Bản mẫu:Chú thích sách

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để chú thích nguồn gốc cho các mục từ Wikipedia. Nếu bạn muốn chú thích từ một bài báo trong một tạp chí tổng hợp hoặc hợp tuyển, {{cite journal}} là một lựa chọn tốt hơn bản mẫu này.

Lưu ý: Hai tham số firstlast dành cho những tên phương Tây. Xin đừng cho những tên kiểu Á Đông vào hai tham số này!


Sử dụng

Tất cả tên thông số phải là chữ thường.

Có thể chép nguyên mẫu bản mẫu có sẵn dưới đây và thay các thông tin vào các tham số cần thiết, tham số nào không dùng tới có thể xóa đi, luôn ghi nhớ là giữa 2 tham số phải có một gạch dọc "|".

Bản đầy đủ
{{chú thích sách |họ 1= |tên 1= |lk tác giả 1= |họ 2= |tên 2= |tên biên tập 1= |họ biên tập 1= |lk biên tập 1= |khác= |tựa đề= |dịch tựa đề= |url= |định dạng= |ngày truy cập= |bản thứ= |series= |cuốn= |ngày tháng= |năm= |tháng= |năm gốc= |nhà xuất bản= |nơi= |ngôn ngữ= |isbn= |oclc= |doi= |id= |trang= |dịch chương= |chương= |url chương= |trích dẫn= |tham khảo= |bibcode= |tóm lược dễ hiểu= |ngày tóm lược= |phân tách= |tái bút= |và tác giả cuối=}}
Những trường thường dùng nhất (dùng bản này thì bạn không phải xóa đi nhiều thông số thừa)
{{chú thích sách |tựa đề= |họ = |tên = |lk tác giả = |đồng tác giả= |năm= |nhà xuất bản= |nơi= |isbn= |trang= |url= |ngày truy cập=}}
Ví dụ 1

{{chú thích sách |họ = Cordell |tên = Bruce R. |đồng tác giả= Jeff Grubb, David Yu |tựa đề= [[Manual of the Planes]] |nhà xuất bản= [[Wizards of the Coast]] |năm= 2001 |tháng= September |isbn= 0-7869-1850-8}}

Cordell, Bruce R. (2001). Manual of the Planes. Wizards of the Coast. ISBN 0-7869-1850-8 Kiểm tra giá trị |isbn=: giá trị tổng kiểm (trợ giúp).

Ví dụ 2
{{chú thích sách
 |họ = Mumford
 |tên = David
 |lk tác giả = David Mumford
 |tựa đề = The Red Book of Varieties and Schemes
 |nhà xuất bản = [[Springer-Verlag]]
 |series = Lecture notes in mathematics 1358
 |năm = 1999
 |doi = 10.1007/b62130
 |isbn = 354063293X}}

Mumford, David (1999). The Red Book of Varieties and Schemes. Lecture notes in mathematics 1358. Springer-Verlag. doi:10.1007/b62130. ISBN 354063293X.

Bản xếp dọc
{{Chú thích sách
|họ =
|tên =
|lk tác giả =
|đồng tác giả=
|biên tập=
|khác=
|tựa đề=
|năm gốc=
|url=
|định dạng=
|ngày truy cập=
|bản thứ=
|series=
|cuốn=
|ngày tháng=
|năm=
|tháng=
|nhà xuất bản=
|nơi=
|ngôn ngữ=
|isbn=
|oclc=
|doi=
|id=
|trang=
|chương=
|url chương=
|trích dẫn=
|tham khảo=
}}

