Bản mẫu:Bộ Việt Nam

Bộ Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Tiêu bản này được dùng để tóm tắt thông tin về một bộ Việt Nam. Có thể dùng cho các cơ quan ngang bộ:

{{Bộ Việt Nam
| tên bộ    = 
| hình     = 
| ghi chú hình = 
| hình bộ trưởng = 
| bộ trưởng  = 
| từ      = 
| bổ nhiệm bởi = 
| nhiệm kỳ   = 
| thành lập  = 
| giải thể   = 
| khẩu hiệu  = 
| bộ trưởng đầu tiên = 
| hoạt động  = 
| ngân sách  = 
| nhân viên  = 
| thứ trưởng  = 
| địa chỉ   = 
| điện thoại  = 
| fax     = 
| email    = 
| web     = 
}}

Có thể dùng cho các cơ quan ngang bộ:

{{Bộ Việt Nam
| thống đốc     = 
| tổng thanh tra   = 
| chủ nhiệm     = 
| phó thống đốc   = 
| phó tổng thanh tra = 
| phó chủ nhiệm   = 
}}

Nếu kiểu trưởng tổ chức không thuộc các tham số trên, dùng tham số trưởng

Một số tham số khác

 • logo, chú thích logo
 • hình bộ trưởng
 • kiểu phó - phó

Tham số sửa

Data bản mẫu được sử dụng bởi VisualEditor và các tool khác
Xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Bộ Việt Nam

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tên bộtên bộ tên bộ

không có miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngbắt buộc
Logologo huy hiệu

không có miêu tả

Tập tinkhuyên dùng
Kích cỡ logocỡ logo

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chú thích logochú thích logo ghi chú huy hiệu chú thích huy hiệu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hình ảnhhình image

không có miêu tả

Tập tinkhuyên dùng
Chú thích hìnhchú thích hình ghi chú hình

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bộ trưởngbộ trưởng

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Chủ nhiệmchủ nhiệm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thống đốcthống đốc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tổng thanh tratổng thanh tra

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Lãnh đạotrưởng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hình bộ trưởnghình bộ trưởng

không có miêu tả

Tập tinkhuyên dùng
Nhậm chức từtừ nhậm chức

không có miêu tả

Chuỗi dàikhuyên dùng
Bổ nhiệm bởibổ nhiệm bởi

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Nhiệm kỳnhiệm kỳ

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Thành lậpthành lập

không có miêu tả

Ngày thángkhuyên dùng
Giải thểgiải thể

không có miêu tả

Ngày thángkhuyên dùng
Khẩu hiệukhẩu hiệu

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Chức danh lãnh đạokiểu trưởng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Bộ trưởng đầu tiênbộ trưởng đầu tiên lãnh đạo đầu tiên

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Hoạt độnghoạt động

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Năm ngân sáchngân sách năm năm ngân sách

không có miêu tả

Sốkhuyên dùng
Ngân sáchngân sách

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Nhân viênnhân viên nhân lực

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Thứ trưởngthứ trưởng

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Phó thống đốcphó thống đốc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó tổng thanh traphó tổng thanh tra

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó chủ nhiệmphó chủ nhiệm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chức danh phó lãnh đạokiểu phó

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phó lãnh đạophó

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên gọitên gọi

không có miêu tả

Không rõlỗi thời
Tình trạngtình trạng

không có miêu tả

Ví dụ
đang hoạt động / giải thể / sáp nhập
Giá trị tự động
đang hoạt động
Không rõkhuyên dùng
Sáp nhập vàosáp nhập vào sát nhập vào

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Địa chỉđịa chỉ

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Điện thoạiđiện thoại

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Faxfax

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Emailemail

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Trang webweb

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng