]
3625 16 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3626 20 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
3627 37 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3628 9 Vĩnh Phúc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Vĩnh Phúc
3629 60 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3630 56 Nữ Hà Nội Đã xuất viện Nhân viên vệ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn, chưa rõ yếu tố dịch tễ
3631 46 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3632 38 Đã xuất viện
3633 42 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Đi du lịch Đà Nẵng ngày 30/4-2/5/2021. Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
3634 44 Nam Đã xuất viện
3635 56 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3636 34 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Đà Nẵng
3637 32 Nam Đã xuất viện
3638 34 Nữ Đã xuất viện
3639 31 Đã xuất viện Tiếp xúc #3545
3640 37 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Đà Nẵng
3641 39 Đã xuất viện
3642 29 Đã xuất viện
3643 24 Đã xuất viện
3644 22 Nam Đã xuất viện
3645 26 Đã xuất viện
3646 29 Nữ Đã xuất viện
3647 26 Nam Đã xuất viện
3648 28 Nữ Đã xuất viện
3649 36 Đã xuất viện
3650 22 Đã xuất viện
3651 27 Đã xuất viện
3652 27 Nam Đã xuất viện
3653 90 Nữ Tử vong Tiếp xúc #3547[gc 18]
3654 46 Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Đà Nẵng
3655 13 Nam Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện
3656 34 Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện
3657 13 Đã xuất viện
3658 40 An Giang Trung tâm y tế An Phú Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình ngày 11/5/2021
3659 44 Hà Nội Áo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021 [68]
3660 58 Nữ Thừa Thiên Huế Việt Nam Bệnh viện Trung ương Huế (CS 2) Đã xuất viện Tiếp xúc #3618, #3619
3661 36 Nam Hà Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
3662 28 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3663 37 Nam Đã xuất viện
3664 25 Nữ Đã xuất viện
3665 35 Đã xuất viện
3666 23 Nam Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Nhóm sinh viên trường Đại học Y dược Thái Bình thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình
3667 12 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3668 29 Đã xuất viện
3669 40 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3633
3670 22 Nam Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Nhóm sinh viên trường Đại học Y dược Thái Bình thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình
3671 21 Đã xuất viện
3672 62 Nữ Hòa Bình Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình Đã xuất viện Tiếp xúc #3147
3673 21 Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Nhóm sinh viên trường Đại học Y dược Thái Bình thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình
3674 42 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3634
3675 43 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3676 79 Hưng Yên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hưng Yên
3677 26 Nam Đã xuất viện
3678 23 Nữ Đã xuất viện
3679 17 Đã xuất viện
3680 44 Chưa xác định Sóc Trăng Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9353 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021 [69]
3681 29 Đã xuất viện
3682 31 Đã xuất viện
3683 25 Đã xuất viện
3684 26 Đã xuất viện
3685 26 Đã xuất viện
3686 41 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3687 33 Đồng Nai Bệnh viện Phổi Đồng Nai Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN10 từ Hungary (quá cảnh ở Pháp) về Tân Sơn Nhất ngày 7/5/2021
3688 29 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3689 2 Nam Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Anh #3619, tiếp xúc #3618, #3546, #3547
3690 37 Đã xuất viện Chồng #3638
3691 8 Nữ Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
3692 31 Đã xuất viện Chị #3600
3693 56 Nam Đã xuất viện Cha #3638
3694 56 Nữ Đã xuất viện Vợ #3693, mẹ #3638
3695 3 Đã xuất viện Cháu nội #3693, #3694
3696 31 Nam Đã xuất viện Chồng #3639
3697 25 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3545
3698 10 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Con #3636
3699 39 Vĩnh Phúc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Vĩnh Phúc
3700 11 Đã xuất viện
3701 25 Nam Đã xuất viện
3702 37 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3703 51 Vĩnh Long Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9324 từ Malaysia về Cần Thơ ngày 6/5/2021
3704 26 Chưa xác định Sóc Trăng Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9353 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
3705 27 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3706 36 Chưa xác định Sóc Trăng Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9353 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
3707 1 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3708 27 Chưa xác định Sóc Trăng Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9353 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
3709 6 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3710 29 Bình Dương Bệnh viện Đa khoa Bình Dương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN405 từ Hàn Quốc về Tân Sơn Nhất ngày 22/4/2021
3711 14/05/2021 2 Nữ Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh [70]
3712 1 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3713 44 Nữ Đã xuất viện
3714 29 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3715 54 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3716 54 Đã xuất viện
3717 34 Hà Giang Bệnh viện Đa khoa Hà Giang Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Trung Quốc qua cửa khẩu Thanh Thủy ngày 10/5/2021
3718 44 Lạng Sơn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại huyện Hữu Lũng
3719 40 Đã xuất viện
3720 54 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3721 36 Lạng Sơn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại huyện Hữu Lũng
3722 23 Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện
3723 75 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3724 49 Đã xuất viện
3725 59 Nữ Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3726 42 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3634
3727 40 Nữ Đã xuất viện Bạn gái #3659
3728 68 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3729 32 Đã xuất viện
3730 52 Nam Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện
3731 41 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3732 32 Đã xuất viện
3733 45 Đã xuất viện
3734 41 Nam Đã xuất viện
3735 31 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
3736 42 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3737 21 Nam Đã xuất viện
3738 44 Nữ Đã xuất viện
3739 31 Nam Đã xuất viện
3740 23 Nữ Đã xuất viện
3741 29 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh [71]
3742 30 Đã xuất viện
3743 37 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3744 22 Đã xuất viện
3745 17 Nữ Đã xuất viện
3746 65 Đã xuất viện
3747 46 Đã xuất viện
3748 42 Nam Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Tiếp xúc #3721
3749 17 Nữ Đã xuất viện
3750 53 Nam Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình
3751 40 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3752 26 Nam Đã xuất viện
3753 59 Đã xuất viện
3754 46 Nữ Hưng Yên Đã xuất viện Tiếp xúc #3121
3755 49 Nữ Nam Định Trung tâm y tế Ý Yên Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3756 53 Nam Trung tâm y tế Giao Thủy Đã xuất viện
3757 20 Nữ Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện [72]
3758 30 Điện Biên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3759 72 Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Đã xuất viện Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3760 67 Bắc Ninh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Tử vong Bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành[gc 19]
3761 30 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3762 5 Nữ Đã xuất viện
3763 3 Đã xuất viện
3764 19 Nam Đã xuất viện
3765 21 Đã xuất viện
3766 62 Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3767 17 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3768 58 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
3769 42 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3770 9 Nam Đã xuất viện
3771 34 Nữ Đã xuất viện
3772 27 Nam Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
3773 26 Đã xuất viện
3774 7 Nữ Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Đà Nẵng
3775 15 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3776 15 Nữ Đã xuất viện
3777 79 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
3778 57 Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện
3779 24 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3780 67 Tử vong Bệnh nhân điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều[gc 20]
3781 34 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
3782 39 Nữ Đã xuất viện
3783 22 Nam Đã xuất viện
3784 66 Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện
3785 27 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3786 33 Đã xuất viện
3787 28 Nữ Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện
3788 29 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3789 39 Nam Đã xuất viện
3790 36 Đã xuất viện
3791 44 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
3792 63 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3793 35 Đã xuất viện
3794 36 Đã xuất viện
3795 31 Đã xuất viện
3796 34 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3797 55 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
3798 62 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3799 69 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Tử vong Cư dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh[gc 21]
3800 71 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3801 37 Nữ Đã xuất viện
3802 2 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
3803 8 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3804 51 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3805 10 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3806 27 Đã xuất viện
3807 27 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3808 26 Nam Đã xuất viện
3809 25 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
3810 1 Khánh Hòa Trung tâm y tế Cam Lâm Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ2723 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 24/4/2021
3811 25 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3812 51 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
3813 15 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3814 36 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3815 46 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3816 30 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3817 15/05/2021 37 Nữ Lạng Sơn Việt Nam Trung tâm y tế Hữu Lũng Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3718 [73]
3818 21 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3819 44 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Tiếp xúc #3243
3820 35 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3821 23 Nam Đã xuất viện
3822 26 Nữ Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Sunny Bars Phúc Yên
3823 25 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3824 26 Đã xuất viện
3825 34 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
3826 19 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3827 44 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
3828 17 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3829 44 Nữ Đã xuất viện
3830 44 Đã xuất viện
3831 38 Đã xuất viện
3832 43 Nam Đã xuất viện
3833 38 Nữ Đã xuất viện
3834 34 Đã xuất viện
3835 56 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Người nhà #3777, #3797
3836 50 Nam Đắk Lắk Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên Đã xuất viện Tiếp xúc #3052
3837 36 Nữ Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3758 [74]
3838 33 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3839 89 Bắc Ninh Tử vong Tiếp xúc #3521[gc 22]
3840 29 Hà Nam Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
3841 42 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3842 48 Đã xuất viện
3843 33 Đã xuất viện
3844 40 Đã xuất viện
3845 34 Nam Đã xuất viện
3846 40 Nữ Đã xuất viện
3847 22 Đã xuất viện
3848 36 Đã xuất viện
3849 43 Đã xuất viện
3850 31 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Không Đã xuất viện Thuyền viên tàu PVT NEPTUNE trên hải trình từ Malaysia về Vũng Tàu ngày 11/5/2021
3851 14 Nữ Hưng Yên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Con #3754
3852 42 Nam Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Đồng nghệp #3797
3853 56 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bnar về Đà Nẵng ngày 23/4/2021
3854 61 Nam Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3389
3855 35 Nữ Vĩnh Long Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9324 từ Malaysia về Cần Thơ ngày 6/5/2021 [75]
3856 35 Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3857 43 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3858 50 Nữ Đã xuất viện
3859 25 Chưa xác định Đã xuất viện
3860 32 Đã xuất viện
3861 28 Nam Đã xuất viện
3862 34 Nữ Đã xuất viện
3863 43 Nam Bệnh viện K Tân Triều Đã xuất viện
3864 29 Nữ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3865 37 Nam Đã xuất viện
3866 44 Tử vong Bệnh nhân điều trị ung thư phế quản tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều[gc 23]
3867 45 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3868 40 Đã xuất viện
3869 29 Nữ Quảng Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN5313 từ Nhật Bản về Vân Đồn ngày 29/4/2021
3870 35 Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại KCN An Đồn
3871 12 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3872 37 Đã xuất viện
3873 31 Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại KCN An Đồn
3874 58 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Tiếp xúc #3600, #3692
3875 37 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3876 7 Nam Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Tiếp xúc #3880
3877 24 Nữ Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại KCN An Đồn
3878 24 Đã xuất viện
3879 54 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Vợ #3086, em #3085
3880 26 Nam Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Tiếp xúc #3774
3881 81 Bắc Ninh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Tử vong Bệnh nhân nhập viện điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh [gc 24]
3882 29 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3883 67 Nam Đã xuất viện
3884 59 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
3885 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
3886 17 Đã xuất viện
3887 17 Nam Định Trung tâm y tế Ý Yên Đã xuất viện Con #3755
3888 17 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
3889 13 Đã xuất viện
3890 55 Nam Đã xuất viện
3891 64 Đã xuất viện
3892 42 Nữ Đã xuất viện
3893 29 Nam Đã xuất viện
3894 47 Nữ Đã xuất viện
3895 31 Vĩnh Phúc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Vĩnh Phúc
3896 29 Đã xuất viện
3897 52 Đã xuất viện
3898 5 Nam Đã xuất viện
3899 21 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3900 15 Nam Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Tiếp xúc #3721
3901 21 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3902 31 Nữ Đã xuất viện
3903 58 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Tiếp xúc #3354
3904 32 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3905 34 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3906 32 Đã xuất viện
3907 46 Đã xuất viện
3908 40 Đã xuất viện
3909 33 Đã xuất viện
3910 31 Đã xuất viện
3911 23 Đã xuất viện
3912 30 Đã xuất viện
3913 33 Đã xuất viện
3914 24 Đã xuất viện
3915 36 Đã xuất viện
3916 34 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
3917 20 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3918 32 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
3919 26 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3920 26 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
3921 34 Nữ Đã xuất viện
3922 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3923 45 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
3924 42 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
3925 42 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3926 30 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
3927 34 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
3928 29 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
3929 37 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3930 41 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
3931 20 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3932 20 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
3933 38 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
3934 39 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3935 39 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3936 37 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
3937 31 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
3938 24 Đã xuất viện
3939 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3940 32 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
3941 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3942 39 Đã xuất viện
3943 21 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
3944 28 Đã xuất viện
3945 36 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3946 23 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
3947 37 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3948 28 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
3949 33 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
3950 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3951 40 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
3952 34 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3953 41 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3954 38 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
3955 24 Đã xuất viện
3956 24 Đã xuất viện
3957 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3958 41 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3959 28 Đã xuất viện
3960 31 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
3961 20 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
3962 27 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3963 37 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
3964 36 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
3965 32 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3966 36 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
3967 33 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
3968 36 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3969 36 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
3970 39 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
3971 47 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
3972 36 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
3973 29 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
3974 33 Nữ Đã xuất viện
3975 44 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3976 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3977 33 Đã xuất viện
3978 46 Đã xuất viện
3979 34 Đã xuất viện
3980 34 Đã xuất viện
3981 19 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
3982 43 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
3983 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3984 32 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
3985 38 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
3986 16/05/2021 39 Nữ Bắc Giang Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang [76]
3987 49 Đã xuất viện
3988 19 Nam Đã xuất viện
3989 41 Nữ Đã xuất viện
3990 27 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
3991 42 Hòa Bình Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
3992 35 Bắc Giang Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3993 10 Nam Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3758
3994 47 Nữ Đã xuất viện
3995 20 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
3996 53 Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3758
3997 2 Đã xuất viện
3998 54 Nữ Đã xuất viện
3999 37 Nam Bắc Giang Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4000 20 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4001 15 Đã xuất viện
4002 18 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4003 16 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4004 33 Đã xuất viện
4005 83 Nữ Đã xuất viện
4006 8 Đã xuất viện
4007 15 Đã xuất viện
4008 58 Đã xuất viện
4009 68 Nam Đã xuất viện
4010 48 Đã xuất viện
4011 57 Đã xuất viện
4012 30 Đã xuất viện
4013 39 Nữ Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện
4014 45 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4015 20 Đã xuất viện
4016 53 Đã xuất viện
4017 30 Nam Đã xuất viện
4018 23 Nữ Đã xuất viện
4019 36 Đã xuất viện
4020 53 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4021 23 Nam Đã xuất viện
4022 19 Đã xuất viện
4023 32 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4024 37 Đã xuất viện
4025 35 Đã xuất viện
4026 41 Đã xuất viện
4027 27 Đã xuất viện
4028 19 Nam Đã xuất viện
4029 21 Đã xuất viện
4030 31 Nữ Đã xuất viện
4031 38 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4032 39 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4033 42 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4034 20 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4035 26 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4036 20 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4037 26 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
4038 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4039 33 Đã xuất viện
4040 40 Đã xuất viện
4041 33 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4042 36 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4043 26 Đã xuất viện
4044 20 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4045 27 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4046 35 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4047 21 Đã xuất viện
4048 20 Đã xuất viện
4049 29 Đã xuất viện
4050 28 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
4051 25 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4052 24 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4053 30 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4054 33 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4055 21 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
4056 35 Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
4057 23 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4058 25 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4059 35 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4060 28 Đã xuất viện
4061 31 Đã xuất viện
4062 31 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4063 22 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4064 28 Đã xuất viện
4065 36 Đã xuất viện
4066 34 Đã xuất viện
4067 34 Đã xuất viện
4068 38 Đã xuất viện
4069 38 Đã xuất viện
4070 11 Đã xuất viện
4071 31 Đã xuất viện
4072 29 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4073 33 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4074 31 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4075 27 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4076 20 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4077 33 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4078 20 Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
4079 31 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4080 29 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4081 37 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4082 37 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4083 43 Đã xuất viện
4084 28 Đã xuất viện
4085 38 Đã xuất viện
4086 95 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
4087 42 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4088 43 Nữ Đã xuất viện
4089 19 Nam Đã xuất viện
4090 24 Đã xuất viện
4091 46 Nữ Đã xuất viện
4092 33 Đã xuất viện
4093 23 Đã xuất viện
4094 23 Nam Đã xuất viện
4095 34 Nữ Đã xuất viện
4096 45 Đã xuất viện
4097 10 Nam Đã xuất viện
4098 25 Nữ Đã xuất viện
4099 31 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
4100 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4101 11 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
4102 39 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4103 13 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4104 32 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4105 33 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4106 20 Đã xuất viện
4107 32 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4108 22 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4109 15 Đã xuất viện
4110 18 Đã xuất viện
4111 35 Đã xuất viện
4112 32 Đã xuất viện
4113 29 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều [77]
4114 53 Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện
4115 65 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Tử vong Bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều[gc 25]
4116 37 Hưng Yên Đã xuất viện Tiếp xúc #3123
4117 60 Hà Nội Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
4118 65 Tử vong Bệnh nhân điều trị ung thư tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều[gc 26]
4119 13 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Đà Nẵng [78]
4120 5 Đã xuất viện
4121 23 Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện
4122 50 Nữ Đã xuất viện
4123 34 Đã xuất viện
4124 25 Đã xuất viện
4125 17 Nam Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3758
4126 36 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Đà Nẵng
4127 40 Đã xuất viện
4128 36 Nam Đã xuất viện
4129 30 Nữ Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3758
4130 6 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Đà Nẵng
4131 25 Nữ Đã xuất viện
4132 42 Nam Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện
4133 31 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4134 10 Nam Đã xuất viện
4135 27 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4136 8 Nữ Đã xuất viện
4137 3 Đã xuất viện
4138 35 Đã xuất viện
4139 72 Nam Đã xuất viện
4140 40 Nữ Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3758
4141 74 Nam Hà Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại huyện Lý Nhân
4142 34 Nữ Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3758
4143 35 Nam Đã xuất viện
4144 43 Nữ Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
4145 35 Nam Đã xuất viện
4146 25 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Không Đã xuất viện Thuyền viên tàu PVT NEPTUNE trên hải trình từ Malaysia về Vũng Tàu ngày 13/5/2021
4147 44 Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4148 59 Nam Đã xuất viện
4149 30 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4150 72 Đã xuất viện
4151 19 Nam Đã xuất viện
4152 74 Hà Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại huyện Lý Nhân
4153 18 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4154 63 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
4155 17 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4156 50 Đã xuất viện
4157 59 Hà Nam Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại huyện Lý Nhân
4158 9 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4159 38 Đã xuất viện
4160 3 Đã xuất viện
4161 48 Hà Nam Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại huyện Lý Nhân
4162 22 Bệnh viện Đa khoa Hà Nam Đã xuất viện
4163 52 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4164 22 Nam Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện
4165 39 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4166 57 Nam Đã xuất viện
4167 58 Nữ Đã xuất viện
4168 9 Đã xuất viện
4169 28 Nam Hà Nam Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #2889
4170 43 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3634
4171 60 Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
4172 58 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
4173 25 Bệnh viện Bắc Thăng Long Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay JL751 từ Nhật Bản về Nội Bài ngày 24/4/2021
4174 38 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
4175 54 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4176 17/05/2021 16 Nữ Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh [79]