Tham số

 • họ: Họ của tác giả, không đặt wikilink ở đây (thay vào đó đặt ở lk tác giả). Dành cho những tên phương Tây.
 • tên: Tên của tác giả, không đặt wikilink ở đây (thay vào đó đặt ở lk tác giả). Dành cho những tên phương Tây.
 • tác giả: Tên đầy đủ của tác giả. Dành cho những tên kiểu Á Đông hoặc Hungary.
 • lk tác giả: Tên mục từ nói về tác giả tại wikipedia. Nên được đi kèm với tham số "author" hay "first" và "last".
 • đồng tác giả: Tên đầy đủ của các đồng tác giả, ngăn cách bằng dấu ", ".
 • biên tập: Tên của người biên tập. Chỉ nên điền khi tác giả phần trích dẫn trực tiếp và người biên tập sách là khác nhau. Nếu trích dẫn toàn bộ quyển sách, dùng "author" để nói người biên tập (có thể chua thêm "(bt)" vào sau tên).
 • khác: Tên của người dịch hoặc minh họa (nếu có).
 • tựa đề: Tên sách, mục từ này luôn phải được điền. Có thể wikilink tới các mục từ đã tồn tại, không cần thiết dùng chữ in nghiêng.
 • url: Link tới trang web có chứa nội dung sách. Nếu đã có wikilink ở tựa đề thì mục này không nên sử dụng.
 • định dạng: Định dạng, ví dụ PDF. Nếu không chỉ rõ thì tham số mặc định là HTML
 • ngày truy cập: Ngày truy cập, nên dùng dạng ISO 8601 Năm-tháng-ngày, ví dụ 2006-02-17. Cần điền mục từ này nếu url được điền, không cần wikilink cho ngày tháng năm.
 • bản thứ: Lần xuất bản, dùng cho tác phẩm phát hành nhiều lần, ví dụ: "lần thứ 2".
 • series: Loạt hay bộ sách mà tác phẩm thuộc về.
 • cuốn: Tập hay quyển của tác phẩm, dùng cho tác phẩm có nhiều tập, đặc biệt là các bách khoa thư.
 • ngày tháng: Ngày xuất bản tác phẩm được nhắc tới. nên dùng dạng ISO 8601 Năm-tháng-ngày, ví dụ 2006-02-17. Cần điền mục từ này nếu url được điền, không cần wikilink cho ngày tháng năm.
 • nămtháng: Năm và tháng xuất bản tác phẩm được nhắc tới. Nếu có cả ngày thì nên dùng ngày tháng.
 • nhà xuất bản: Nhà xuất bản.
 • nơi: Địa điểm xuất bản.
 • ngôn ngữ: Ngôn ngữ của tác phẩm.
 • isbn: ISBN của tác phẩm, ví dụ 1-111-22222-9.
 • oclc: OCLC của tác phẩm, ví dụ 3185581
 • doi: DOI của tác phẩm, ví dụ 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • id: Mã số xuất bản của tác phẩm, sử dụng nếu không tìm được bất kì thông tin nào trong 3 loại mã phía trên, thường là các tạp chí. Có thể tham khảo bản mẫu {{ISSN}}.
 • trang: Trang đầu và cuối của phần được trích dẫn, ví dụtr. 5–7, nếu dùng phải đưa ra trang đầu, trang cuối là tùy chọn. Không ghi tổng số trang của tác phẩm ở tham số này.
 • chương: Chương của tác phẩm được trích dẫn. .
 • url chương: Link đến trang web có chứa chương được trích dẫn.
 • trích dẫn: Đoạn trích dẫn được nhắc tới từ tác phẩm.

Dữ liệu bản mẫu

This template formats a citation to a book using the provided bibliographic information (such as author and title) as well as various formatting options.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the  protocol relative scheme "//..."

Ví dụ
https://www.nytimes.com/...
Chuỗi dàitùy chọn
Titletitle tiêu đề

The title of the book; displays in italics

Chuỗi dàibắt buộc
Title linktitle-link titlelink episode-link episodelink

Title of existing Wikipedia article about the source named in title – do not use a web address; do not wikilink.

