Bản mẫu:CSD-warn

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là một bản mẫu xóa nhanh thay thế nhằm thông báo cho người đóng góp phần lớn nội dung trang rằng trang của họ đã được đề cử xóa nhanh.

Cách sử dụngSửa đổi

  • {{subst:CSD-warn|<XN>|<tên trang>}}

Ví dụSửa đổi

  • {{subst:CSD-warn|C2|đây là trang thử nghiệm}}

Xem thêmSửa đổi