4177 77 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4178 26 Chưa xác định Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Vĩnh Phúc
4179 26 Đã xuất viện
4180 25 Đã xuất viện
4181 31 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4182 34 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4183 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4184 31 Đã xuất viện
4185 2 Nam Đã xuất viện
4186 26 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4187 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4188 16 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4189 27 Nữ Đã xuất viện
4190 30 Tuyên Quang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4191 27 Nam Bắc Giang Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4192 26 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4193 30 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4194 21 Nam Đã xuất viện
4195 32 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
4196 24 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4197 28 Đã xuất viện
4198 24 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
4199 19 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4200 28 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4201 23 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4202 23 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4203 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4204 37 Nữ Đã xuất viện
4205 16 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4206 21 Đã xuất viện
4207 43 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
4208 44 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4209 31 Đã xuất viện
4210 34 Nam Đã xuất viện
4211 31 Đã xuất viện
4212 21 Nữ Đã xuất viện
4213 42 Nam Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3758, #3998 [80]
4214 35 Đã xuất viện
4215 31 Nữ Đã xuất viện
4216 8 Nam Đã xuất viện
4217 41 Nữ Lạng Sơn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4218 38 Đã xuất viện
4219 61 Nam Hà Nội Pháp Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 1/5/2021
4220 43 Nữ Hà Nam Việt Nam Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam Không Không Đã xuất viện Hàng xóm #4152, #4157
4221 18 Đã xuất viện Con #4220
4222 37 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Không Đã xuất viện Thuyền viên tàu PVT NEPTUNE trên hải trình từ Malaysia về Vũng Tàu ngày 13/5/2021
4223 7 Nữ Hà Nam Bệnh viện Đa khoa Hà Nam Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #4169
4224 46 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #4161
4225 51 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Chồng #4224
4226 31 Nữ Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3758, #3998
4227 32 Đã xuất viện
4228 32 Đã xuất viện
4229 27 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4230 32 Nam Đã xuất viện
4231 26 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4232 30 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4233 18 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4234 25 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4235 26 Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
4236 29 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4237 22 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4238 43 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4239 40 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4240 38 Đã xuất viện
4241 17 Nữ Đã xuất viện
4242 38 Đã xuất viện
4243 11 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh [81]
4244 69 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4245 5 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
4246 28 Đã xuất viện
4247 27 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4248 34 Đã xuất viện
4249 2 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4250 8 Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Con #4128
4251 38 Đã xuất viện Mẹ #4250
4252 48 Đã xuất viện Tiếp xúc #4127
4253 9 Đã xuất viện Tiếp xúc #3876, #3880
4254 25 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3128, #3220
4255 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3880
4256 13 Đã xuất viện Con #4132
4257 21 Nam Phú Thọ Bệnh viện dã chiến Phú Thọ Đã xuất viện Tiếp xúc #3116
4258 23 Nữ Khánh Hòa Phòng khám Đa khoa Ninh Sim Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 14/5/2021
4259 5 Nam Phú Thọ Bệnh viện dã chiến Phú Thọ Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3116
4260 35 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3797, #3852
4261 25 Hưng Yên Đã xuất viện Tiếp xúc #3120
4262 38 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3168
4263 36 Hà Nội Đã xuất viện Tiếp xúc #3634
4264 11 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4265 50 Nam Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Tiếp xúc #3634
4266 21 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4267 22 Đã xuất viện
4268 17 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4269 12 Nam Đã xuất viện
4270 15 Nữ Đã xuất viện
4271 34 Đã xuất viện
4272 12 Đã xuất viện
4273 41 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4274 29 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4275 18 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4276 39 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4277 30 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
4278 66 Đã xuất viện
4279 28 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4280 8 Nữ Đã xuất viện
4281 60 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
4282 24 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4283 61 Nữ Đã xuất viện
4284 12 Nam Đã xuất viện
4285 59 Đã xuất viện
4286 55 Nữ Đã xuất viện
4287 47 Nam Đã xuất viện
4288 17 Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
4289 35 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4290 47 Nữ Đã xuất viện
4291 63 Nam Đã xuất viện
4292 56 Nữ Đã xuất viện
4293 30 Nam Đã xuất viện
4294 27 Đã xuất viện
4295 54 Vĩnh Phúc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
4296 45 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4297 49 Đã xuất viện
4298 37 Nữ Đã xuất viện
4299 44 Bắc Giang Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4300 22 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4301 41 Đã xuất viện
4302 25 Đã xuất viện
4303 40 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4304 28 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4305 28 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4306 35 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4307 23 Đã xuất viện
4308 24 Đã xuất viện
4309 29 Đã xuất viện
4310 19 Đã xuất viện
4311 22 Đã xuất viện
4312 31 Đã xuất viện
4313 27 Đã xuất viện
4314 37 Đã xuất viện
4315 31 Đã xuất viện
4316 25 Đã xuất viện
4317 41 Đã xuất viện
4318 38 Đã xuất viện
4319 35 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4320 38 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4321 30 Đã xuất viện
4322 29 Đã xuất viện
4323 32 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4324 44 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4325 32 Đã xuất viện
4326 33 Đã xuất viện
4327 33 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4328 28 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4329 32 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4330 35 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4331 22 Đã xuất viện
4332 37 Nam Đã xuất viện
4333 39 Nữ Đã xuất viện
4334 39 Đã xuất viện
4335 20 Đã xuất viện
4336 28 Nam Đã xuất viện
4337 31 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4338 30 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4339 22 Nam Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4340 47 Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
4341 42 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4342 23 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4343 21 Nam Đã xuất viện
4344 40 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4345 41 Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
4346 1 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4347 26 Đã xuất viện
4348 41 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4349 30 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4350 29 Đã xuất viện
4351 31 Nam Đã xuất viện
4352 27 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4353 19 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4354 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4355 21 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4356 28 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4357 39 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4358 45 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4359 38 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4360 18/05/2021 38 Chưa xác định Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội [82]
4361 33 Nam Đã xuất viện
4362 62 Đã xuất viện
4363 31 Đã xuất viện
4364 66 Đã xuất viện
4365 46 Nữ Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện
4366 46 Đã xuất viện
4367 38 Sơn La Bệnh viện Phổi Sơn La Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4368 42 Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
4369 35 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Tử vong Bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều[gc 27]
4370 26 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
4371 60 Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện
4372 52 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
4373 56 Nữ Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện
4374 71 Hà Nam Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #4169
4375 37 Bệnh viện Đa khoa Hà Nam Đã xuất viện
4376 50 Nam Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại huyện Lý Nhân
4377 8 Nữ Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #4227
4378 9 Đã xuất viện Tiếp xúc #3838
4379 13 Nam Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Điện Biên [83]
4380 42 Nữ Hải Phòng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
4381 43 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4382 42 Nam Đã xuất viện
4383 12 Nữ Đã xuất viện
4384 2 Nam Hưng Yên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3063, con #3120
4385 60 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3634
4386 3 Nam Đã xuất viện Con #3634
4387 72 Đã xuất viện Bố #3634
4388 34 Đã xuất viện Tiếp xúc #3677, #3781
4389 61 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
4390 52 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
4391 54 Tử vong Bệnh nhân điều trị ung thư bệnh viện K cơ sở Tân Triều[gc 28]
4392 19 Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Tiếp xúc #3182
4393 49 Đã xuất viện
4394 47 Nữ Đã xuất viện
4395 56 Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Đà Nẵng
4396 50 Đã xuất viện
4397 56 Nam Hàn Quốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Hàn Quốc tại cảng Đà Nẵng
4398 7 Chưa xác định Điện Biên Việt Nam Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #4144
4399 8 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #4378
4400 13 Đã xuất viện
4401 4 Hà Nam Bệnh viện Đa khoa Hà Nam Đã xuất viện Con #4375
4402 61 Nam Bắc Giang Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4403 27 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4404 72 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4405 33 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4406 38 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4407 20 Đã xuất viện
4408 33 Đã xuất viện
4409 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4410 37 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4411 38 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4412 28 Đã xuất viện
4413 25 Đã xuất viện
4414 30 Đã xuất viện
4415 26 Đã xuất viện
4416 36 Đã xuất viện
4417 22 Đã xuất viện
4418 30 Đã xuất viện
4419 21 Đã xuất viện
4420 25 Đã xuất viện
4421 30 Đã xuất viện
4422 22 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4423 31 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4424 19 Đã xuất viện
4425 32 Đã xuất viện
4426 37 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4427 20 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4428 23 Đã xuất viện
4429 28 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4430 44 Nam Đã xuất viện
4431 29 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4432 34 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4433 25 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
4434 21 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4435 27 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4436 32 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4437 25 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4438 33 Đã xuất viện
4439 89 Nam Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4440 30 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4441 29 Đã xuất viện
4442 39 Đã xuất viện
4443 19 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4444 31 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4445 21 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4446 24 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4447 16 Nữ Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4448 35 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4449 14 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4450 34 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4451 2 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4452 57 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4453 38 Nữ Đã xuất viện
4454 35 Đã xuất viện
4455 21 Đã xuất viện
4456 35 Đã xuất viện
4457 35 Đã xuất viện
4458 36 Đã xuất viện
4459 12 Nam Đã xuất viện
4460 29 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4461 42 Nữ Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4462 32 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4463 22 Nam Đã xuất viện
4464 34 Nữ Đã xuất viện
4465 62 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh [84]
4466 25 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4467 37 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4468 44 Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Tiếp xúc #3042, #3044
4469 19 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4470 75 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4471 55 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4472 66 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4473 58 Đã xuất viện
4474 30 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4475 38 Nữ Đã xuất viện
4476 71 Đã xuất viện
4477 6 Nam Đã xuất viện
4478 31 Đã xuất viện
4479 3 Nữ Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #4378
4480 37 Bắc Giang Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4481 25 Đã xuất viện
4482 14 Nam Đã xuất viện
4483 38 Nữ Đã xuất viện
4484 44 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #4483
4485 46 Nữ Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4486 19 Nam Đã xuất viện
4487 41 Nữ Đã xuất viện
4488 41 Đã xuất viện
4489 45 Đã xuất viện
4490 17 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4491 36 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4492 20 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4493 39 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
4494 20 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4495 22 Nữ Đã xuất viện
4496 23 Đã xuất viện
4497 24 Đã xuất viện
4498 36 Đã xuất viện
4499 22 Đã xuất viện
4500 24 Nam Đã xuất viện
4501 26 Nữ Đã xuất viện
4502 29 Đã xuất viện
4503 22 Đã xuất viện
4504 27 Đã xuất viện
4505 22 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4506 24 Đã xuất viện
4507 30 Nam Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4508 29 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4509 30 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4510 30 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4511 34 Đã xuất viện
4512 39 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4513 19/05/2021 35 Nam TP. Hồ Chí Minh Bỉ Bệnh viện dã chiến Củ Chi Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QR370 từ Qatar về Tân Sơn Nhất ngày 15/2/2021 [85]
4514 35 Việt Nam Không Không Đã xuất viện Đồng nghiệp #4583
4515 21 Nữ Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Tiếp xúc #3482
4516 34 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4517 16 Đã xuất viện
4518 23 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4519 46 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4520 45 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4521 5 Đã xuất viện
4522 39 Đã xuất viện
4523 3 Đã xuất viện
4524 14 Nam Đã xuất viện
4525 33 Nữ Đã xuất viện
4526 38 Nam Đã xuất viện
4527 17 Nữ Đã xuất viện
4528 6 Nam Đã xuất viện
4529 21 Đã xuất viện
4530 22 Nữ Đã xuất viện
4531 54 Đã xuất viện Tiếp xúc #3277
4532 34 Đã xuất viện
4533 70 Đã xuất viện
4534 26 Bắc Giang Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4535 39 Nam Đã xuất viện
4536 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4537 22 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4538 12 Nam Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4539 72 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4540 28 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4541 4 Đã xuất viện
4542 32 Nữ Đã xuất viện
4543 20 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang, tiếp xúc #4244
4544 61 Nam Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hải Dương [86]
4545 64 Nữ Đã xuất viện
4546 13 Nam Đã xuất viện
4547 31 Nữ Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
4548 46 Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Con #3192
4549 63 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4550 41 Đã xuất viện
4551 42 Nữ Đã xuất viện
4552 76 Đã xuất viện
4553 4 Đã xuất viện
4554 4 Đã xuất viện
4555 39 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4556 59 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4557 58 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4558 25 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4559 25 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3633
4560 36 Nữ Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
4561 50 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3634
4562 43 Đã xuất viện
4563 21 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #4281
4564 31 Đã xuất viện Vợ #2460
4565 59 Đã xuất viện Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
4566 34 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3634
4567 44 Vĩnh Phúc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện Tiếp xúc nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 9/4-1/5/2021
4568 26 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3634
4569 14 Nam Đã xuất viện Con #3633, #3634
4570 29 Nữ Bắc Giang Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4571 20 Đã xuất viện
4572 31 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4573 29 Nam Đã xuất viện
4574 22 Nữ Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4575 32 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4576 21 Nữ Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4577 35 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4578 83 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4579 21 Nam Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4580 31 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ [87]
4581 37 Đã xuất viện Tiếp xúc #3545
4582 55 Khánh Hòa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ7837 từ Nhật Bản về Cam Ranh ngày 24/4/2021
4583 34 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Không Không Đã xuất viện Từng đến Hải Phòng từ ngày 24/4 đến 5/5
4584 60 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
4585 35 Nữ Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Điện Biên
4586 4 Nam Đã xuất viện
4587 63 Chưa xác định Đã xuất viện
4588 4 Đã xuất viện
4589 52 Đã xuất viện
4590 1 Đã xuất viện
4591 36 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4592 45 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4593 39 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4594 39 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4595 38 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4596 47 Đã xuất viện
4597 30 Đã xuất viện
4598 43 Đã xuất viện
4599 4 Nam Đã xuất viện
4600 48 Đã xuất viện
4601 33 Nữ Đã xuất viện
4602 81 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
4603 55 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4604 36 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4605 13 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
4606 30 Hà Tĩnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo ngày 28/4/2021
4607 41 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4608 5 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4609 34 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
4610 2 Nữ Đã xuất viện
4611 33 Nam Đã xuất viện
4612 16 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4613 32 Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4614 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4615 27 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4616 24 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
4617 22 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4618 22 Nữ Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4619 22 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4620 31 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4621 22 Đã xuất viện
4622 29 Đã xuất viện
4623 33 Đã xuất viện
4624 54 Nam Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4625 39 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4626 25 Đã xuất viện
4627 23 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4628 32 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4629 20 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4630 31 Nam Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4631 16 Nữ Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4632 88 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Tử vong Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang[gc 29]
4633 19 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4634 19 Đã xuất viện
4635 1 Nam Đã xuất viện
4636 1 Đã xuất viện
4637 18 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4638 40 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4639 22 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4640 46 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4641 32 Đã xuất viện
4642 55 Nam Đã xuất viện
4643 20 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4644 32 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4645 28 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4646 25 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4647 30 Đã xuất viện
4648 28 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4649 23 Nam Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4650 28 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4651 28 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4652 25 Đã xuất viện
4653 26 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4654 27 Nữ Đã xuất viện
4655 24 Nam Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4656 20 Nữ Đã xuất viện
4657 23 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4658 43 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4659 26 Nam Đã xuất viện
4660 26 Nữ Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4661 22 Nam Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4662 25 Đã xuất viện
4663 38 Nữ Đã xuất viện
4664 26 Nam Đã xuất viện
4665 32 Đã xuất viện
4666 24 Đã xuất viện
4667 41 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4668 26 Nam Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4669 24 Nữ Đã xuất viện
4670 23 Nam Đã xuất viện
4671 26 Đã xuất viện
4672 28 Đã xuất viện
4673 29 Đã xuất viện
4674 39 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4675 22 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4676 25 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4677 29 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4678 33 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4679 33 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4680 26 Đã xuất viện
4681 41 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4682 32 Đã xuất viện
4683 26 Nam Đã xuất viện
4684 46 Đã xuất viện
4685 30 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4686 36 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4687 34 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4688 36 Đã xuất viện
4689 24 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4690 27 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4691 20/05/2021 21 Nữ Lạng Sơn Việt Nam Trung tâm y tế Hữu Lũng Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3482 [88]
4692 47 Ninh Bình Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
4693 49 Đã xuất viện
4694 27 Nam Thanh Hóa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4695 34 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4696 27 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4697 15 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
4698 53 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4699 73 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4700 39 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4701 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4702 59 Đã xuất viện
4703 59 Nữ Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hải Dương
4704 57 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
4705 3 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện
4706 31 Đã xuất viện
4707 60 Đã xuất viện
4708 20 Nam Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4709 36 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4710 34 Đã xuất viện
4711 31 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4712 14 Đã xuất viện
4713 28 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4714 33 Đã xuất viện
4715 43 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4716 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4717 42 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4718 45 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4719 43 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4720 24 Đã xuất viện
4721 26 Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Điện Biên [89]
4722 56 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4723 19 Đã xuất viện
4724 3 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
4725 11 Đã xuất viện
4726 7 Đã xuất viện
4727 31 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4728 27 Thái Nguyên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4729 45 Hà Nội Đã xuất viện Tiếp xúc #3634
4730 48 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3173
4731 60 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Tử vong Bệnh nhân điều trị u lympho non-hodgkin tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều[gc 30]
4732 53 Nam Tử vong Chưa rõ thông tin[gc 31]
4733 23 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
4734 50 Đã xuất viện
4735 23 Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Điện Biên
4736 3 Nữ Đã xuất viện
4737 1 Nam Đã xuất viện
4738 31 Nữ Bắc Giang Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4739 9 Nam Đã xuất viện
4740 17 Nữ Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4741 38 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4742 35 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
4743 31 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4744 20 Đã xuất viện
4745 20 Đã xuất viện
4746 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4747 13 Nam Đã xuất viện
4748 5 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4749 46 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
4750 9 Nữ Đã xuất viện Con gái #4749
4751 45 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4752 39 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4753 43 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4754 17 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4755 31 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4756 37 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
4757 28 Nam Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4758 41 Đã xuất viện
4759 25 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4760 41 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4761 40 Đã xuất viện
