Bản mẫu:Chú thích sơ đồ đường sắt

Chú thích các tuyến đường sắt
và cách bố trí ke ga
Công trình xây dựng
Bay platforms
Đường chuyển giao nhau
Ke ga đón tàu
Hướng tàu chạy
Đảo ke ga
1
2
Thứ tự ke ga
Đường cắt cùng cấp
Cổng hầm
B1 (cao)
Ke ga
B2 (thấp)
khác cấp
(↑ ví dụ)
 
Cổng hầm và cầu cạn
Cầu vượt
Cầu qua mặt nước
Ke ga không sử dụng
Đường tránh ngoài
Ranh giới
Kết thúc đường tàu
Tài liệu bản mẫu[tạo]