Bản mẫu:BirthdecadeBC

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Ví dụSửa đổi

Những người sinh vào thập niên 690 TCN.


Sinh thế kỷ 7 TCN: 690680670660650640630620610600


Những người sinh vào thập niên 10 TCN.

Xem thêm: Thể loại:Mất thập kỷ 10 TCN.

Sinh thế kỷ 1 TCN: 9080706050403020100