4762 19 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4763 59 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4764 34 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Tiếp xúc #3600
4765 23 Nữ Lạng Sơn Trung tâm y tế Chi Lăng Đã xuất viện Tiếp xúc #4691 [90]
4766 37 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Không Đã xuất viện Thuyền viên tàu PVT NEPTUNE trên hải trình từ Malaysia về Vũng Tàu ngày 13/5/2021
4767 13 Nữ Hải Dương Bệnh viện Nhi Hải Dương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #4546
4768 36 Nam Sóc Trăng Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9353 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021
4769 25 Nữ Đã xuất viện
4770 25 Nam Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng Đã xuất viện
4771 28 Đã xuất viện
4772 35 Nữ Vĩnh Phúc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3068
4773 32 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4774 1 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4775 21 Đã xuất viện
4776 61 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4777 28 Nữ Đã xuất viện
4778 4 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
4779 4 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4780 58 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
4781 25 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Con #4780
4782 28 Đã xuất viện
4783 60 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4784 29 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
4785 35 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4786 46 Nam Bắc Giang Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4787 36 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện Tiếp xúc #4786
4788 38 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4789 1 Đã xuất viện Con #4788
4790 30 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4791 30 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4792 29 Đã xuất viện
4793 27 Đã xuất viện
4794 32 Đã xuất viện
4795 35 Đã xuất viện
4796 26 Đã xuất viện
4797 20 Nam Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
4798 61 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4799 12 Đã xuất viện Tiếp xúc #4798
4800 27 Đã xuất viện
4801 28 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4802 19 Nam Đã xuất viện
4803 32 Nữ Đã xuất viện
4804 21 Nam Đã xuất viện
4805 19 Nữ Đã xuất viện
4806 40 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
4807 38 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Tử vong Công nhân Công ty Hosiden Việt Nam, KCN Quang Châu Bắc Giang [gc 32]
4808 41 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4809 21 Nam Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4810 21/05/2021 33 Nữ Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #4518 [91]
4811 30 Nam Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Điện Biên
4812 32 Chưa xác định Đã xuất viện
4813 64 Nữ Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Tiếp xúc #4706
4814 37 Đã xuất viện Tiếp xúc #4707
4815 31 Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Điện Biên
4816 28 Nam Đã xuất viện
4817 33 Đã xuất viện
4818 45 Đã xuất viện
4819 40 Nữ Bắc Giang Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4820 8 Nam Đã xuất viện
4821 46 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
4822 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4823 24 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4824 55 Nam Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4825 43 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4826 38 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4827 41 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4828 25 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4829 26 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4830 2 Nam Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện Con #4809
4831 13 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện Con #4832
4832 35 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4833 8 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4834 58 Hưng Yên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3063 [92]
4835 48 Đã xuất viện Tiếp xúc #3168
4836 33 Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
4837 47 Nam Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #4721
4838 24 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #4263, #4265
4839 27 Nữ Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4840 36 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4841 22 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4842 30 Đã xuất viện
4843 31 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4844 31 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
4845 41 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4846 30 Đã xuất viện
4847 20 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4848 28 Đã xuất viện
4849 32 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4850 31 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4851 27 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4852 29 Nữ Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4853 36 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4854 27 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4855 29 Đã xuất viện
4856 21 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4857 20 Đã xuất viện
4858 28 Đã xuất viện
4859 36 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4860 20 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4861 34 Đã xuất viện
4862 40 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4863 39 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4864 61 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4865 49 Nữ Đã xuất viện
4866 48 Nam Đã xuất viện
4867 19 Nữ Đã xuất viện
4868 12 Nam Đã xuất viện
4869 26 Nữ Đã xuất viện
4870 27 Đã xuất viện
4871 31 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4872 35 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4873 29 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4874 25 Nam Đã xuất viện
4875 38 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4876 10 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4877 45 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4878 48 Đã xuất viện
4879 38 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4880 32 Đã xuất viện
4881 40 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4882 38 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4883 35 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4884 10 Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Con #3399 [93]
4885 33 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3607
4886 64 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân TRIỀU
4887 47 Nam Đã xuất viện
4888 42 Nữ Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Tiếp xúc #3926
4889 53 Vĩnh Long Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9324 từ Malaysia về Cần Thơ ngày 6/5/2021
4890 13 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4891 63 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
4892 55 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4893 60 Đã xuất viện
4894 34 Đã xuất viện
4895 30 Nữ Đã xuất viện
4896 3 Nam Đã xuất viện
4897 6 Đã xuất viện
4898 27 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
4899 37 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4900 65 Đã xuất viện
4901 14 Nam Đã xuất viện
4902 27 Nữ Đã xuất viện
4903 24 Bắc Giang Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4904 36 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
4905 36 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4906 27 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4907 27 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4908 6 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện Con #4906
4909 14 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4910 10 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện Con #4906
4911 41 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4912 26 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4913 41 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4914 28 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
4915 40 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4916 39 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4917 34 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4918 40 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4919 27 Đã xuất viện
4920 40 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4921 39 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4922 29 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4923 61 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
4924 39 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4925 48 Đã xuất viện
4926 19 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4927 12 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4928 26 Đã xuất viện
4929 24 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4930 27 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4931 30 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4932 31 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4933 35 Đã xuất viện
4934 25 Đã xuất viện
4935 29 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4936 25 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4937 24 Đã xuất viện
4938 28 Đã xuất viện
4939 27 Nam Đã xuất viện
4940 48 Nữ Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
4941 37 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4942 22/05/2021 84 Nam Thái Bình Việt Nam Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Không Không Đã xuất viện Bố #3750 [94]
4943 37 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
4944 31 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
4945 9 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
4946 30 Nữ Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3997
4947 36 Nam Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Chồng #4836
4948 63 Nữ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Mẹ chồng #4836
4949 57 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Ông ngoại #4767
4950 63 Nữ Đã xuất viện Bà ngoại #4767
4951 31 Bắc Giang Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4952 59 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4953 57 Nam Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
4954 42 Nữ Đã xuất viện
4955 48 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4956 31 Nam Đã xuất viện
4957 35 Nữ Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
4958 33 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4959 12 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4960 37 Đã xuất viện
4961 29 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4962 5 Hà Nội Ấn Độ Bệnh viện Bắc Thăng Long Không Đã xuất viện Con Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ về Nội Bài ngày 7/5/2021 [95]
4963 5 Nữ Đã xuất viện
4964 39 Nam Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #4706
4965 60 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
4966 40 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3634
4967 40 Đã xuất viện
4968 44 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
4969 36 Đã xuất viện
4970 60 Nam Đã xuất viện
4971 34 Nữ Đã xuất viện
4972 30 Đã xuất viện
4973 25 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3634
4974 51 Nữ Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hải Dương
4975 13 Bắc Giang Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
4976 30 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
4977 53 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4978 70 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
4979 21 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4980 31 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4981 29 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4982 32 Nữ Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4983 33 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
4984 21 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4985 55 Nam Đã xuất viện
4986 31 Nữ Đã xuất viện
4987 21 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
4988 39 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4989 37 Đã xuất viện
4990 31 Đã xuất viện
4991 20 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
4992 37 Đã xuất viện
4993 35 Đã xuất viện
4994 38 Đã xuất viện
4995 38 Đã xuất viện
4996 36 Đã xuất viện
4997 40 Đã xuất viện
4998 40 Nam Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
4999 28 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5000 30 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5001 41 Đã xuất viện
5002 32 Đã xuất viện
5003 32 Đã xuất viện
5004 24 Đã xuất viện
5005 33 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
5006 26 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5007 30 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5008 32 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5009 85 Nữ Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Bà nội #4836
5010 31 Hưng Yên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hưng Yên
5011 64 Đã xuất viện
5012 52 Đã xuất viện
5013 66 Đã xuất viện
5014 46 Thái Nguyên Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang [96]
5015 38 Nam Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Tiếp xúc #3656
5016 31 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5017 38 Nữ Đã xuất viện
5018 28 Đã xuất viện
5019 3 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5020 31 Đã xuất viện
5021 36 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5022 39 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5023 70 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5024 38 Nam Đã xuất viện
5025 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5026 17 Nữ Đã xuất viện
5027 84 Nam Đã xuất viện
5028 32 Nữ Đã xuất viện
5029 36 Đã xuất viện
5030 62 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5031 18 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5032 5 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5033 35 Đã xuất viện
5034 33 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5035 30 Đã xuất viện
5036 37 Đã xuất viện
5037 22 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5038 59 Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Bố #4836
5039 44 Nữ Lạng Sơn Trung tâm y tế Chi Lăng Đã xuất viện Tiếp xúc #4608
5040 33 Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5041 35 Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #4378
5042 33 Nam Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Điện Biên
5043 28 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5044 58 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5045 30 Nam Đã xuất viện
5046 25 Thanh Hóa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
5047 39 Bắc Giang Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5048 31 Nữ Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5049 26 Đã xuất viện
5050 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5051 27 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5052 30 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5053 39 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5054 20 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5055 41 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5056 27 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5057 25 Nữ Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5058 37 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5059 32 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5060 26 Đã xuất viện
5061 32 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
5062 26 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5063 31 Đã xuất viện
5064 32 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5065 23 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5066 29 Đã xuất viện
5067 26 Đã xuất viện
5068 43 Đã xuất viện
5069 31 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5070 16 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5071 28 Nam Đã xuất viện
5072 14 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5073 45 Đã xuất viện
5074 37 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5075 32 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
5076 31 Nam Đã xuất viện
5077 24 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5078 35 Đã xuất viện
5079 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5080 41 Đã xuất viện
5081 23 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5082 21 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5083 33 Đã xuất viện
5084 39 Đã xuất viện
5085 39 Đã xuất viện
5086 24 Thanh Hóa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Vợ #4694
5087 23/05/2021 37 Nữ Ninh Bình Việt Nam Phòng khám Đa khoa Cầu Yên Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều [97]
5088 53 Đã xuất viện
5089 29 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5090 13 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5091 28 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5092 5 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5093 23 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5094 24 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5095 58 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5096 27 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5097 28 Nam Đã xuất viện
5098 49 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5099 47 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5100 27 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5101 43 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5102 32 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5103 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5104 35 Đã xuất viện
5105 25 Đã xuất viện
5106 13 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5107 1 Nữ Đã xuất viện
5108 17 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5109 47 Đã xuất viện
5110 48 Đã xuất viện
5111 2 Đã xuất viện
5112 32 Đồng Nai Bệnh viện Phổi Đồng Nai Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN10 từ Pháp về Tân Sơn Nhất ngày 7/5/2021
5113 29 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5114 38 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5115 19 Nam Đã xuất viện
5116 32 Nữ Đã xuất viện
5117 26 Nam Đã xuất viện
5118 9 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5119 38 Nam Hàn Quốc Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay OZ7747 từ Hàn Quốc về Vân Đồn ngày 7/5/2021
5120 36 Nữ Hải Dương Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #5038 [98]
5121 49 Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
5122 59 Nam Đã xuất viện
5123 56 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
5124 65 Đã xuất viện
5125 62 Nữ Đã xuất viện
5126 72 Đã xuất viện
5127 34 Đã xuất viện
5128 52 Đã xuất viện
5129 74 Đã xuất viện
5130 39 Bắc Giang Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5131 29 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5132 4 Nam Đã xuất viện
5133 28 Nữ Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5134 60 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5135 32 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
5136 1 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5137 33 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
5138 23 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5139 37 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5140 35 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5141 16 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Tiếp xúc #4252
5142 1 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh [99]
5143 13 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5144 11 Đã xuất viện
5145 16 Đã xuất viện
5146 19 Đã xuất viện
5147 37 Nữ Đã xuất viện
5148 38 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5149 1 Nam Đã xuất viện
5150 56 Nữ Đã xuất viện
5151 9 Nam Đã xuất viện
5152 34 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5153 57 Đã xuất viện
5154 5 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5155 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5156 30 Đã xuất viện
5157 56 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5158 37 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5159 26 Đã xuất viện
5160 35 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5161 23 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5162 2 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5163 23 Đã xuất viện
5164 1 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5165 23 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5166 42 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5167 24 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5168 3 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5169 38 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5170 43 Đã xuất viện
5171 26 Đã xuất viện
5172 23 Đã xuất viện
5173 6 Nam Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
5174 43 Đã xuất viện
5175 29 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5176 21 Nữ Đã xuất viện
5177 42 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5178 34 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5179 21 Đã xuất viện
5180 39 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5181 35 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5182 32 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5183 41 Đã xuất viện
5184 37 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5185 31 Nam Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5186 25 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5187 44 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
5188 31 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5189 20 Đã xuất viện
5190 21 Đã xuất viện
5191 32 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5192 32 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5193 34 Đã xuất viện
5194 20 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5195 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5196 20 Đã xuất viện
5197 1 Nam Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5198 21 Nữ Đã xuất viện
5199 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5200 36 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5201 19 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5202 38 Đã xuất viện
5203 34 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5204 33 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5205 25 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5206 24 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5207 29 Đã xuất viện
5208 32 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5209 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5210 11 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5211 39 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5212 21 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5213 34 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5214 19 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5215 34 Đã xuất viện
5216 28 Nam Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5217 23 Nữ Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5218 24/05/2021 61 Nữ Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh [100]
5219 60 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
5220 71 Tử vong Bà #4944[gc 33]
5221 40 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5222 38 Nữ Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hữu Lũng
5223 27 Nam Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3837
5224 11 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Hải Phòng
5225 41 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hữu Lũng
5226 37 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5227 8 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5228 32 Nữ Đã xuất viện
5229 32 Đã xuất viện
5230 49 Nam Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #4227
5231 1 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5232 68 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5233 61 Nam Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hải Dương
5234 24 Chưa xác định Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
5235 57 Nữ Đã xuất viện Vợ #4261
5236 28 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5237 8 Nam Hà Nội Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
5238 19 Đã xuất viện Tiếp xúc #3255
5239 45 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
5240 3 Nữ Ấn Độ Không Đã xuất viện Con (#5240) và vợ (#5241) của #2986. Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ về Nội Bài ngày 24/4/2021
5241 35 Đã xuất viện
5242 36 Nam Việt Nam Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
5243 36 Nữ Đã xuất viện
5244 33 Bắc Giang Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5245 41 Đã xuất viện
5246 29 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5247 34 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5248 28 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5249 33 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5250 39 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5251 59 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5252 37 Đã xuất viện
5253 31 Đã xuất viện
5254 31 Đã xuất viện
5255 39 Đã xuất viện
5256 21 Đã xuất viện
5257 26 Nam Đã xuất viện
5258 41 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5259 34 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5260 21 Đã xuất viện
5261 19 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5262 31 Đã xuất viện
5263 31 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5264 31 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5265 32 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5266 30 Đã xuất viện
5267 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5268 19 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5269 20 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5270 24 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5271 39 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5272 32 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5273 25 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5274 28 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5275 22 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5276 65 Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hải Dương [101]
5277 13 Đã xuất viện
5278 27 Nữ Đã xuất viện Con #5121, #5122
5279 50 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hải Dương
5280 18 Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Tiếp xúc #3224
5281 29 Bắc Giang Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5282 35 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5283 46 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5284 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5285 28 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5286 35 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5287 25 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5288 24 Nữ Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5289 27 Nam Đã xuất viện
5290 25 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5291 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5292 33 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5293 39 Đã xuất viện
5294 34 Đã xuất viện
5295 37 Đã xuất viện
5296 5 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5297 30 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5298 22 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5299 47 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5300 40 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5301 24 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5302 30 Đã xuất viện
5303 3 Đã xuất viện
5304 24 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5305 38 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5306 27 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5307 27 Đã xuất viện
5308 20 Đã xuất viện
5309 32 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #5242 [102]
5310 35 Nữ Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại khu đô thị Times City
5311 43 Nam Đã xuất viện Đồng nghiệp #5243
5312 38 Đã xuất viện
5313 37 Nữ Đã xuất viện
5314 32 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại khu đô thị Times City
