Bản mẫu:Cần dọn dẹp/testcases

Thử bản thửSửa đổi

{{C%E1%BA%A7n_d%E1%BB%8Dn_d%E1%BA%B9p/sandbox}}

{{C%E1%BA%A7n_d%E1%BB%8Dn_d%E1%BA%B9p/sandbox}}


Đề tài chống ngập cho thành phố Tân An tỉnh Long An Tổng quan 1 Hiện trạng - Khi trời mưa các thành phố lớn của Việt nam ngập, khi triều cường cũng ngập và khi mưa kết hợp triều cường ngập nặng