Bản mẫu:Cảnh sát biển/core

[[Tập tin:{{{flag alias}}}|23x20px|border |alt=|link=]] [[Cảnh sát biển {{{alias}}}]]

Tài liệu bản mẫu

Đây là một siêu bản mẫu được sử dụng nội bộ bởi bản mẫu:cảnh sát biển. Nó không có ý định được nhúng trực tiếp từ không gian bài viết chính.