5315 35 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Tiếp xúc #3093
5316 27 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại khu đô thị Times City
5317 41 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5318 63 Đã xuất viện
5319 46 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại khu đô thị Times City
5320 42 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5321 34 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại khu đô thị Times City
5322 38 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hữu Lũng
5323 35 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại khu đô thị Times City
5324 22 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hữu Lũng
5325 36 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại khu đô thị Times City
5326 59 Nữ Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
5327 9 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại khu đô thị Times City
5328 45 Nam Trung Quốc Không Đã xuất viện Chuyên gia nước ngoài, hành khách từ Trung Quốc nhập cảnh ngày 24/4/2021
5329 2 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM) Không Không Đã xuất viện Cháu ngoại #4780
5330 30 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5331 34 Nam Đã xuất viện
5332 39 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5333 67 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5334 37 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5335 5 Nam Đã xuất viện
5336 51 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5337 68 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5338 14 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5339 74 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5340 23 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5341 72 Nam Đã xuất viện
5342 40 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5343 28 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5344 9 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5345 3 Nữ Đã xuất viện
5346 39 Đã xuất viện
5347 28 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5348 24 Đã xuất viện
5349 10 Nữ Đã xuất viện
5350 7 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5351 39 Đã xuất viện
5352 10 Đã xuất viện
5353 45 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5354 59 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5355 76 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Tử vong Bệnh nhân điều trị viêm đa khớp tại Trung tâm y tế huyện Thuận Thành[gc 34]
5356 65 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5357 14 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5358 29 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5359 79 Đã xuất viện
5360 28 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5361 40 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5362 38 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5363 21 Đã xuất viện
5364 44 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
5365 34 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5366 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5367 31 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5368 37 Nữ Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5369 37 Đã xuất viện
5370 31 Đã xuất viện
5371 34 Đã xuất viện
5372 28 Đã xuất viện
5373 22 Đã xuất viện
5374 32 Đã xuất viện
5375 20 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5376 38 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5377 20 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5378 39 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5379 32 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5380 35 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5381 33 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5382 37 Đã xuất viện
5383 32 Đã xuất viện
5384 31 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5385 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5386 20 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5387 28 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5388 37 Đã xuất viện
5389 29 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5390 19 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5391 40 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5392 38 Nam Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5393 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5394 20 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5395 23 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5396 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5397 36 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5398 23 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5399 26 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5400 24 Đã xuất viện
5401 19 Đã xuất viện
5402 26 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5403 29 Nữ Đã xuất viện
5404 35 Đã xuất viện
5405 25/05/2021 35 Nữ Lạng Sơn Việt Nam Trung tâm y tế Chi Lăng Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang [103]
5406 38 Đã xuất viện
5407 25 Nam Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Tiếp xúc #5136, #5243
5408 31 Đã xuất viện
5409 52 Lạng Sơn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5410 31 Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Tiếp xúc #5136, #5243
5411 36 Nữ Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5412 27 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Tiếp xúc #3794, #5360
5413 28 Nữ Đã xuất viện
5414 48 Nam Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Bác sĩ bệnh viện Bắc Thăng Long, chưa rõ yếu tố dịch tễ
5415 52 Hà Nam Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #4220, #4221
5416 61 Bệnh viện Đa khoa Hà Nam Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Lý Nhân
5417 30 Bắc Giang Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5418 27 Nữ Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5419 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5420 23 Đã xuất viện
5421 26 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5422 37 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5423 24 Đã xuất viện
5424 38 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5425 34 Đã xuất viện
5426 23 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5427 45 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
5428 36 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5429 19 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5430 25 Đã xuất viện
5431 39 Đã xuất viện
5432 35 Đã xuất viện
5433 20 Đã xuất viện
5434 23 Đã xuất viện
5435 29 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5436 25 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5437 23 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5438 25 Nam Đã xuất viện
5439 25 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5440 39 Nữ Đã xuất viện
5441 28 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5442 42 Nam Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5443 15 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5444 26 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
5445 46 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5446 38 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5447 50 Nam Đã xuất viện
5448 31 Nữ Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5449 28 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
5450 52 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5451 42 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5452 35 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5453 39 Đã xuất viện
5454 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5455 31 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5456 20 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5457 24 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5458 34 Đã xuất viện
5459 29 Nam Đã xuất viện
5460 27 Nữ Đã xuất viện
5461 20 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5462 82 Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Tiếp xúc #3042, #3044 [104]
5463 37 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Tử vong Con #4780[gc 35]
5464 9 Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Tiếp xúc #3610
5465 14 Đã xuất viện Tiếp xúc #4132
5466 31 Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Vợ #5312
5467 33 Nam Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Công ty T&T Hà Nội
5468 65 Đã xuất viện
5469 60 Nữ Đã xuất viện Mẹ vợ #5312
5470 70 Nam Đã xuất viện Từng đến khám tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
5471 32 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3243
5472 37 Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #4590
5473 24 Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Công ty T&T Hà Nội
5474 22 Nữ Bắc Giang Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5475 41 Đã xuất viện
5476 34 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5477 38 Đã xuất viện
5478 20 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5479 30 Đã xuất viện
5480 36 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5481 21 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
5482 38 Đã xuất viện
5483 40 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5484 37 Đã xuất viện
5485 32 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5486 26 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5487 30 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5488 40 Đã xuất viện
5489 39 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5490 37 Đã xuất viện
5491 38 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5492 27 Đã xuất viện
5493 29 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5494 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5495 32 Đã xuất viện
5496 37 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5497 46 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5498 26 Nam Đã xuất viện
5499 27 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5500 20 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5501 29 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5502 32 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5503 33 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5504 30 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5505 24 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5506 28 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5507 31 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5508 33 Nam Đã xuất viện
5509 30 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5510 25 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5511 23 Đã xuất viện
5512 19 Đã xuất viện
5513 23 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5514 29 Đã xuất viện
5515 29 Đã xuất viện
5516 39 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5517 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5518 30 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5519 25 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5520 33 Đã xuất viện
5521 33 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5522 20 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5523 39 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5524 26 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5525 38 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5526 38 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5527 45 Đã xuất viện
5528 29 Nam Đã xuất viện
5529 38 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5530 30 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5531 26 Đã xuất viện
5532 24 Đã xuất viện
5533 30 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5534 32 Đã xuất viện
5535 44 Nữ Đã xuất viện
5536 46 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
5537 29 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5538 32 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5539 27 Đã xuất viện
5540 28 Đã xuất viện
5541 21 Đã xuất viện
5542 22 Đã xuất viện
5543 26 Đã xuất viện
5544 29 Đã xuất viện
5545 33 Đã xuất viện
5546 26 Nữ Đã xuất viện
5547 31 Nam Đã xuất viện
5548 41 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5549 21 Đã xuất viện
5550 40 Đã xuất viện
5551 32 Đã xuất viện
5552 29 Đã xuất viện
5553 35 Đã xuất viện
5554 36 Đã xuất viện
5555 27 Đã xuất viện
5556 37 Đã xuất viện
5557 28 Đã xuất viện
5558 39 Đã xuất viện
5559 21 Đã xuất viện
5560 33 Đã xuất viện
5561 46 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Công ty T&T Hà Nội
5562 37 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh [105]
5563 60 Chưa xác định Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
5564 19 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5565 8 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5566 1 Nữ Đã xuất viện
5567 36 Chưa xác định Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
5568 55 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5569 49 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5570 7 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5571 30 Chưa xác định Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
5572 25 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5573 33 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5574 28 Nữ Đã xuất viện
5575 2 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5576 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5577 29 Đã xuất viện
5578 49 Đã xuất viện
5579 35 Đã xuất viện
5580 28 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5581 1 Nam Đã xuất viện
5582 2 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5583 36 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5584 50 Nam Đã xuất viện
5585 55 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5586 52 Nam Đã xuất viện
5587 4 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5588 64 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5589 14 Đã xuất viện
5590 61 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
5591 30 Nam Hà Nam Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #4157
5592 61 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #4224, #4225, #4374
5593 32 Chưa xác định Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
5594 31 Nữ Đã xuất viện
5595 2 Hà Nam Bệnh viện Đa khoa Hà Nam Đã xuất viện Con #6359
5596 32 Nam Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5597 38 Nữ Đã xuất viện
5598 46 Nam Đã xuất viện
5599 37 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Công ty T&T Hà Nội và khu đô thị Times City
5600 32 Nam Đã xuất viện
5601 42 Nữ Đã xuất viện
5602 16 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3633
5603 67 Nữ Đã xuất viện
5604 26 Nam Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Tiếp xúc #4388
5605 43 Tiền Giang Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH3324 từ Malaysia về Cần Thơ ngày 6/5/2021
5606 46 Đã xuất viện
5607 40 Nữ Đã xuất viện
5608 32 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5609 27 Bắc Giang Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5610 21 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5611 22 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5612 24 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5613 54 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5614 25 Chưa xác định Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5615 33 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5616 11 Đã xuất viện
5617 38 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5618 22 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5619 28 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
5620 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5621 23 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
5622 23 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5623 22 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5624 26 Nữ Đã xuất viện
5625 36 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5626 41 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5627 51 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
5628 21 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5629 25 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5630 36 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5631 25 Đã xuất viện
5632 28 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5633 23 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5634 28 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5635 58 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5636 45 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5637 26 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5638 44 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5639 21 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5640 81 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5641 63 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5642 34 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5643 25 Nam Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5644 10 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
5645 22 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5646 31 Nữ Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5647 38 Đã xuất viện
5648 38 Đã xuất viện
5649 38 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5650 22 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5651 30 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5652 31 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5653 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5654 22 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5655 24 Đã xuất viện
5656 29 Nam Đã xuất viện
5657 22 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5658 26 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5659 46 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5660 65 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
5661 69 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5662 24 Nữ Đã xuất viện
5663 40 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
5664 34 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5665 27 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5666 27 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5667 41 Đã xuất viện
5668 19 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5669 30 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5670 31 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5671 31 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5672 15 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5673 2 Đã xuất viện
5674 39 Nữ Đã xuất viện
5675 47 Nam Đã xuất viện
5676 21 Nữ Đã xuất viện
5677 60 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5678 21 Nam Đã xuất viện
5679 31 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5680 21 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5681 32 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5682 21 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5683 74 Chưa xác định Đã xuất viện
5684 7 Đã xuất viện
5685 37 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
5686 51 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5687 51 Nam Đã xuất viện
5688 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5689 23 Chưa xác định Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5690 27 Đã xuất viện
5691 34 Đã xuất viện
5692 38 Đã xuất viện
5693 22 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5694 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5695 29 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5696 28 Đã xuất viện
5697 27 Nữ Đã xuất viện
5698 28 Chưa xác định Đã xuất viện
5699 24 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5700 34 Đã xuất viện
5701 36 Đã xuất viện
5702 20 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5703 19 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5704 38 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5705 37 Đã xuất viện
5706 38 Đã xuất viện
5707 26 Đã xuất viện
5708 38 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5709 29 Đã xuất viện
5710 42 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5711 26 Đã xuất viện
5712 47 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
5713 19 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5714 40 Đã xuất viện
5715 23 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5716 31 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5717 29 Đã xuất viện
5718 20 Đã xuất viện
5719 20 Đã xuất viện
5720 27 Đã xuất viện
5721 30 Nữ Đã xuất viện
5722 29 Chưa xác định Đã xuất viện
5723 26 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5724 25 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
5725 30 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5726 21 Đã xuất viện
5727 39 Đã xuất viện
5728 27 Đã xuất viện
5729 3 Đã xuất viện
5730 20 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5731 36 Nữ Đã xuất viện
5732 21 Nam Đã xuất viện
5733 20 Nữ Đã xuất viện
5734 22 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5735 38 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5736 28 Đã xuất viện
5737 28 Đã xuất viện
5738 16 Đã xuất viện
5739 14 Đã xuất viện
5740 37 Đã xuất viện
5741 19 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5742 38 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5743 31 Đã xuất viện
5744 28 Đã xuất viện
5745 37 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5746 23 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5747 27 Đã xuất viện
5748 54 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5749 24 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5750 3 Chưa xác định Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5751 11 Đã xuất viện
5752 9 Đã xuất viện
5753 2 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5754 27 Đã xuất viện
5755 28 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5756 22 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5757 23 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5758 24 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5759 28 Nữ Đã xuất viện
5760 31 Chưa xác định Đã xuất viện
5761 35 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5762 30 Chưa xác định Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5763 19 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5764 23 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5765 23 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5766 23 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5767 1 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5768 32 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5769 30 Đã xuất viện
5770 24 Nữ Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5771 3 Chưa xác định Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
5772 26 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5773 23 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5774 29 Chưa xác định Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5775 19 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5776 23 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5777 26 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5778 29 Đã xuất viện
5779 28 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5780 33 Nữ Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5781 25 Chưa xác định Đã xuất viện
5782 21 Đã xuất viện
5783 46 Nữ Đã xuất viện
5784 39 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5785 40 Nữ Đã xuất viện
5786 24 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5787 42 Chưa xác định Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5788 22 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5789 25 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5790 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5791 19 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5792 23 Chưa xác định Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5793 25 Đã xuất viện
5794 33 Đã xuất viện
5795 28 Đã xuất viện
5796 32 Đã xuất viện
5797 21 Đã xuất viện
5798 7 Đã xuất viện
5799 23 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5800 34 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5801 23 Chưa xác định Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5802 20 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5803 27 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5804 26 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5805 28 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5806 37 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
5807 2 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5808 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5809 30 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5810 35 Đã xuất viện
5811 30 Đã xuất viện
5812 30 Nữ Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5813 27 Đã xuất viện
5814 28 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5815 44 Chưa xác định Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5816 41 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5817 42 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
5818 20 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5819 20 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5820 34 Đã xuất viện
5821 33 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5822 33 Đã xuất viện
5823 26 Đã xuất viện
5824 19 Đã xuất viện
5825 35 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5826 30 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5827 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5828 28 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5829 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5830 56 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5831 34 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5832 27 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5833 70 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5834 32 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5835 40 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5836 15 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5837 34 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5838 28 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5839 46 Đã xuất viện
5840 56 Chưa xác định Đã xuất viện
5841 47 Nữ Đã xuất viện
5842 49 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
5843 38 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5844 7 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5845 57 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5846 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5847 20 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
5848 25 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5849 31 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5850 36 Đã xuất viện
5851 25 Đã xuất viện
5852 26/05/2021 42 Nữ Bắc Giang Việt Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang [106]
5853 2 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5854 19 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5855 50 Nữ Đã xuất viện
5856 1 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5857 26 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5858 41 Đã xuất viện
5859 46 Đã xuất viện
5860 18 Nam Đã xuất viện
5861 18 Đã xuất viện
5862 42 Đã xuất viện
5863 11 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5864 67 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5865 29 Đã xuất viện
5866 31 Nữ Đã xuất viện
5867 20 Nam Đã xuất viện
5868 40 Nữ Đã xuất viện
5869 29 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
5870 41 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5871 27 Nữ Đã xuất viện
5872 88 Đã xuất viện
5873 38 Nam Đã xuất viện
5874 25 Đã xuất viện
5875 41 Nữ Đã xuất viện
5876 31 Thanh Hóa Bệnh viện Phổi Thanh Hóa Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
5877 37 Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Tiếp xúc #4544
5878 25 Bắc Giang Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5879 38 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5880 24 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5881 21 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5882 23 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5883 36 Nam Đã xuất viện
5884 30 Đã xuất viện
5885 26 Nữ Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5886 38 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5887 37 Nam Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
