Bản mẫu:BVMSBVT

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này được sử dụng trong trang thảo luận của một bài viết bị rút sao bài viết tốt.

Ví dụ: {{BVMSBVT}}

Kết quả:

Xem thêmSửa đổi