Phá hoại: {{cb-ph1}}, {{cb-ph2}}, {{cb-ph3}}, {{cb-ph4}}, {{cb-ph4im}}
Xóa nội dung: {{cb-xóa1}}, {{cb-xóa2}}, {{cb-xóa3}}, {{cb-xóa4}}, {{cb-xóa4im}}
Thử nghiệm: {{cb-tn1}}, {{cb-tn2}}, {{cb-tn3}}, {{cb-tn4}}, {{cb-tn4im}}
Bỏ spam: {{cb-spam1}}, {{cb-spam2}}, {{cb-spam3}}, {{cb-spam4}}, {{cb-spam4im}}
Quảng cáo: {{cb-qc1}}, {{cb-qc2}}, {{cb-qc3}}, {{cb-qc4}}, {{cb-qc4im}}
Hành vi khác: xem Wikipedia:Tiêu bản thông báo/Không gian tên thảo luận thành viên.

Bản mẫu cảnh báo luôn luôn nên được dùng với từ khóa "subst:" hoặc "thế:". Ở đây, chúng tôi không dùng subst để giảm không gian do bảng biểu đã chiếm, nhưng không khuyến khích sử dụng mà không dùng subst. Ví dụ, gõ {{subst:cb-ph1}}~~~~ (thay vì {{cb-ph1}}) để cảnh báo phá hoại phổ biến lần thứ nhất.

Các mức tiêu bản là:

  1. Thành viên đã sửa đổi với thiện ý
  2. Thành viên bỏ qua, bắt đầu không có thiện ý
  3. Có ác ý; yêu cầu chấm dứt nghiêm khắc
  4. Có ác ý, yêu cầu chấm dứt lập tức, lần cảnh báo cuối cùng

Cách dùng

sửa
Cách dùng Cho ra
{{subst:cb-spam1}} Xin chào, tôi là [[User:{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]]. Tôi muốn báo với bạn là tôi đã xóa liên kết ngoài mà bạn đã thêm, vì nó có vẻ không phù hợp với một bách khoa toàn thư. Nếu bạn thấy tôi đã nhầm lẫn, hoặc có điều gì muốn hỏi, bạn có thể để lại lời nhắn cho tôi tại [[Thảo luận Thành viên:{{subst:REVISIONUSER}}|trang thảo luận của tôi]], hoặc xem hướng dẫn của Wikipedia về liên kết ngoài. Cảm ơn bạn.
{{subst:cb-spam1|Tên bài}} Xin chào, tôi là [[User:{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]]. Tôi muốn báo với bạn là tôi đã xóa liên kết ngoài mà bạn đã thêm vào trang Tên bài, vì nó có vẻ không phù hợp với một bách khoa toàn thư. Nếu bạn thấy tôi đã nhầm lẫn, hoặc có điều gì muốn hỏi, bạn có thể để lại lời nhắn cho tôi tại [[Thảo luận Thành viên:{{subst:REVISIONUSER}}|trang thảo luận của tôi]], hoặc xem hướng dẫn của Wikipedia về liên kết ngoài. Cảm ơn bạn.
{{subst:cb-spam1|Tên bài|Đây là phần bạn muốn ghi thêm vào sau.}} Xin chào, tôi là [[User:{{subst:REVISIONUSER}}|{{subst:REVISIONUSER}}]]. Tôi muốn báo với bạn là tôi đã xóa liên kết ngoài mà bạn đã thêm vào trang Tên bài, vì nó có vẻ không phù hợp với một bách khoa toàn thư. Nếu bạn thấy tôi đã nhầm lẫn, hoặc có điều gì muốn hỏi, bạn có thể để lại lời nhắn cho tôi tại [[Thảo luận Thành viên:{{subst:REVISIONUSER}}|trang thảo luận của tôi]], hoặc xem hướng dẫn của Wikipedia về liên kết ngoài. Đây là phần bạn muốn ghi thêm vào sau.