5888 27 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5889 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5890 21 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5891 34 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5892 41 Đã xuất viện
5893 39 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5894 29 Đã xuất viện
5895 36 Nữ Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5896 28 Đã xuất viện
5897 36 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5898 32 Đã xuất viện
5899 17 Nam Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5900 59 Đã xuất viện
5901 10 Đã xuất viện
5902 21 Nữ Đã xuất viện
5903 30 Nam Đã xuất viện
5904 53 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5905 4 Nam Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5906 40 Nữ Đã xuất viện
5907 26 Đã xuất viện
5908 41 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5909 27 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5910 21 Nam Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5911 27 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5912 36 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5913 13 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5914 59 Nữ Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5915 37 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5916 27 Nam Đã xuất viện
5917 22 Nữ Đã xuất viện
5918 30 Nam Đã xuất viện
5919 43 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5920 17 Đã xuất viện
5921 24 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5922 42 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5923 38 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5924 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5925 45 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5926 28 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5927 19 Đã xuất viện
5928 30 Nam Đã xuất viện
5929 35 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5930 53 Nữ Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
5931 37 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
5932 21 Nam Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Tiếp xúc #5410 [107]
5933 42 Đã xuất viện Tiếp xúc #5601
5934 37 Nữ Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
5935 10 Đã xuất viện
5936 6 Nam Đã xuất viện
5937 14 Đã xuất viện
5938 59 Nữ Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Mẹ #4836
5939 16 Nam Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #3837
5940 30 Chưa xác định Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
5941 36 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5942 38 Đã xuất viện
5943 13 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
5944 29 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5945 35 Chưa xác định Bắc Giang Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5946 24 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5947 34 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
5948 19 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5949 28 Đã xuất viện
5950 41 Nam Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
5951 30 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5952 31 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5953 21 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
5954 57 Nam Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
5955 26 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
5956 25 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5957 28 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
5958 35 Nam Đã xuất viện
5959 34 Đã xuất viện
5960 20 Đã xuất viện
5961 35 Nữ Đã xuất viện
5962 43 Nam Đã xuất viện
5963 38 Đã xuất viện
5964 38 Đã xuất viện
5965 35 Đã xuất viện
5966 20 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5967 24 Đã xuất viện
5968 23 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
5969 23 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
5970 34 Nữ Đã xuất viện
5971 40 Nam Đã xuất viện
5972 46 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội [108]
5973 34 Nam Đã xuất viện
5974 29 Đã xuất viện
5975 62 Nữ Đã xuất viện
5976 55 Nam Đã xuất viện
5977 58 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #5408
5978 6 Nam Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Con #5877
5979 9 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5980 58 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5981 43 Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại công ty T&T Hà Nội
5982 51 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5983 85 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5984 48 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
5985 37 Nam Đã xuất viện
5986 25 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
5987 24 Đã xuất viện
5988 20 Đã xuất viện
5989 21 Nữ Đã xuất viện
5990 24 Đã xuất viện
5991 50 Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Tiếp xúc #5312
5992 25 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5993 28 Đã xuất viện
5994 28 Nam Đã xuất viện
5995 37 Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
5996 31 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
5997 31 Đã xuất viện
5998 26 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
5999 20 Thái Nguyên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
6000 29 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6001 21 Đã xuất viện
6002 23 Nam Đã xuất viện
6003 35 Nữ Đã xuất viện
6004 35 Đã xuất viện
6005 52 Nam Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Chồng #5279
6006 58 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6007 50 Nữ Đã xuất viện
6008 7 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
6009 72 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
6010 54 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
6011 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
6012 29 Nam Đã xuất viện
6013 20 Đã xuất viện
6014 18 Nữ Đã xuất viện
6015 37 Đã xuất viện
6016 23 Đã xuất viện
6017 30 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6018 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
6019 53 Nam Đã xuất viện
6020 22 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6021 30 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6022 51 Nam Đã xuất viện
6023 20 Đã xuất viện
6024 23 Nữ Đã xuất viện
6025 35 Đã xuất viện
6026 28 Đã xuất viện
6027 16 Đã xuất viện
6028 44 Đã xuất viện
6029 46 Đã xuất viện
6030 30 Đã xuất viện
6031 5 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6032 4 Nữ Đã xuất viện
6033 39 Đã xuất viện
6034 16 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6035 64 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
6036 7 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6037 13 Nam Đã xuất viện
6038 9 Đã xuất viện
6039 51 Đã xuất viện
6040 36 Đã xuất viện
6041 64 Nữ Đã xuất viện
6042 1 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6043 71 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Tử vong Bệnh nhân điều trị bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh[gc 36]
6044 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6045 7 Đã xuất viện
6046 60 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
6047 44 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
6048 1 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6049 6 Nam Bắc Giang Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6050 40 Đã xuất viện
6051 35 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6052 29 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6053 42 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6054 40 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
6055 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6056 57 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6057 21 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
6058 35 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6059 22 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
6060 30 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6061 36 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6062 40 Chưa xác định Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6063 40 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6064 40 Nam Đã xuất viện
6065 39 Nữ Đã xuất viện
6066 32 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6067 21 Đã xuất viện
6068 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6069 32 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6070 4 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6071 33 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6072 45 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6073 39 Nữ Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6074 41 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
6075 20 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6076 29 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6077 41 Nữ Đã xuất viện
6078 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6079 29 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6080 6 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6081 19 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
6082 62 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6083 20 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6084 39 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6085 24 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6086 35 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6087 27/05/2021 38 Nữ Hà Nội Ấn Độ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Ấn Độ vè Nội Bài ngày 7/5/2021 [109]
6088 49 Nam Lạng Sơn Việt Nam Trung tâm y tế Hữu Lũng Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #3482
6089 33 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6090 22 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6091 20 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6092 31 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6093 15 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6094 50 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6095 32 Nam Đã xuất viện
6096 32 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
6097 35 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6098 22 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6099 20 Nam Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
6100 26 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
6101 4 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6102 1 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6103 31 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6104 24 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6105 26 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6106 25 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6107 20 Nam Đã xuất viện
6108 43 Nữ Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6109 29 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6110 8 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
6111 39 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
6112 32 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh [110]
6113 25 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
6114 34 Nam Đã xuất viện
6115 39 Nữ Đã xuất viện
6116 38 Đã xuất viện
6117 15 Nam Đã xuất viện
6118 33 Nữ Đã xuất viện
6119 24 Đã xuất viện
6120 20 Nam Đã xuất viện
6121 31 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6122 35 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
6123 40 Đã xuất viện
6124 30 Đã xuất viện
6125 73 Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hải Dương
6126 37 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6127 31 Nữ Đã xuất viện
6128 37 Đã xuất viện
6129 33 Nam Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Đã xuất viện Tiếp xúc #4142
6130 22 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6131 22 Nữ Đã xuất viện
6132 22 Đã xuất viện
6133 21 Nam Đã xuất viện
6134 17 Đã xuất viện
6135 19 Nữ Đã xuất viện
6136 20 Đã xuất viện
6137 23 Đã xuất viện
6138 43 Nam Đã xuất viện
6139 9 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6140 39 Bắc Giang Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6141 34 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6142 23 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
6143 36 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6144 60 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
6145 20 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6146 35 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6147 21 Đã xuất viện
6148 35 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6149 43 Đã xuất viện
6150 28 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6151 25 Đã xuất viện
6152 15 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6153 37 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6154 26 Nữ Đã xuất viện
6155 35 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
6156 20 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6157 38 Nữ Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6158 21 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6159 38 Nữ Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6160 21 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6161 28 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6162 21 Đã xuất viện
6163 19 Nam Đã xuất viện
6164 19 Nữ Đã xuất viện
6165 30 Nam Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Tiếp xúc #3152 [111]
6166 51 Đã xuất viện Tiếp xúc #3181
6167 33 Đã xuất viện Tiếp xúc #3173
6168 40 Đã xuất viện Tiếp xúc #5327
6169 52 Đã xuất viện Tiếp xúc #5423
6170 25 Nữ Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại KCN An Đồn
6171 36 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6172 52 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
6173 31 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6174 53 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6175 20 Đã xuất viện
6176 19 Đã xuất viện
6177 33 Đã xuất viện
6178 33 Nữ Đã xuất viện
6179 50 Đã xuất viện
6180 32 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
6181 32 Nam Sóc Trăng Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9353 từ Philippines về Cần Thơ ngày 26/5/2021
6182 23 Nữ Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Úc về Cần Thơ ngày 12/5/2021
6183 37 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6184 37 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6185 21 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6186 33 Nam Đã xuất viện
6187 48 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
6188 25 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6189 46 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6190 26 Nam Đã xuất viện
6191 2 Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Con #3456
6192 19 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6193 52 Đã xuất viện
6194 20 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6195 28 Chưa xác định Đã xuất viện
6196 25 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6197 15 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6198 37 Đã xuất viện
6199 26 Đã xuất viện
6200 35 Nữ Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6201 20 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6202 38 Đã xuất viện
6203 21 Đã xuất viện
6204 38 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6205 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6206 21 Nữ Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
6207 36 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6208 29 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6209 30 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
6210 44 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6211 45 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6212 20 Đã xuất viện
6213 36 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6214 23 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6215 28 Đã xuất viện
6216 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6217 21 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6218 26 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
6219 19 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6220 29 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6221 27 Nữ Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
6222 33 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6223 32 Nam Đã xuất viện
6224 53 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6225 53 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6226 19 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6227 37 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6228 33 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6229 40 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6230 33 Đã xuất viện
6231 41 Trung tâm y tế Lạng Giang Đã xuất viện
6232 35 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6233 40 Đã xuất viện
6234 20 Nam Đã xuất viện
6235 40 Nữ Đã xuất viện
6236 29 Đã xuất viện
6237 26 Đã xuất viện
6238 22 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6239 45 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6240 20 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6241 10 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6242 27 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6243 26 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6244 47 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6245 35 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
6246 44 Đã xuất viện
6247 31 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
6248 32 Nữ Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6249 24 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
6250 24 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6251 27 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6252 33 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
6253 30 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6254 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
6255 21 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6256 23 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6257 21 Nữ Đã xuất viện
6258 20 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
6259 28 Nam Đã xuất viện
6260 29 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6261 19 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
6262 31 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6263 29 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6264 42 Nam Đã xuất viện
6265 29 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6266 24 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6267 35 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6268 23 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6269 30 Nam Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6270 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6271 31 Nam Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6272 46 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
6273 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6274 47 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
6275 40 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6276 22 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6277 37 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6278 31 Nam Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại công ty T&T Hà Nội
6279 12 Nữ TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Liên quan nhóm sinh hoạt Hội thánh truyền giáo Phục Hưng
6280 14 Nam Đã xuất viện
6281 33 Nữ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
6282 30 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6283 16 Đã xuất viện
6284 37 Đã xuất viện
6285 37 Nam Đã xuất viện
6286 25 Đã xuất viện
6287 25 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6288 27 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6289 21 Đã xuất viện
6290 28 Nữ Đã xuất viện
6291 27 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
6292 24 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6293 65 Nữ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện Vợ #6294
6294 60 Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng
6295 25 Đã xuất viện Liên quan nhóm sinh hoạt Hội thánh truyền giáo Phục Hưng quận Gò Vấp
6296 38 Nữ Đã xuất viện
6297 19 Đã xuất viện
6298 3 Đã xuất viện
6299 45 Đã xuất viện
6300 13 Nam Đã xuất viện
6301 24 Nữ Đã xuất viện
6302 53 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
6303 46 Nữ Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6304 16 Đã xuất viện
6305 15 Nam Đã xuất viện
6306 31 Nữ Đã xuất viện
6307 19 Đã xuất viện
6308 36 Nam Úc Đã xuất viện
6309 24 Nữ Việt Nam Đã xuất viện
6310 24 Nam Đã xuất viện
6311 22 Đã xuất viện
6312 30 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6313 67 Nữ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
6314 63 Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6315 24 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6316 28 Đã xuất viện
6317 28/05/2021 28 Nữ Lạng Sơn Việt Nam Trung tâm y tế Hữu Lũng Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hữu Lũng [112]
6318 3 Đã xuất viện
6319 53 Nam Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Tiếp xúc #3537
6320 28 Nữ Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hữu Lũng
6321 28 Nam Đã xuất viện
6322 29 Đã xuất viện
6323 31 Đã xuất viện
6324 31 Nữ Đã xuất viện
6325 45 Nam Long An Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng (TP. Hồ Chí Minh)
6326 46 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hữu Lũng
6327 2 Chưa xác định Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6328 11 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
6329 27 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6330 16 Chưa xác định Đã xuất viện
6331 38 Đã xuất viện
6332 4 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6333 34 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6334 19 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6335 35 Nam Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6336 35 Chưa xác định Đã xuất viện
6337 32 Đã xuất viện
6338 33 Đã xuất viện
6339 39 Đã xuất viện
6340 3 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
6341 6 Đã xuất viện
6342 29 Đã xuất viện
6343 26 Đã xuất viện
6344 21 Đã xuất viện
6345 19 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6346 4 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6347 23 Nữ Đã xuất viện
6348 22 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6349 23 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6350 27 Nữ Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6351 29 Nam Đã xuất viện
6352 22 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6353 6 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6354 23 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
6355 33 Nam Đã xuất viện
6356 43 Nữ Đã xuất viện
6357 5 Nam Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Con #5278 [113]
6358 53 Nữ Hưng Yên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3168
6359 28 Hà Nam Bệnh viện Đa khoa Hà Nam Đã xuất viện Con dâu #4161, mẹ #5595
6360 11 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Con #5601
6361 19 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6362 23 Nam Đã xuất viện
6363 19 Nữ Đã xuất viện
6364 33 Đã xuất viện
6365 2 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
6366 17 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6367 55 Đã xuất viện
6368 39 Đã xuất viện
6369 9 Nam Đã xuất viện
6370 38 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6371 45 Đã xuất viện
6372 31 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6373 9 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6374 24 Chưa xác định Bắc Giang Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6375 27 Trung tâm y tế Yên Dũng Đã xuất viện
6376 56 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6377 31 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6378 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6379 19 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6380 36 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
6381 24 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6382 28 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6383 45 Đã xuất viện
6384 39 Nữ Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6385 8 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6386 19 Nam Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6387 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6388 32 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6389 20 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6390 32 Nam Đã xuất viện
6391 14 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6392 37 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6393 32 Đã xuất viện
6394 37 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6395 9 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
6396 29 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
6397 12 Nữ Hà Nội Đã xuất viện Con #5319 [114]
6398 61 Nam Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
6399 12 Nữ Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
6400 56 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6401 9 Đã xuất viện
6402 42 Nữ Đã xuất viện
6403 24 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6404 53 Nữ Lạng Sơn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hữu Lũng
6405 54 Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện
6406 21 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6407 36 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6408 41 Vĩnh Long Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH3324 từ Malaysia về Cần Thơ ngày 6/5/2021
6409 4 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6410 11 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6411 47 Đã xuất viện
6412 54 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6413 8 Nam Đã xuất viện
6414 15 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6415 57 Đã xuất viện
6416 53 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6417 26 Đã xuất viện
6418 32 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6419 37 Đã xuất viện
6420 17 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6421 28 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6422 21 Nữ Đã xuất viện
6423 59 Nam TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
6424 53 Nữ Đã xuất viện
6425 27 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6426 54 Đã xuất viện
6427 48 Đã xuất viện
6428 25 Nam Đã xuất viện
6429 48 Nữ Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6430 35 Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6431 60 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đang điều trị
6432 53 Nữ Đã xuất viện
6433 84 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6434 19 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6435 25 Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6436 22 Nữ Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6437 19 Nam Đã xuất viện
6438 22 Đã xuất viện
6439 24 Nữ Đã xuất viện
6440 26 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6441 24 Nam Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6442 33 Đã xuất viện
6443 23 Nữ Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6444 30 Nam Đã xuất viện Chồng #6445
6445 30 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #6781, từng đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
6446 4 Nam Đã xuất viện Con #6444, #6445
6447 27 Nữ Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện Tiếp xúc #6445
6448 30 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6449 32 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6450 36 Nam Đã xuất viện
6451 38 Nữ Đã xuất viện
6452 43 Đã xuất viện
6453 30 Nam Đã xuất viện
6454 19 Nữ Đã xuất viện
6455 39 Nam Đã xuất viện
6456 21 Nữ Đã xuất viện
6457 29 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6458 26 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6459 22 Nam Đã xuất viện
6460 27 Nữ Đã xuất viện
6461 20 Đã xuất viện
6462 37 Đã xuất viện
6463 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6464 27 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6465 24 Nữ Đã xuất viện
6466 19 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6467 22 Đã xuất viện
6468 25 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6469 19 Đã xuất viện
6470 43 Đã xuất viện
