Bản mẫu:Sơ khai CTTG2

(đổi hướng từ Bản mẫu:CTTG2-stub)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đừng dùng tiêu bản này khi đã chấm dứt tình trạng thiếu thông tin ở một bài viết.

Cách sử dụngSửa đổi

  • Đặt cú pháp {{CTTG2-stub}} vào đầu hoặc cuối bài viết mà bạn cho là đang ở giai đoạn thiếu thông tin. Bản mẫu phía trên sẽ hiện ra ngay trong bài sau khi bạn bấm nút "Lưu trang" đồng thời bài viết đó sẽ được tự động thêm vào thể loại:Chiến tranh thế giới thứ hai sơ thảo.
  • Nếu có khả năng xin bạn cải thiện bài viết chứ đừng nên đặt bản mẫu này.

Xem thêmSửa đổi

Tiêu bản sơ khai