Bản mẫu:Cần dọn dẹp-viết lại

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template should be used on articles which need so much cleanup that completely rewriting them may be necessary to comply with Wikipedia's guidelines on style and content.

UsageSửa đổi

To mark a section for rewrite without a reason, use: {{Cleanup-rewrite|1=Đoạn}}


To mark an article for rewrite without a reason, use: {{Cleanup-rewrite}}


This template adds tagged articles to Category:Bài cần viết lại toàn bộ.
It should not be subst'd.

See alsoSửa đổi

Bạn có thể giúp sửa lại để bài viết được hoàn thiện hơn.