Bản mẫu:Category diffuse

Bản mẫu này chỉ nên dùng trong các trang thể loại.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này thêm dòng thông báo như trên và xếp thể loại nhúng nó vào Thể loại:Thể loại cần phân loại vào thể loại con.