Tên trangtùy chọn
Last namelast last1 author author1 author1-last author-last surname1 author-last1 subject1 surname author-last subject

The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Chuỗi dàikhuyên dùng
First namefirst given author-first first1 given1 author-first1 author1-first

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Chuỗi dàikhuyên dùng
Vancouver style author listvauthors

If using Vancouver style, comma separated list of author names; enclose corporate or institutional author names in doubled parentheses

Ví dụ
Smythe JB, ((Megabux Corporation))
Chuỗi dàitùy chọn
Last name 2last2 author2 surname2 author-last2 author2-last subject2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'; can suffix with a numeral to add additional authors

Chuỗi dàitùy chọn
First name 2first2 given2 author-first2 author2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 3last3 author3 surname3 author-last3 author3-last subject3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

Chuỗi dàitùy chọn
First name 3first3 given3 author-first3 author3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 4last4 author4 surname4 author-last4 author4-last subject4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

Chuỗi dàitùy chọn
First name 4first4 given4 author-first4 author4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 5last5 author5 surname5 author-last5 author5-last subject5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

Chuỗi dàitùy chọn
First name 5first5 given5 author-first5 author5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 6last6 author6 surname6 author-last6 author6-last subject6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

Chuỗi dàitùy chọn
First name 6first6 given6 author-first6 author6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 7last7 author7 surname7 author-last7 author7-last subject7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

Chuỗi dàitùy chọn
First name 7first7 given7 author-first7 author7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 8last8 author8 surname8 author-last8 author8-last subject8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

Chuỗi dàitùy chọn
First name 8first8 given8 author-first8 author8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Chuỗi dàitùy chọn
Last name 9last9 author9 surname9 author-last9 author9-last subject9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Chuỗi dàitùy chọn
First name 9first9 given9 author-first9 author9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Chuỗi dàitùy chọn
Collaborationcollaboration

Name of a group of authors or collaborators; requires author, last, or vauthors which list one or more primary authors; follows author name-list; appends 'et al.' to author name-list.

Chuỗi dàitùy chọn
Datedate air-date airdate ngày

Full date of the source; do not wikilink

Ngày thángtùy chọn
Workwork journal website newspaper magazine encyclopedia encyclopaedia dictionary mailinglist

Name of the work in which the cited book text is found

Chuỗi dàitùy chọn
Publisherpublisher distributor institution newsgroup nhà xuất bản

Name of the publisher; displays after title

Chuỗi dàikhuyên dùng
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Chuỗi dàitùy chọn
Year of publicationyear năm

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

Chuỗi dàikhuyên dùng
ISBNisbn ISBN13 isbn13 ISBN

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Chuỗi dàikhuyên dùng
Ignore ISBN Errorignore-isbn-error

True if ISBN Errors should be ignored.If set, page will be added to a maintenance category "CS1 maint: Ignored ISBN errors".

Luận lýtùy chọn
Editor last nameeditor-last editor editor-surname editor-last1 editor-surname1 editor1 editor1-last editor1-surname

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

Không rõtùy chọn
Editor first nameeditor-first editor-given editor-first1 editor-given1 editor1-first editor1-given

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

Không rõtùy chọn
Link for editoreditor-link editorlink editor-link1 editor1-link editorlink1 editor1link

Title of existing Wikipedia article about the editor

Tên trangtùy chọn
Editor maskeditor-mask editormask editormask1 editor1-mask editor-mask1 editor1mask

Replaces the name of the first editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Vancouver style editor listveditors

Comma separated list of editor names in Vancouver style; enclose corporate or institutional names in doubled parentheses

Ví dụ
Smythe JB, ((Megabux Corporation))
Chuỗi dàitùy chọn
Editors listeditors

Free-form list of editor names; use of this parameter is discouraged

Không rõlỗi thời
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed by ' ed.'