6471 20 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6472 24 Đã xuất viện
6473 33 Đã xuất viện
6474 29 Đã xuất viện
6475 24 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6476 32 Đã xuất viện
6477 28 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6478 30 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6479 28 Nam Đã xuất viện
6480 25 Nữ Đã xuất viện
6481 24 Đã xuất viện
6482 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6483 39 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6484 32 Đã xuất viện
6485 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6486 28 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6487 20 Đã xuất viện
6488 31 Đã xuất viện
6489 31 Đã xuất viện
6490 44 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6491 29 Đã xuất viện
6492 20 Đã xuất viện
6493 32 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6494 24 Nam Đã xuất viện
6495 33 Nữ Đã xuất viện
6496 21 Đã xuất viện
6497 32 Nam Đã xuất viện
6498 28 Nữ Đã xuất viện
6499 32 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6500 20 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6501 32 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6502 28 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6503 24 Nam Đã xuất viện
6504 36 Nữ Đã xuất viện
6505 33 Đã xuất viện
6506 32 Đã xuất viện
6507 31 Nam Đã xuất viện
6508 29 Nữ Đã xuất viện
6509 31 Đã xuất viện
6510 40 Đã xuất viện
6511 36 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6512 35 Đã xuất viện
6513 29 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6514 28 Đã xuất viện
6515 25 Nam Đã xuất viện
6516 23 Nữ Đã xuất viện
6517 27 Đã xuất viện
6518 28 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6519 24 Nam Đã xuất viện
6520 41 Nữ Đã xuất viện
6521 36 Đã xuất viện
6522 20 Đã xuất viện
6523 25 Đã xuất viện
6524 37 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6525 22 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6526 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6527 25 Nam Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
6528 21 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6529 41 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6530 25 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6531 43 Đã xuất viện
6532 22 Đã xuất viện
6533 45 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
6534 34 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6535 44 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6536 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6537 38 Nam Đã xuất viện
6538 32 Nữ Đã xuất viện
6539 29 Nam Đã xuất viện
6540 47 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
6541 29 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6542 27 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
6543 23 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6544 49 Nam Đã xuất viện
6545 25 Đã xuất viện
6546 27 Đã xuất viện
6547 61 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
6548 24 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6549 32 Nữ Đã xuất viện
6550 28 Đã xuất viện
6551 35 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6552 32 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6553 43 Đã xuất viện
6554 35 Đã xuất viện
6555 31 Đã xuất viện
6556 33 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6557 21 Đã xuất viện
6558 37 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6559 35 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6560 28 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6561 27 Nữ Đã xuất viện
6562 28 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6563 29 Đã xuất viện
6564 22 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6565 29 Đã xuất viện
6566 37 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
6567 28 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6568 23 Nữ Đã xuất viện
6569 34 Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
6570 38 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6571 29/05/2021 30 Nữ Bắc Giang Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang [115]
6572 22 Bạc Liêu Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu Đã xuất viện Tiếp xúc #6427
6573 34 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6574 24 Đã xuất viện
6575 56 Nam Đã xuất viện
6576 24 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6577 11 Đã xuất viện
6578 28 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6579 1 Nữ Đã xuất viện
6580 27 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6581 43 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6582 33 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6583 40 Nam Đã xuất viện
6584 41 Đã xuất viện
6585 30 Đã xuất viện
6586 63 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6587 44 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6588 54 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều
6589 69 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6590 71 Nam Đã xuất viện
6591 8 Nữ Đã xuất viện
6592 31 Đã xuất viện
6593 5 Nam Đã xuất viện
6594 26 Nữ Đã xuất viện
6595 16 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6596 31 Nữ Đã xuất viện
6597 12 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6598 41 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6599 24 Đã xuất viện
6600 28 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6601 31 Nam Gia Lai Bệnh viện Đa khoa Gia Lai Đã xuất viện Tiếp xúc #5410
6602 23 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6603 20 Nữ Đã xuất viện
6604 29 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6605 29 Nam Đã xuất viện
6606 20 Nữ Đã xuất viện
6607 29 Nam Đã xuất viện
6608 19 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6609 23 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6610 32 Nữ Đã xuất viện
6611 28 Đã xuất viện
6612 23 Nam Đã xuất viện
6613 28 Nữ Đã xuất viện
6614 19 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6615 31 Nữ Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
6616 23 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6617 21 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6618 24 Nam Đã xuất viện
6619 34 Nữ Đã xuất viện
6620 31 Đã xuất viện
6621 20 Đã xuất viện
6622 19 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6623 23 Đã xuất viện
6624 21 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6625 20 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6626 19 Đã xuất viện
6627 25 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6628 20 Chưa xác định Đã xuất viện
6629 29 Đã xuất viện
6630 38 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6631 20 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6632 21 Đã xuất viện
6633 40 Đã xuất viện
6634 27 Đã xuất viện
6635 30 Đã xuất viện
6636 32 Nữ Đã xuất viện
6637 31 Đã xuất viện
6638 27 Đã xuất viện
6639 29 Nam Cơ sở thu dung Quế Nham Đã xuất viện
6640 26 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6641 33 Đã xuất viện
6642 22 Đã xuất viện
6643 38 Đã xuất viện
6644 23 Đã xuất viện
6645 29 Nam Đã xuất viện
6646 28 Nữ Đã xuất viện
6647 25 Đã xuất viện
6648 32 Đã xuất viện
6649 44 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
6650 26 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6651 34 Nữ Đã xuất viện
6652 37 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6653 30 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6654 25 Đã xuất viện
6655 32 Nam Đã xuất viện
6656 32 Đã xuất viện
6657 28 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6658 30 Nam Đồng Nai Bệnh viện Phổi Đồng Nai Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN10 từ Pháp về Tân Sơn Nhất ngày 7/5/2021 [116]
6659 2 Tây Ninh Trung tâm y tế Bến Cầu Không Không Đã xuất viện Con #6447
6660 35 Chưa xác định Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9305 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 27/5/2021
6661 40 Đã xuất viện
6662 28 Chưa xác định Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
6663 50 Chưa xác định Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Long Điền Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9305 từ UAE về Tân Sơn Nhất ngày 27/5/2021
6664 25 Đã xuất viện
6665 35 Đã xuất viện
6666 23 Đã xuất viện
6667 6 Nữ Điện Biên Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ Không Không Đã xuất viện Con #4815
6668 20 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6669 29 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6670 24 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6671 20 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6672 34 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6673 40 Đã xuất viện
6674 27 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6675 38 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6676 40 Nữ Đã xuất viện
6677 42 Nam Đã xuất viện
6678 21 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
6679 26 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6680 29 Đã xuất viện
6681 32 Đã xuất viện
6682 35 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6683 28 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6684 32 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6685 36 Đã xuất viện
6686 20 Nam Đã xuất viện
6687 32 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6688 19 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6689 41 Đã xuất viện
6690 33 Đã xuất viện
6691 19 Nam Đã xuất viện
6692 35 Nữ Đã xuất viện
6693 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6694 23 Nam Đã xuất viện
6695 33 Nữ Đã xuất viện
6696 30 Đã xuất viện
6697 41 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6698 37 Đã xuất viện
6699 42 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6700 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6701 27 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6702 42 Nữ Đã xuất viện
6703 44 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6704 28 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6705 21 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6706 33 Nữ Đã xuất viện
6707 44 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6708 31 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6709 36 Nữ Đã xuất viện
6710 35 Đã xuất viện
6711 27 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6712 24 Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
6713 43 Đã xuất viện
6714 66 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh [117]
6715 27 Nữ Đã xuất viện
6716 27 Đã xuất viện
6717 19 Đã xuất viện
6718 37 Đã xuất viện
6719 51 Đã xuất viện
6720 32 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6721 20 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6722 17 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6723 21 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6724 52 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6725 19 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6726 18 Đã xuất viện
6727 31 Đã xuất viện
6728 30 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6729 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
6730 25 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6731 51 Nam Long An Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
6732 27 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
6733 23 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3140
6734 33 Đã xuất viện Tiếp xúc #3173
6735 27 Nữ Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
6736 63 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3173
6737 40 Nhật Bản Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6738 48 Việt Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #5321
6739 37 Nữ Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Tiếp xúc #5877
6740 23 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6741 19 Đã xuất viện
6742 19 Đã xuất viện
6743 21 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6744 56 Hà Nam Bệnh viện Đa khoa Hà Nam Đã xuất viện Chồng #4161
6745 79 Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hải Dương
6746 12 Hà Nam Bệnh viện Đa khoa Hà Nam Đã xuất viện Con #4161, #6744
6747 44 Nữ Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hữu Lũng
6748 53 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
6749 61 Nam Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện
6750 57 Nữ Đã xuất viện
6751 14 Đã xuất viện
6752 21 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6753 34 Đã xuất viện
6754 39 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hữu Lũng
6755 19 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6756 21 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6757 29 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hữu Lũng
6758 24 Chưa xác định Quảng Nam Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 26/27/5/2021
6759 22 Đã xuất viện
6760 25 Nữ TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Không Không Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
6761 35 Nam Hàn Quốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6762 46 Việt Nam Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6763 23 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6764 27 Nữ Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6765 17 Nam Đã xuất viện
6766 32 Đã xuất viện
6767 28 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6768 28 Nữ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
6769 21 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6770 28 Đã xuất viện
6771 26 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6772 27 Đã xuất viện
6773 25 Đã xuất viện
6774 8 Nam Bệnh viện điều trị Covid-19 Thủ Đức Đã xuất viện
6775 74 Nữ Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6776 49 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
6777 41 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6778 15 Đã xuất viện
6779 34 Nữ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
6780 74 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6781 27 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Em #6907
6782 28 Nam Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
6783 35 Đã xuất viện
6784 24 Nữ Đã xuất viện
6785 32 Đã xuất viện
6786 41 Nam Bệnh viện điều trị Covid-19 Thủ Đức Đã xuất viện
6787 24 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6788 88 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện Tiếp xúc #6445
6789 23 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6790 21 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6791 19 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6792 27 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6793 38 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6794 31 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6795 22 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6796 31 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6797 35 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
6798 33 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6799 20 Đã xuất viện
6800 26 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6801 25 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6802 22 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6803 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6804 32 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6805 1 Nữ Đã xuất viện
6806 32 Nam Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6807 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6808 30 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6809 2 Đã xuất viện
6810 2 Đã xuất viện
6811 30 Nam Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
6812 22 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6813 26 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6814 22 Nam Đã xuất viện
6815 55 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6816 41 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6817 27 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6818 26 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6819 32 Nữ Đã xuất viện
6820 19 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6821 22 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6822 21 Nữ Đã xuất viện
6823 30 Đã xuất viện
6824 32 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6825 27 Chưa xác định Đã xuất viện
6826 30 Nữ Đã xuất viện
6827 20 Đã xuất viện
6828 29 Nam Đã xuất viện
6829 21 Nữ Đã xuất viện
6830 31 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6831 24 Nữ Đã xuất viện
6832 21 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6833 36 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6834 39 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6835 32 Nam Đã xuất viện
6836 37 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6837 25 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6838 28 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6839 19 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6840 37 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6841 41 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6842 22 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6843 28 Đã xuất viện
6844 33 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6845 30 Nữ Đã xuất viện
6846 19 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6847 32 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6848 29 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6849 38 Chưa xác định Đã xuất viện
6850 20 Nam Đã xuất viện
6851 59 Nữ Đã xuất viện
6852 29 Đã xuất viện
6853 27 Đã xuất viện
6854 20 Đã xuất viện
6855 36 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6856 28 Nam Hà Nam Bệnh viện Đa khoa Hà Nam Đã xuất viện Con #4161, #6744, chồng #6359, cha #5595
6857 30/05/2021 68 Nam Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh [118]
6858 37 Đã xuất viện
6859 28 Nữ Đã xuất viện
6860 29 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6861 7 Đã xuất viện
6862 4 Đã xuất viện
6863 53 Hải Phòng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng Đã xuất viện Đồng nghiệp #4380
6864 24 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6865 46 Nam Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
6866 34 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6867 21 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6868 36 Đã xuất viện
6869 11 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
6870 48 Nữ Cơ sở thu dung Quế Nham Đã xuất viện
6871 41 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6872 21 Đã xuất viện
6873 22 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6874 64 Nam Đã xuất viện
6875 2 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6876 34 Nữ Đã xuất viện
6877 8 Nam Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
6878 31 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6879 21 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6880 60 Đã xuất viện
6881 1 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6882 34 Nam Đã xuất viện
6883 35 Nữ Đã xuất viện
6884 29 Đã xuất viện
6885 23 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
6886 27 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6887 61 Nam Đã xuất viện
6888 23 Nữ Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
6889 3 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6890 30 Đã xuất viện
6891 86 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Tử vong Cư dân tại huyện Việt Yên, Bắc Giang.[gc 37]
6892 54 Nam Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6893 1 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6894 25 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6895 27 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6896 40 Nam Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6897 37 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6898 36 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6899 27 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
6900 20 Nữ Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6901 32 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
6902 47 Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
6903 10 Nữ Đã xuất viện
6904 22 Đã xuất viện Tiếp xúc #6787
6905 32 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
6906 24 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
6907 29 Nữ Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Tiếp xúc #6447, #6770
6908 33 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện Tiếp xúc #6781
6909 22 Nữ Long An Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại "Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng" (TP.HCM) [119]
6910 65 Bắc Giang Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6911 43 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6912 31 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
6913 1 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6914 30 Nữ Đã xuất viện
6915 57 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6916 10 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
6917 6 Đã xuất viện
6918 59 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện
6919 64 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6920 31 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6921 27 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
6922 26 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6923 15 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6924 19 Đã xuất viện
6925 33 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6926 30 Nam Đã xuất viện
6927 39 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6928 28 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
6929 3 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6930 42 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
6931 47 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
6932 31 Nam Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6933 25 Chưa xác định Đã xuất viện
6934 2 Nữ Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Con #6739
6935 27 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6936 25 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6937 31 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6938 27 Nam Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
6939 27 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6940 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6941 24 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6942 22 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6943 25 Nam Đã xuất viện
6944 22 Nữ Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
6945 28 Nam Đã xuất viện
6946 22 Đã xuất viện
6947 30 Đã xuất viện
6948 26 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6949 25 Nữ Đã xuất viện
6950 19 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6951 20 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
6952 19 Đã xuất viện
6953 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6954 21 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
6955 28 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
6956 32 Đã xuất viện
6957 20 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6958 21 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
6959 40 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
6960 41 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
6961 27 Nam Đã xuất viện
6962 27 Đã xuất viện
6963 27 Đã xuất viện
6964 30 Đã xuất viện
6965 1 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #4566 [120]
6966 50 Đã xuất viện Mẹ vợ #5410
6967 33 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #3140
6968 3 Nữ Đã xuất viện Con #5410
6969 29 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hải Dương
6970 6 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
6971 35 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #5243
6972 35 Đã xuất viện Tiếp xúc #3140
6973 28 Đã xuất viện Tiếp xúc #3140
6974 33 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3253
6975 12 Đã xuất viện Tiếp xúc #5469
6976 43 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #5243
6977 53 Nữ Đã xuất viện Tiếp xúc #3092
6978 33 Đã xuất viện Tiếp xúc #4566
6979 25 Đã xuất viện Tiếp xúc #3181
6980 14 Đã xuất viện Tiếp xúc #3138
6981 31 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6982 41 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6983 35 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #3105
6984 68 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6985 22 Nam Đã xuất viện
6986 14 Đã xuất viện
6987 27 Nữ Đã xuất viện
6988 44 Bắc Giang Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6989 1 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6990 2 Đã xuất viện
6991 8 Nữ Đã xuất viện
6992 12 Đã xuất viện
6993 37 Đã xuất viện
6994 79 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
6995 22 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6996 15 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6997 28 Nam Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
6998 18 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
6999 28 Đã xuất viện
7000 27 Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Tiếp xúc #3880
7001 18 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7002 41 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7003 48 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7004 41 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7005 25 Nam Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7006 29 Đã xuất viện
7007 28 Đã xuất viện
7008 19 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7009 57 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7010 33 Bắc Giang Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7011 28 Nam Trung tâm y tế Lục Nam Đã xuất viện
7012 16 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7013 25 Đã xuất viện
7014 29 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7015 24 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7016 22 Nam Đã xuất viện
7017 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7018 19 Đã xuất viện
7019 64 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
7020 40 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7021 18 Đã xuất viện
7022 21 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh
7023 22 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7024 33 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7025 9 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7026 4 Đã xuất viện
7027 31 Nam Đã xuất viện
7028 24 Đã xuất viện
7029 26 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
7030 5 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7031 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7032 23 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7033 26 Nam Đã xuất viện
7034 34 Nữ Đã xuất viện
7035 32 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7036 32 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7037 20 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
7038 23 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7039 19 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
7040 24 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7041 27 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7042 33 Đồng Nai Bệnh viện Phổi Đồng Nai Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VN10 từ Hungary (quá cảnh ở Pháp) về Tân Sơn Nhất ngày 7/5/2021
7043 21 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7044 25 Nữ Đã xuất viện
7045 21 Nam Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7046 33 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7047 25 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7048 30 Đã xuất viện
7049 30 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
7050 39 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7051 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7052 32 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7053 27 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7054 20 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7055 34 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7056 43 Đã xuất viện
7057 43 Đã xuất viện
7058 22 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7059 36 Nam TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
7060 4 Đã xuất viện
7061 32 Nữ Đã xuất viện
7062 39 Nam Đã xuất viện
7063 39 Nữ Đã xuất viện
7064 23 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7065 66 Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7066 24 Đã xuất viện
