{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Văn bản {{black|màu đen}} của tôi. Sẽ cho ra:

Văn bản màu đen của tôi.

Thông tin kĩ thuật sửa

Bản mẫu này đưa đoạn văn bản vào trong cặp thẻ <span style="color:black"> </span>.