Chuỗi dàitùy chọn
Series identifierseries version

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

Chuỗi dàitùy chọn
Volumevolume

For one publication published in several volumes

Chuỗi dàitùy chọn
Location of publicationlocation place

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place

Chuỗi dàikhuyên dùng
Place of publicationpublication-place publicationplace

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Chuỗi dàitùy chọn
Publication datepublication-date publicationdate

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Chuỗi dàitùy chọn
Pagepage p

The number of a single page in the source that supports the content; displays after 'p.'; use either page= or pages=, but not both

Chuỗi dàitùy chọn
Page(s) citedpages pp

A range of pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source); displays after 'pp.'; use either page= or pages=, but not both

Chuỗi dàikhuyên dùng
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Chuỗi dàitùy chọn
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Chuỗi dàitùy chọn
Languagelanguage in ngôn ngữ

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last nametranslator-last translator translator-last1 translator1 translator1-last

The surname of the translator; don't wikilink, use 'translator-link'; can suffix with a numeral to add additional translators.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first nametranslator-first translator1-first translator-first1

Given or first name, middle names, or initials of the translator; don't wikilink, use 'translator-link'; can suffix with a numeral to add additional translators.

Chuỗi dàitùy chọn
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

Chuỗi dàitùy chọn
Translated titletrans-title trans_title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Chuỗi dàitùy chọn
Chapterchapter contribution entry article section

The chapter heading of the source; may be wikilinked or with 'chapterurl' but not both. For the contribution alias, see contributor-last

Chuỗi dàitùy chọn
Script Chapterscript-chapter

Chapter heading for languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc); follows transliteration defined in chapter. Should be prefixed with an ISO 639-1 two-character code to help browsers properly display the script

Ví dụ
ja:東京タワー
Chuỗi dàitùy chọn
Translated chaptertrans-chapter trans_chapter

An English language chapter heading, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Chuỗi dàitùy chọn
Typetype medium

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Chuỗi dàitùy chọn
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Chuỗi dàitùy chọn
arXiv identifierarxiv ARXIV eprint

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Chuỗi dàitùy chọn
arXiv Classclass

Cite arXiv identifiers

Chuỗi dàitùy chọn
ASINasin ASIN

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Chuỗi dàitùy chọn
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Chuỗi dàitùy chọn
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Chuỗi dàitùy chọn
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

Chuỗi ngắntùy chọn
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

Chuỗi ngắntùy chọn
DOIdoi DOI

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Chuỗi dàitùy chọn
EISSNeissn EISSN

International Standard Serial Number for the electronic media of a serial publication; eight characters may be split into two groups of four using a hyphen, but not an en dash or a space.

Ví dụ
2009-0048
Chuỗi dàitùy chọn
Handle System identifierhdl HDL

Handle System identifier for digital objects and other resources on the Internet

Chuỗi dàitùy chọn
ISMNismn ISMN

International Standard Music Number; Use the ISMN actually printed on or in the work. Hyphens or spaces in the ISMN are optional.

Ví dụ
979-0-9016791-7-7
Chuỗi dàitùy chọn
ISSNissn ISSN

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

Chuỗi dàitùy chọn
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Chuỗi dàitùy chọn
JSTORjstor JSTOR

JSTOR identifier

Chuỗi dàitùy chọn
LCCNlccn LCCN

Library of Congress Control Number

Chuỗi dàitùy chọn
MRmr MR

Mathematical Reviews identifier

Chuỗi dàitùy chọn
OCLCoclc OCLC

Online Computer Library Center number

Chuỗi dàitùy chọn
OLol OL

Open Library identifier; do not include "OL" at beginning of identifier

Chuỗi dàitùy chọn
OSTIosti OSTI

Office of Scientific and Technical Information identifier

Chuỗi dàitùy chọn
PMCpmc

PubMed Center article number

Chuỗi dàitùy chọn
PMIDpmid PMID

PubMed Unique Identifier

Chuỗi dàitùy chọn
RFCrfc

Request for Comments number

Chuỗi dàitùy chọn
SSRNssrn

Social Science Research Network

Chuỗi dàitùy chọn
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Chuỗi dàitùy chọn
idid ID

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Chuỗi dàitùy chọn
Quotequote quotation

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

Chuỗi dàitùy chọn
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

Chuỗi dàitùy chọn
Name list formatname-list-style name-list-format

Accepts the single keyword 'vanc' to emulate Vancouver Style author / editor name-lists.