7067 22 Nữ Đã xuất viện
7068 19 Đã xuất viện
7069 22 Đã xuất viện
7070 20 Nam Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7071 19 Đã xuất viện
7072 19 Đã xuất viện
7073 20 Nữ Đã xuất viện
7074 31 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7075 31 Đã xuất viện
7076 29 Đã xuất viện
7077 21 Nam Đã xuất viện
7078 26 Nữ Đã xuất viện
7079 35 Nam Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7080 32 Nữ Đã xuất viện
7081 4 Nam Đã xuất viện
7082 24 Nữ Đã xuất viện
7083 24 Đã xuất viện
7084 32 Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7085 26 Nữ Đã xuất viện
7086 26 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7087 26 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7088 27 Nam Đã xuất viện
7089 31 Nữ Đã xuất viện
7090 23 Đã xuất viện
7091 39 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7092 12 Nam Đã xuất viện
7093 30 Nữ Đã xuất viện
7094 28 Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7095 60 Nữ Bệnh viện điều trị Covid-19 Thủ Đức Đã xuất viện
7096 71 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
7097 27 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7098 27 Đã xuất viện
7099 23 Đã xuất viện
7100 50 Nữ Đã xuất viện
7101 2 Đã xuất viện
7102 24 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7103 46 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7104 65 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
7105 29 Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM) Đã xuất viện
7106 1 Nam Đã xuất viện
7107 3 Đã xuất viện
7108 31/05/2021 26 Nữ Lạng Sơn Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang [121]
7109 4 Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện Tiếp xúc #6404
7110 31 Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại Hữu Lũng
7111 24 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7112 29 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
7113 43 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
7114 22 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7115 20 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
7116 29 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7117 32 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7118 26 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7119 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7120 46 Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
7121 26 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
7122 40 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7123 39 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
7124 19 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7125 26 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7126 38 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7127 21 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7128 37 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7129 32 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7130 32 Nam Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7131 26 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7132 48 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7133 22 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7134 32 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7135 36 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7136 27 Nam Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7137 31 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7138 34 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7139 22 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7140 34 Đã xuất viện
7141 45 Nam Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7142 31 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7143 21 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7144 28 Nam Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn Đã xuất viện
7145 69 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7146 29 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7147 38 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7148 49 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7149 29 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7150 15 Đã xuất viện
7151 29 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7152 31 Đã xuất viện
7153 36 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7154 38 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7155 20 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7156 28 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7157 15 Nam Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7158 25 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7159 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7160 36 Đã xuất viện
7161 20 Nam Đã xuất viện
7162 37 Nữ Đã xuất viện
7163 29 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
7164 15 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7165 28 Nam Đã xuất viện
7166 76 Đã xuất viện
7167 14 Nữ Đã xuất viện
7168 32 Nam Đã xuất viện
7169 39 Nữ Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội [122]
7170 25 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
7171 30 Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn Đã xuất viện
7172 32 Đã xuất viện
7173 40 Đã xuất viện
7174 16 Nữ Đã xuất viện
7175 24 Đã xuất viện
7176 38 Nam Long An Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười Đã xuất viện Tiếp xúc #6909
7177 33 Nữ Đã xuất viện Vợ #7176, tiếp xúc #6909
7178 44 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7179 34 Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn Đã xuất viện
7180 33 Đã xuất viện
7181 11 Nam Đã xuất viện
7182 11 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
7183 25 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7184 9 Đã xuất viện
7185 26 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7186 25 Nữ Đắk Lắk Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk Đã xuất viện Tiếp xúc #6427, #7087
7187 39 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7188 24 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7189 27 Đã xuất viện
7190 19 Đã xuất viện
7191 22 Đã xuất viện
7192 36 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7193 18 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
7194 24 Đã xuất viện
7195 37 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7196 29 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7197 35 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
7198 24 Chưa xác định Trung tâm y tế Hiệp Hòa Đã xuất viện
7199 4 Nam Đà Nẵng Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Đã xuất viện Con #3224
7200 20 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7201 31 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7202 33 Đã xuất viện
7203 20 Đã xuất viện
7204 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7205 24 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7206 26 Nam Đã xuất viện
7207 31 Nữ Đã xuất viện
7208 23 Đã xuất viện
7209 36 Đã xuất viện
7210 24 Nam Đã xuất viện
7211 24 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7212 41 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7213 22 Nam Đã xuất viện
7214 38 Đã xuất viện
7215 29 Nữ Đã xuất viện
7216 25 Đã xuất viện
7217 32 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7218 33 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7219 38 Đã xuất viện
7220 50 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7221 3 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
7222 39 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7223 23 Đã xuất viện
7224 24 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7225 22 Chưa xác định Đã xuất viện
7226 23 Đã xuất viện
7227 19 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7228 23 Nữ Đã xuất viện
7229 45 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7230 25 Nam Trung tâm y tế Tân Yên Đã xuất viện
7231 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7232 33 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7233 34 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
7234 22 Nam Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7235 21 Đã xuất viện
7236 25 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7237 1 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Con #5408 [123]
7238 57 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7239 24 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7240 31 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
7241 38 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7242 20 Đã xuất viện
7243 45 Nam Đã xuất viện
7244 51 Đã xuất viện
7245 43 Nữ Đã xuất viện
7246 9 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện
7247 40 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
7248 22 Nam Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7249 19 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7250 19 Đã xuất viện
7251 31 Đã xuất viện
7252 20 Bắc Giang Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7253 23 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7254 19 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7255 20 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7256 19 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7257 20 Đã xuất viện
7258 37 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7259 26 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7260 28 Nữ Đã xuất viện
7261 20 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7262 33 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7263 20 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7264 24 Nam Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7265 21 Nữ Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
7266 27 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7267 26 Nam Đã xuất viện
7268 62 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
7269 26 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7270 70 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
7271 22 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7272 26 Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7273 23 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7274 28 Nam Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7275 21 Đã xuất viện
7276 27 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7277 36 Nam Bắc Giang Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7278 22 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
7279 37 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7280 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
7281 21 Nam Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7282 31 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7283 5 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7284 23 Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7285 57 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7286 31 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7287 25 Chưa xác định Quảng Nam Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 29/5/2021
7288 31 Nam Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7289 53 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7290 38 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
7291 22 Chưa xác định Quảng Nam Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay VJ8859 từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 29/5/2021
7292 34 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7293 24 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7294 38 Đã xuất viện
7295 6 Chưa xác định Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7296 19 Nữ Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7297 21 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7298 19 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7299 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7300 45 Chưa xác định Tây Ninh Trung tâm y tế Bến Cầu Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 11/5/2021
7301 44 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7302 21 Nam Trà Vinh Bệnh viện dã chiến số 1 Trà Vinh Đã xuất viện Tiếp xúc #6289
7303 20 Nữ Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7304 37 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7305 45 Chưa xác định Bình Dương Bệnh viện Đa khoa Bình Dương Đã xuất viện Người thân #7067, #7068
7306 23 Đã xuất viện
7307 34 Nữ Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7308 24 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7309 13 Chưa xác định Bình Dương Bệnh viện Đa khoa Bình Dương Đã xuất viện Người thân #7067, #7068
7310 37 Nữ Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7311 30 Nam Đã xuất viện
7312 28 Nữ Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7313 38 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7314 27 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7315 31 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7316 36 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7317 36 Nữ Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
7318 20 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7319 29 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7320 20 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7321 36 Đã xuất viện
7322 01/06/2021 43 Nữ Bắc Ninh Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh [124]
7323 26 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7324 58 Nữ Đã xuất viện
7325 20 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7326 59 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7327 6 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7328 15 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
7329 5 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7330 57 Đã xuất viện
7331 8 Nữ Đã xuất viện
7332 40 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7333 54 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7334 51 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7335 55 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
7336 31 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7337 31 Đã xuất viện
7338 11 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7339 48 Nữ Đã xuất viện
7340 10 Nam Đã xuất viện
7341 20 Nữ Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7342 25 Nam Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7343 20 Nữ Đã xuất viện
7344 30 Đã xuất viện
7345 29 Nam Đã xuất viện
7346 40 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7347 21 Nữ Đã xuất viện
7348 27 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7349 31 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7350 22 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7351 31 Đã xuất viện
7352 16 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7353 61 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7354 33 Nữ Đã xuất viện
7355 28 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7356 34 Nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
7357 34 Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
7358 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7359 29 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7360 27 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7361 31 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7362 20 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7363 29 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7364 21 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7365 28 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7366 19 Nam Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7367 10 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7368 38 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
7369 44 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7370 19 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7371 17 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7372 25 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7373 20 Nữ Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
7374 21 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7375 23 Nữ Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7376 31 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7377 20 Nữ Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7378 33 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7379 6 Nữ Đã xuất viện
7380 41 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7381 33 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7382 30 Nữ TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
7383 33 Đã xuất viện
7384 28 Nam Đã xuất viện
7385 58 Nữ Đã xuất viện
7386 20 Đã xuất viện
7387 26 Nam Đã xuất viện
7388 57 Đã xuất viện
7389 56 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
7390 33 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7391 38 Nữ Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7392 25 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7393 39 Nam Đã xuất viện
7394 22 Nữ Đã xuất viện
7395 29 Nam Đã xuất viện
7396 27 Nữ Đã xuất viện
7397 23 Đã xuất viện
7398 25 Đã xuất viện
7399 28 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
7400 29 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7401 32 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7402 32 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7403 26 Nữ Đã xuất viện
7404 26 Đã xuất viện
7405 26 Đã xuất viện
7406 24 Đã xuất viện
7407 24 Đã xuất viện
7408 22 Đã xuất viện
7409 30 Đã xuất viện Cư dân chung cư EHome 3. Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
7410 24 Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
7411 32 Nam Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7412 27 Nữ Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7413 27 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7414 32 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7415 19 Đã xuất viện
7416 27 Nam Đã xuất viện
7417 28 Nữ Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7418 32 Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Cư dân chung cư EHome 3. Tiếp xúc #7409
7419 7 Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM) Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
7420 53 Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7421 27 Đã xuất viện
7422 36 Đã xuất viện
7423 24 Nữ Đã xuất viện
7424 77 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
7425 27 Nữ Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7426 32 Đã xuất viện
7427 28 Nam Bệnh viện dã chiến Cần Giờ Đã xuất viện
7428 24 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7429 23 Nữ Đã xuất viện
7430 21 Đã xuất viện
7431 59 Đã xuất viện Tiếp xúc #6787
7432 30 Nam Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
7433 22 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang [125]
7434 50 Nam Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện
7435 64 Nữ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
7436 66 Đã xuất viện
7437 29 Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện
7438 39 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
7439 18 Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện
7440 1 Nam Đã xuất viện
7441 30 Nữ Đã xuất viện
7442 19 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7443 36 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7444 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7445 22 Nam Long An Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại TP. Hồ Chí Minh, chưa rõ yếu tố dịch tễ
7446 33 Nữ Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7447 32 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7448 35 Nam Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
7449 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7450 33 Nữ Đã xuất viện
7451 35 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
7452 41 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7453 34 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7454 27 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7455 30 Đã xuất viện
7456 23 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7457 31 Nam Đã xuất viện
7458 16 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7459 13 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7460 15 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7461 8 Đã xuất viện
7462 8 Nam Đã xuất viện
7463 10 Đã xuất viện
7464 63 Đã xuất viện
7465 6 Đã xuất viện
7466 25 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7467 17 Nam Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7468 34 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7469 16 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7470 39 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7471 34 Cơ sở thu dung Quế Nham Đã xuất viện
7472 21 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7473 22 Đã xuất viện
7474 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7475 55 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7476 46 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện
7477 10 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7478 22 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7479 40 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7480 32 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7481 8 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7482 20 Chưa xác định Đã xuất viện
7483 25 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện [126]
7484 1 Đã xuất viện
7485 22 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7486 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7487 55 Nam Long An Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc Đã xuất viện Bố #7445
7488 29 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện Anh #7445
7489 26 Hà Nam Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam Đã xuất viện Anh #4152
7490 23 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7491 49 Nam Hà Nam Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nam Đã xuất viện Con #4141, #4157
7492 28 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7493 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7494 21 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7495 20 Chưa xác định Đã xuất viện
7496 29 Nam Đã xuất viện
7497 33 Chưa xác định Đã xuất viện
7498 30 Nữ Đã xuất viện
7499 23 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7500 24 Đã xuất viện
7501 34 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7502 31 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7503 31 Nữ Đã xuất viện
7504 23 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7505 30 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7506 4 An Giang Trung tâm y tế Tri Tôn Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Tịnh Biên ngày 30/5/2021
7507 23 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7508 39 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7509 31 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
7510 31 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7511 21 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7512 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7513 50 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện
7514 64 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
7515 31 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7516 21 Nam Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện
7517 21 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7518 34 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Đã xuất viện
7519 24 Nam Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7520 31 Nữ Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
7521 22 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7522 20 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7523 23 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7524 28 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7525 25 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7526 20 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7527 12 Nam Trà Vinh Bệnh viện dã chiến số 1 Trà Vinh Đã xuất viện Em #7302
7528 30 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đang điều trị Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7529 46 Nam Đã xuất viện
7530 28 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7531 1 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7532 27 Đã xuất viện
7533 17 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7534 31 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7535 24 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7536 1 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7537 6 Nam Đã xuất viện
7538 55 Đã xuất viện
7539 31 Đồng Tháp Bệnh viện Phổi Đồng Tháp Đã xuất viện Tiếp xúc #7176, #7177
7540 16 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7541 22 Nam Đã xuất viện
7542 30 Nữ Đã xuất viện
7543 37 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan ổ dịch tại công ty T&T Hà Nội
7544 34 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7545 51 Nam Bắc Ninh Nhật Bản Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7546 23 Bắc Giang Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7547 5 Nữ Vĩnh Phúc Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc Đã xuất viện Con #2978
7548 30 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7549 30 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Vợ #5410
7550 21 Bắc Giang Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7551 30 Đã xuất viện
7552 29 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
7553 43 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
7554 56 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7555 26 Nữ Đã xuất viện
7556 20 Đã xuất viện
7557 45 Đã xuất viện
7558 35 Đã xuất viện
7559 31 Đã xuất viện
7560 30 Đã xuất viện
7561 28 Đã xuất viện
7562 28 Nam Đã xuất viện
7563 24 Nữ Đã xuất viện
7564 23 Đã xuất viện
7565 23 Đã xuất viện
7566 22 Đã xuất viện
7567 24 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
7568 26 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7569 24 Nữ Đã xuất viện
7570 37 Đã xuất viện
7571 29 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7572 25 Chưa xác định Đã xuất viện
7573 02/06/2021 22 Nam Bắc Giang Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang [127]
7574 41 Chưa xác định Đã xuất viện
7575 34 Nữ Đã xuất viện
7576 31 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7577 38 Nữ Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
7578 14 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7579 7 Đã xuất viện
7580 21 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7581 39 Nữ Đã xuất viện
7582 29 Chưa xác định Đã xuất viện
7583 25 Nữ Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7584 22 Đã xuất viện
7585 46 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7586 49 Nữ Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
7587 22 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
7588 21 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7589 16 Đã xuất viện
7590 19 Đã xuất viện
7591 21 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7592 23 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7593 33 Đã xuất viện
7594 35 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7595 33 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7596 30 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7597 20 Nữ Đã xuất viện
7598 28 Đã xuất viện
7599 22 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7600 34 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7601 21 Đã xuất viện
7602 23 Đã xuất viện
7603 19 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7604 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7605 19 Đã xuất viện
7606 61 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
7607 43 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
7608 37 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7609 6 Đã xuất viện
7610 26 Đã xuất viện
7611 15 Đã xuất viện
7612 29 Nam Đã xuất viện
7613 30 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7614 35 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7615 35 Nữ Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7616 43 Đã xuất viện
7617 21 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7618 5 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7619 36 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7620 25 Nam Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7621 31 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7622 26 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7623 21 Nữ Đã xuất viện
