Bản mẫu:Cần nguồn tốt hơn

[cần nguồn tốt hơn]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng

sửa

Bản mẫu này được sử dụng trong các bài viết để xác định các câu hoặc đoạn văn ngắn có nguồn nhưng không đáng tin. Nó tạo ra một ghi chú nhỏ như thế này:

Hầu hết mọi người đều tin vào ma.[cần nguồn tốt hơn]

Bởi vì đây là bản mẫu chung chung, sẽ hữu ích nếu bạn cũng bao gồm ghi chú |reason= (ẩn) để những người khác có thể biết chính xác những gì bạn muốn đề cập. Ví dụ: lưu ý sau có thể phù hợp với yêu cầu ở trên:

Thêm bản mẫu này vào một bài viết sẽ đặt bài viết vào Thể loại:Bài thiếu nguồn tham khảo đáng tin cậy.

Khi nào dùng

sửa

Sử dụng bản mẫu này để "gắn thẻ" thông tin mà cần bạn cho rằng nguồn chất lượng hơn để kiểm chứng.

Nội dung không có nguồn gốc hoặc có nguồn gốc kém về TSNĐS đáng nghi hoặc có hại nên loại bỏ nhanh chóng (đừng gắn thẻ—xóa bỏ).

Nhiều biên tập viên thường đặt thẻ mà không cố gắng khắc phục vấn đề có thể dẫn đến việc bị nhiều người cho là lạm dụng thẻ. Trước khi thêm thẻ này, hãy suy nghĩ xem đây có phải là lựa chọn tốt nhất hay không. Nếu bạn có thời gian và khả năng để tìm một nguồn tốt hơn, tốt nhất nên làm như vậy. Sau đó tự sửa chú thích hoặc sửa nội dung bài viết. Mục tiêu cuối cùng khắc phục chứ không chỉ là xác định vấn đề.

Bản mẫu này dành cho các câu cụ thể cần nguồn tốt hơn. Đối với các bài viết hoặc phần có nhiều nội dung thiếu nguồn (thay vì chỉ có các đoạn ngắn cụ thể), có các bản mẫu khác phù hợp hơn, chẳng hạn như {{Thiếu nguồn gốc}} hay {{Chú thích trong bài}}.

Xem thêm

sửa