Chuỗi dàitùy chọn
Modemode

Sets separator and terminal punctuation to the style named in the assigned value; allowable values are: 'cs1' or 'cs2'

Chuỗi dàitùy chọn
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

Mặc định
.
Chuỗi dàitùy chọn
Registrationregistration

For online sources that require registration, set to 'yes' (or 'y', or 'true'); superseded by subscription if both are set

Chuỗi dàitùy chọn
Subscriptionsubscription

For online sources that require subscription, set to 'yes' (or 'y', or 'true'); supersedes registration if both are set

Chuỗi dàitùy chọn
Author maskauthor-mask authormask authormask1 author1-mask author-mask1 author1mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Author mask 2author-mask2 authormask2 author2-mask author2mask

Replaces the name of the second author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Author mask 3author-mask3 authormask3 author3-mask author3mask

Replaces the name of the third author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Author mask 4author-mask4 authormask4 author4-mask author4mask

Replaces the name of the fourth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Author mask 5author-mask5 authormask5 author5-mask author5mask

Replaces the name of the fifth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Author mask 6author-mask6 authormask6 author6-mask author6mask

Replaces the name of the sixth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Author mask 7author-mask7 authormask7 author7-mask author7mask

Replaces the name of the seventh author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Author mask 8author-mask8 authormask8 author8-mask author8mask

Replaces the name of the eighth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Author mask 9author-mask9 authormask9 author9-mask author9mask

Replaces the name of the ninth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Display authorsdisplay-authors displayauthors

number of authors to display before 'et al.' is used

Sốtùy chọn
Author linkauthor-link authorlink subjectlink subject-link authorlink1 author-link1 author1-link subjectlink1 author1link subject-link1 subject1-link subject1link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Tên trangtùy chọn
Author link 2author-link2 authorlink2 author2-link subjectlink2 author2link subject-link2 subject2-link subject2link

Title of existing Wikipedia article about the second author; can suffix with a numeral to add additional authors

Tên trangtùy chọn
Author link 3author-link3 authorlink3 author3-link subjectlink3 author3link subject-link3 subject3-link subject3link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Tên trangtùy chọn
Author link 4author-link4 authorlink4 author4-link subjectlink4 author4link subject-link4 subject4-link subject4link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

Tên trangtùy chọn
Author link 5author-link5 authorlink5 author5-link subjectlink5 author5link subject-link5 subject5-link subject5link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Tên trangtùy chọn
Author link 6author-link6 authorlink6 author6-link subjectlink6 author6link subject-link6 subject6-link subject6link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Tên trangtùy chọn
Author link 7author-link7 authorlink7 author7-link subjectlink7 author7link subject-link7 subject7-link subject7link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Tên trangtùy chọn
Author link 8author-link8 authorlink8 author8-link subjectlink8 author8link subject-link8 subject8-link subject8link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Tên trangtùy chọn
Author link 9author-link9 authorlink9 author9-link subjectlink9 author9link subject-link9 subject9-link subject9link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Tên trangtùy chọn
URL access dateaccess-date accessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Chuỗi dàitùy chọn
Original yearorig-year origyear

Original year of publication; provide specifics

Chuỗi dàitùy chọn
Last name of second editoreditor-last2 editor-surname2 editor2 editor2-last editor2-surname

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

Chuỗi dàitùy chọn
First name of second editoreditor-first2 editor-given2 editor2-first editor2-given

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

Chuỗi dàitùy chọn
Link for second editoreditor-link2 editor2-link editorlink2 editor2link

Title of existing Wikipedia article about the second editor

Tên trangtùy chọn
Mask for second editoreditor-mask2 editormask2 editor2-mask editor2mask

