Bản mẫu:Cb-own3

Vui lòng ngừng nhận quyền sở hữu của các bài viết. Hành vi như thế này được coi là gây rối, và vi phạm chính sách của Wikipedia. Nếu bạn tiếp tục, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi Wikipedia.

Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-own3}}
{{subst:Cb-own3|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-own3|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Bản mẫu này đã được thiết kế cẩn thận dựa trên những hướng dẫn tại dự án cảnh báo thành viên.
  • Xin hãy thảo luận về giao diện bề ngoài của các bản mẫu này (ví dụ, hình ảnh ở góc trên bên trái) tại trang thảo luận của dự án.
  • Xin tham khảo index of message templates trước khi sử dụng bản mẫu để cảnh cáo thành viên. Sử dụng bản mẫu có sẵn thích hợp nhất để tránh những hiểu lầm có thể xảy ra.
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-own3}} thay vì {{cb-own3}}.
  • This template uses a parser function. To give greater detail to your message, you may add the bài viết and some additional text to the end of the template.

  • Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-own
    Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
    {{cb-own1}} {{cb-own2}} {{cb-own3}} K. có sẵn K. có sẵn