7624 39 Đã xuất viện
7625 25 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7626 62 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện [128]
7627 32 Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
7628 28 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7629 22 Nam Đã xuất viện
7630 23 Đã xuất viện
7631 23 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7632 57 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7633 39 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7634 32 Chưa xác định Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
7635 21 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7636 72 Đà Nẵng Bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đã xuất viện Tiếp xúc #3880
7637 33 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7638 38 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7639 30 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
7640 31 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7641 30 Chưa xác định Đã xuất viện
7642 32 Đã xuất viện
7643 26 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7644 18 Nam Đã xuất viện
7645 41 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7646 27 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
7647 11 Nam Đã xuất viện
7648 38 Nữ Đã xuất viện
7649 38 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7650 20 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7651 37 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7652 23 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7653 27 Nam Đã xuất viện
7654 19 Nữ Đã xuất viện
7655 29 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7656 38 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7657 22 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện
7658 20 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7659 27 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7660 36 Đã xuất viện
7661 24 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7662 30 Đã xuất viện
7663 34 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7664 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7665 38 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7666 24 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7667 19 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7668 36 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7669 24 Đã xuất viện
7670 23 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7671 41 Chưa xác định Đã xuất viện
7672 19 Nữ Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
7673 16 Chưa xác định An Giang Trung tâm y tế An Phú Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình ngày 31/5/2021
7674 16 Đã xuất viện
7675 25 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7676 35 Đã xuất viện [129]
7677 22 Nam Đã xuất viện
7678 24 Chưa xác định Đã xuất viện
7679 23 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7680 31 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7681 31 Chưa xác định Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7682 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7683 15 Đã xuất viện
7684 31 Đã xuất viện
7685 4 Đã xuất viện
7686 79 Đã xuất viện
7687 17 Đã xuất viện
7688 22 Nam Đã xuất viện
7689 25 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7690 21 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
7691 36 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7692 25 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
7693 20 Nữ Đã xuất viện
7694 48 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 31/5/2021
7695 32 Đã xuất viện
7696 40 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7697 42 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 31/5/2021
7698 68 Nam Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Không Không Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
7699 43 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7700 39 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 31/5/2021
7701 34 Đã xuất viện
7702 23 Đã xuất viện
7703 27 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7704 55 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đang điều trị Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 31/5/2021
7705 23 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7706 42 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đang điều trị Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 31/5/2021
7707 29 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7708 28 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7709 28 Nữ Đã xuất viện
7710 17 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7711 37 Nam Đã xuất viện
7712 25 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7713 23 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7714 24 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
7715 19 Đã xuất viện
7716 43 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7717 23 Đã xuất viện
7718 29 Đã xuất viện
7719 37 Nữ Đã xuất viện
7720 2 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7721 39 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7722 55 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7723 23 Nam Cơ sở thu dung Quế Nham Đã xuất viện
7724 41 Nữ Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7725 22 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7726 19 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7727 38 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7728 21 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7729 24 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7730 19 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7731 32 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7732 19 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7733 23 Nam Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7734 18 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7735 20 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện
7736 22 Nữ Đã xuất viện
7737 21 Nam Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện
7738 18 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện
7739 29 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7740 39 Nam Bắc Ninh Nhật Bản Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7741 47 Hà Nội Việt Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7742 36 Nữ Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7743 26 Nam Đã xuất viện
7744 56 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7745 47 Đã xuất viện
7746 21 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7747 14 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Hà Nội
7748 40 Đã xuất viện
7749 50 Nam Đã xuất viện
7750 35 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7751 22 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7752 23 Đã xuất viện
7753 31 Nữ Đã xuất viện
7754 31 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7755 22 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7756 32 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7757 23 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7758 20 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7759 22 Nữ Đã xuất viện
7760 16 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
7761 24 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
7762 27 Đã xuất viện
7763 26 Nam Đã xuất viện
7764 49 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
7765 14 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7766 44 Nữ Đã xuất viện
7767 32 Nam Đã xuất viện
7768 22 Nữ Đã xuất viện
7769 22 Đã xuất viện
7770 22 Đã xuất viện
7771 25 Đã xuất viện
7772 31 Nam Đã xuất viện
7773 33 Nữ Đã xuất viện
7774 24 Nam Đã xuất viện
7775 41 Đã xuất viện
7776 22 Nữ Đã xuất viện
7777 55 Đã xuất viện
7778 49 Đã xuất viện
7779 57 Nam Đã xuất viện
7780 27 Đã xuất viện
7781 69 Nữ Đã xuất viện
7782 76 Nam Đã xuất viện
7783 91 Nữ Bệnh viện điều trị Covid-19 Phạm Ngọc Thạch Đã xuất viện
7784 20 Nam Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7785 43 Đã xuất viện
7786 28 Đã xuất viện
7787 27 Đã xuất viện
7788 19 Đã xuất viện
7789 19 Đã xuất viện
7790 19 Đã xuất viện Tiếp xúc #4781
7791 37 Đã xuất viện
7792 28 Chưa xác định Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay QH9341 từ Philippines về Cần Thơ ngày 28/4/2021. Sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày thì chuyển về tự cách ly tại nhà ở TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2
7793 31 Đã xuất viện
7794 21 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7795 24 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7796 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7797 28 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7798 32 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
7799 21 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7800 28 Chưa xác định Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7801 31 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7802 20 Chưa xác định Đã xuất viện
7803 29 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
7804 33 Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
7805 26 Nam Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7806 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7807 3 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7808 26 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7809 35 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7810 47 Đã xuất viện
7811 20 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7812 26 Đã xuất viện
7813 30 Chưa xác định Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
7814 03/06/2021 39 Chưa xác định Bắc Giang Việt Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang [130]
7815 21 Nữ Tây Ninh Trung tâm y tế Bến Cầu Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 31/5/2021
7816 32 Lạng Sơn Trung tâm y tế Hữu Lũng Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7817 32 Đã xuất viện
7818 15 Đã xuất viện
7819 27 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7820 36 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
7821 37 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7822 24 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7823 30 Nữ Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7824 37 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7825 37 Nữ Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7826 39 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7827 20 Đã xuất viện
7828 22 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7829 48 Nữ Hải Dương Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương Đã xuất viện Tiếp xúc #7698
7830 34 Chưa xác định Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7831 19 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7832 38 Chưa xác định Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7833 38 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7834 22 Đã xuất viện
7835 29 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7836 30 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7837 24 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7838 43 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7839 44 Nữ Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
7840 38 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7841 39 Nam Đã xuất viện
7842 39 Đã xuất viện
7843 26 Nữ Đã xuất viện
7844 35 Đã xuất viện
7845 36 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7846 27 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7847 28 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7848 20 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7849 17 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7850 26 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7851 49 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7852 49 Nam Đã xuất viện
7853 13 Đã xuất viện
7854 22 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7855 23 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7856 35 Nam Đã xuất viện
7857 18 Nữ Đã xuất viện
7858 18 Nam Đã xuất viện
7859 18 Đã xuất viện
7860 27 Nữ Đã xuất viện
7861 18 Đã xuất viện
7862 19 Nam Đã xuất viện
7863 1 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
7864 24 Nữ Đã xuất viện
7865 36 Nam Đã xuất viện
7866 36 Nữ Đã xuất viện
7867 12 Đã xuất viện
7868 9 Nam Đã xuất viện
7869 4 Nữ Đã xuất viện
7870 42 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện
7871 56 Nữ Long An Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười Đã xuất viện Mẹ #7177 [131]
7872 4 Nam Đã xuất viện Con #7176, #7177
7873 24 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7874 23 Nữ Đã xuất viện
7875 19 Đã xuất viện
7876 21 Đã xuất viện
7877 31 Đã xuất viện
7878 34 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7879 30 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7880 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7881 27 Đã xuất viện
7882 37 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7883 40 Đã xuất viện
7884 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7885 19 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7886 19 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7887 44 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7888 22 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7889 33 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7890 33 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7891 20 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7892 25 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7893 28 Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện
7894 37 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7895 23 Đã xuất viện
7896 23 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7897 27 Đã xuất viện
7898 35 Nữ Đã xuất viện
7899 33 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
7900 19 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7901 62 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #5310
7902 22 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7903 42 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7904 8 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #5599
7905 32 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7906 19 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7907 42 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7908 30 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7909 30 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7910 17 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
7911 8 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7912 37 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7913 74 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7914 2 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7915 19 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7916 25 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7917 36 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7918 42 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7919 34 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #6981
7920 64 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7921 25 Chưa xác định An Giang Trung tâm y tế An Phú Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình ngày 1-2/6/2021
7922 10 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Không Không Đã xuất viện Tiếp xúc #6981
7923 33 Chưa xác định An Giang Trung tâm y tế An Phú Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình ngày 1-2/6/2021
7924 23 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7925 50 Chưa xác định An Giang Trung tâm y tế An Phú Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình ngày 1-2/6/2021
7926 22 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7927 22 Nữ Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7928 17 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7929 19 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7930 3 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #5325
7931 33 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7932 38 Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #5310
7933 34 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7934 28 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7935 19 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7936 44 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7937 29 Chưa xác định Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7938 32 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7939 20 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7940 17 Đã xuất viện
7941 26 Bắc Giang Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7942 16 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7943 9 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7944 29 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7945 24 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7946 28 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7947 36 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7948 29 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7949 24 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7950 29 Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện
7951 34 Nam TP. Hồ Chí Minh Nga Bệnh viện dã chiến Củ Chi Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay EK392 từ Nga về Tân Sơn Nhất ngày 22/5/2021
7952 51 Trung Quốc Không Đã xuất viện Hành khách chuyến bay CZ3069 từ Trung Quốc về Tân Sơn Nhất ngày 9/5/2021
7953 46 Đã xuất viện
7954 34 Nữ Việt Nam Không Không Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
7955 29 Đã xuất viện
7956 31 Nam Đã xuất viện
7957 60 Đã xuất viện
7958 31 Đã xuất viện
7959 29 Đã xuất viện
7960 29 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện
7961 21 Nữ Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
7962 28 Nam Đã xuất viện
7963 44 Đã xuất viện
7964 59 Nữ Đã xuất viện
7965 23 Đã xuất viện
7966 22 Đã xuất viện
7967 27 Đã xuất viện
7968 49 Nam Đã xuất viện
7969 21 Nữ Đã xuất viện
7970 31 Nam Đã xuất viện Tiếp xúc #7418
7971 34 Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
7972 24 Đã xuất viện
7973 28 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang [132]
7974 20 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7975 22 Nam Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
7976 29 Nữ Cơ sở thu dung Quế Nham Đã xuất viện
7977 20 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7978 21 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
7979 34 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7980 30 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7981 9 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
7982 38 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7983 11 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
7984 38 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7985 35 Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Đã xuất viện
7986 64 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7987 22 Đã xuất viện
7988 61 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7989 35 Nữ Đã xuất viện
7990 28 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7991 21 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7992 24 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
7993 12 Nam Đã xuất viện
7994 20 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
7995 41 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
7996 19 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
7997 27 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện
7998 11 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
7999 21 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
8000 20 Đã xuất viện
8001 35 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8002 18 Nam Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
8003 32 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8004 21 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
8005 24 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8006 37 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
8007 24 Chưa xác định Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8008 19 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8009 42 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
8010 30 Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8011 28 Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
8012 1 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8013 56 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 1/6/2021
8014 39 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8015 35 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đang điều trị Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 1/6/2021
8016 46 Nữ Bắc Giang Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8017 30 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang Đã xuất viện
8018 31 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
8019 15 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 1/6/2021
8020 19 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8021 2 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 1/6/2021
8022 19 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8023 42 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8024 24 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
8025 23 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 1/6/2021
8026 32 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8027 36 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
8028 39 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 1/6/2021
8029 19 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
8030 24 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8031 17 Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
8032 50 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
8033 46 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 1/6/2021
8034 31 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8035 33 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8036 37 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 1/6/2021
8037 19 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8038 23 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 1/6/2021
8039 28 Nam TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Không Không Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
8040 38 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8041 25 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
8042 38 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 1/6/2021
8043 33 Nam Bắc Giang Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8044 32 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 1/6/2021
8045 43 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8046 26 Nữ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
8047 41 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8048 32 Chưa xác định Kiên Giang Trung tâm y tế Hà Tiên Không Đã xuất viện Nhập cảnh từ Campuchia qua cửa khẩu Hà Tiên ngày 1/6/2021
8049 23 Nam Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8050 6 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
8051 22 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
8052 17 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
8053 25 Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
8054 28 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8055 46 TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
8056 62 Đã xuất viện
8057 60 Nữ Đã xuất viện
8058 45 Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện
8059 35 Nam Đã xuất viện
8060 21 Đã xuất viện
8061 20 Nữ Đã xuất viện
8062 24 Nam Đã xuất viện
8063 37 Đã xuất viện
8064 04/06/2021 30 Chưa xác định Bắc Giang Việt Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Không Không Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang [133]
8065 20 Nữ Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
8066 30 Nam Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
8067 23 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
8068 19 Đã xuất viện
8069 56 Đã xuất viện
8070 31 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
8071 55 Đã xuất viện
8072 35 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện
8073 24 Nam Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
8074 30 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện
8075 34 Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
8076 75 Nữ Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Đã xuất viện Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình
8077 46 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Vào TP.Hồ Chí Minh từ 26-30/5/2021. Liên quan ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội thánh truyền giáo Phục Hưng
8078 28 Nữ Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
8079 33 Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện
8080 79 Đã xuất viện
8081 37 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
8082 38 Nữ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Đã xuất viện
8083 29 Bắc Giang Cơ sở thu dung Nội Hoàng Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8084 25 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
8085 84 Chưa xác định Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện
8086 30 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8087 34 Nữ Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Giang Đã xuất viện
8088 25 Nam Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2 Đã xuất viện
8089 20 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
8090 28 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
8091 20 Nam Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
8092 30 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
8093 15 Nam Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
8094 31 Nữ Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8095 22 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
8096 86 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8097 20 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
8098 25 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8099 34 Nữ Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
8100 34 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8101 32 Nữ Đã xuất viện
8102 21 Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
8103 19 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
8104 37 Nam Bệnh viện Quân y 110 (CS 2) Đã xuất viện
8105 29 Nữ Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
8106 22 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8107 14 Nam Bệnh viện dã chiến số 5 Bắc Giang Đã xuất viện
8108 41 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8109 76 Nữ Bệnh viện Phổi Bắc Giang Đã xuất viện
8110 45 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
8111 3 Nam Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8112 35 Nữ Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
8113 39 Nam Hà Nội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đã xuất viện Tiếp xúc #5243
8114 21 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8115 31 Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang Đã xuất viện
8116 19 Nam Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện [134]
8117 34 Nữ TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện dã chiến Củ Chi Đã xuất viện Liên quan đến ổ dịch nhóm sinh hoạt Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng
8118 36 Nam Đã xuất viện
8119 39 Đã xuất viện
8120 15 Nữ Đã xuất viện
8121 41 Nam Đã xuất viện
8122 46 Đã xuất viện
8123 20 Nữ Đã xuất viện
8124 30 Nam Đã xuất viện
8125 27 Nữ Đã xuất viện
8126 26 Nam Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM Đã xuất viện Chưa rõ yếu tố dịch tễ
8127 54 Đã xuất viện
8128 29 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8129 32 Bệnh viện dã chiến số 1 Bắc Giang Đã xuất viện
8130 31 Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện
8131 38 Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang Đã xuất viện
8132 21 Nam Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc Ninh Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Ninh
8133 24 Nữ Bắc Giang Bệnh viện dã chiến số 3 Bắc Giang Đã xuất viện Liên quan cụm dịch tại Bắc Giang
8134 40 Bắc Ninh Bệnh viện dã chiến số 4 Bắc N