Replaces the name of the second editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Last name of third editoreditor-last3 editor-surname3 editor3 editor3-last editor3-surname

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

Chuỗi dàitùy chọn
First name of third editoreditor-first3 editor-given3 editor3-first editor3-given

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

Chuỗi dàitùy chọn
Link for third editoreditor-link3 editor3-link editorlink3 editor3link

Title of existing Wikipedia article about the third editor

Tên trangtùy chọn
Mask for third editoreditor-mask3 editormask3 editor3-mask editor3mask

Replaces the name of the third editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Last name of fourth editoreditor-last4 editor-surname4 editor4 editor4-last editor4-surname

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

Chuỗi dàitùy chọn
First name of fourth editoreditor-first4 editor-given4 editor4-first editor4-given

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

Chuỗi dàitùy chọn
Link for fourth editoreditor-link4 editor4-link editorlink4 editor4link

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor

Tên trangtùy chọn
Mask for fourth editoreditor-mask4 editormask4 editor4-mask editor4mask

Replaces the name of the fourth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Last name of fifth editoreditor-last5 editor-surname5 editor5 editor5-last editor5-surname

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

Chuỗi dàitùy chọn
First name of fifth editoreditor-first5 editor-given5 editor5-first editor5-given

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

Chuỗi dàitùy chọn
Link for fifth editoreditor-link5 editor5-link editorlink5 editor5link

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor

Tên trangtùy chọn
Mask for fifth editoreditor-mask5 editormask5 editor5-mask editor5mask

Replaces the name of the fifth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Last name of sixth editoreditor-last6 editor-surname6 editor6 editor6-last editor6-surname

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

Chuỗi dàitùy chọn
First name of sixth editoreditor-first6 editor-given6 editor6-first editor6-given

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

Chuỗi dàitùy chọn
Link for sixth editoreditor-link6 editor6-link editorlink6 editor6link

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor

Tên trangtùy chọn
Mask for sixth editoreditor-mask6 editormask6 editor6-mask editor6mask

Replaces the name of the sixth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Last name of seventh editoreditor-last7 editor-surname7 editor7 editor7-last editor7-surname

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

Chuỗi dàitùy chọn
First name of seventh editoreditor-first7 editor-given7 editor7-first editor7-given

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

Chuỗi dàitùy chọn
Link for seventh editoreditor-link7 editor7-link editorlink7 editor7link

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor

Tên trangtùy chọn
Mask for seventh editoreditor-mask7 editormask7 editor7-mask editor7mask

Replaces the name of the seventh editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Last name of eighth editoreditor-last8 editor-surname8 editor8 editor8-last editor8-surname

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

Chuỗi dàitùy chọn
First name of eighth editoreditor-first8 editor-given8 editor8-first editor8-given

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

Chuỗi dàitùy chọn
Link for eighth editoreditor-link8 editor8-link editorlink8 editor8link

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor

Tên trangtùy chọn
Mask for eighth editoreditor-mask8 editormask8 editor8-mask editor8mask

Replaces the name of the eighth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Last name of ninth editoreditor-last9 editor-surname9 editor9 editor9-last editor9-surname

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

Chuỗi dàitùy chọn
First name of ninth editoreditor-first9 editor-given9 editor9-first editor9-given

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

Chuỗi dàitùy chọn
Link for ninth editoreditor-link9 editor9-link editorlink9 editor9link

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor

Tên trangtùy chọn
Mask for ninth editoreditor-mask9 editormask9 editor9-mask editor9mask

Replaces the name of the ninth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Display Editorsdisplay-editors displayeditors

Controls the number of editor names that are displayed when a citation is published. To change the displayed number of editors, set display-editors to the desired number. For example, |display-editors=2 will display only the first two editors in a citation. By default, all editors are displayed. |display-editors=etal displays all editors in the list followed by et al.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 2translator-last2 translator2 translator2-last

