Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để xác định tài khoản bot và chủ sở hữu của chúng.

Cách sử dụng

sửa
  • {{bot|Tên người điều hành bot}}
  • {{bot|Tên người điều hành bot|site=mã phiên bản ngôn ngữ của Wikipedia}}

Tham số

sửa
1
Tham số không tên đầu tiên chỉ định người điều hành bot.
site
ru,en,de, etc. — Mã hai chữ cái dành cho những người điều hành bot không có tài khoản trên Wikipedia tiếng Việt (mặc dù chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một tài khoản cục bộ).
status
active (và approved), inactive (nhưng có approved), trial hoặc unapproved
awb
yes (nếu bot dùng AWB), có thể bỏ qua nếu không dùng.
codebase
Tên của mã (ngôn ngữ lập trình hoặc kịch bản) được sử dụng để tạo bot (ví dụ như Pywikibot, perlWikipedia, ...)
globalbot
bất kỳ văn bản nào (yes) - tài khoản bot này được gắn cờ là bot toàn cầu
approvalneeded
Nếu đang trạng thái là active/approved hoặc globalbot, việc đặt thành yes sẽ làm cho bản mẫu biểu thị rằng bot đang chạy các tác vụ mà không cần phê duyệt.
brfa
Tùy chọn nếu được chỉ định, hãy ghi đè tên trang chỉ đến yêu cầu phê duyệt. Nếu không được chỉ định, mặc định là {{BASEPAGENAME}}

Ví dụ

sửa
Kết quả
{{Bot|Ví dụ}}
{{Bot|Ví dụ|site=en}}
{{Bot|Ví dụ|site=en|awb=yes}}
{{Bot|Ví dụ|site=en
|codebase=perlWikipedia}}
{{Bot|Ví dụ|site=en|status=active}}
{{Bot|Ví dụ|site=en|status=trial}}
{{Bot|Ví dụ|site=en|status=inactive}}
{{Bot|Ví dụ|site=en|status=unapproved}}
{{Bot|Ví dụ|site=en
|status=active|globalbot=yes}}