Bản mẫu:Chính trị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

National Emblem of the People's Republic of China (2).svg
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Flag of the People's Republic of China.svg Cổng thông tin Trung Quốc