The surname of the second translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 2translator-first2 translator2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 3translator-last3 translator3 translator3-last

The surname of the third translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 3translator-first3 translator3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 4translator-last4 translator4 translator4-last

The surname of the fourth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 4translator-first4 translator4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 5translator-last5 translator5 translator5-last

The surname of the fifth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 5translator-first5 translator5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 6translator-last6 translator6 translator6-last

The surname of the sixth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 6translator-first6 translator6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 7translator-last7 translator7 translator7-last

The surname of the seventh translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 7translator-first7 translator7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 8translator-last8 translator8 translator8-last

The surname of the eighth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 8translator-first8 translator8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator last name 9translator-last9 translator9 translator9-last

The surname of the ninth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator first name 9translator-first9 translator9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Chuỗi dàitùy chọn
Translator linktranslator-link translator-link1 translator1-link

Title of existing Wikipedia article about the translator; can suffix with a numeral to add additional translators.

Tên trangtùy chọn
Translator link 2translator-link2 translator2-link

Title of existing Wikipedia article about the second translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 3translator-link3 translator3-link

Title of existing Wikipedia article about the third translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 4translator-link4 translator4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 5translator-link5 translator5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 6translator-link6 translator6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 7translator-link7 translator7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 8translator-link8 translator8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth translator.

Tên trangtùy chọn
Translator link 9translator-link9 translator9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth translator.

Tên trangtùy chọn
Chapter URLchapter-url chapterurl contribution-url section-url contributionurl sectionurl

The URL of the online location where the text of the chapter can be found

Chuỗi dàitùy chọn
Format of Chapter URLchapter-format contribution-format section-format

Format of the work referred to by chapter-url; displayed in parentheses after chapter. HTML is implied and should not be specified.

Ví dụ
PDF, DOC, or XLS
Chuỗi dàitùy chọn
DOI broken datedoi-broken-date doi_brokendate

The date that the DOI was determined to be broken

Chuỗi dàitùy chọn
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

Chuỗi dàitùy chọn
Archive URLarchive-url archiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

Chuỗi dàitùy chọn
Archive Formatarchive-format

Format of the Archive

Chuỗi dàitùy chọn
Archive datearchive-date archivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Chuỗi dàitùy chọn
Dead URLdead-url deadurl

If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

Chuỗi dàitùy chọn
Lay URLlay-url lay-summary laysummary layurl

URL link to a non-technical summary or review of the source

Chuỗi dàitùy chọn
Lay sourcelay-source laysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Chuỗi dàitùy chọn
Lay datelay-date laydate

Date of the summary; displays in parentheses

Chuỗi dàitùy chọn
Last author ampersandlast-author-amp lastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Chuỗi dàitùy chọn
viavia

Aggregate or database provider, when different from the Publisher. Typically used for Ebooks.

Ví dụ
Open Edition, JSTOR
Chuỗi dàitùy chọn
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

Chuỗi dàitùy chọn
Issueissue number

Issue number. This parameter is not supported by and should generally not be used with cite book. Consider that a different cite template may be more appropriate, such as cite magazine or cite journal. See Help:Citation_Style_1#Pages.

Chuỗi dàitùy chọn
Coauthorcoauthor

Coauthor

Chuỗi dàilỗi thời
Coauthorscoauthors

Coauthors

Chuỗi dàilỗi thời
Authors listauthors people host credits

List of authors as a free form list. Use of this parameter is discouraged, "lastn" to "firstn" are preferable. Warning: do not use if last or any of its aliases are used.

Chuỗi dàitùy chọn
City of Publicationcity

Where published

Chuỗi dàilỗi thời
Agencyagency

Unusual in cite book. Use if an agency is needed in addition to publisher, etc.

Chuỗi dàitùy chọn
Departmentdepartment

Unusual in cite book.

Không rõtùy chọn
Date formatdf

Sets rendered dates to the specified format

Chuỗi dàitùy chọn