Bản mẫu:Cb-npov4

Stop icon Bạn sẽ bị cấm sửa đổi mà không cần báo trước nếu lần tới bạn vi phạm thái độ trung lập khi thêm những bình luận hoặc phân tích theo quan điểm cá nhân vào các bài viết.

Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-npov4}}
{{subst:Cb-npov4|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-npov4|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-npov4}} thay vì {{cb-npov4}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-npov
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-npov1}} {{cb-npov2}} {{cb-npov3}} {{cb-npov4}} K. có sẵn