Chúc mừng năm mới!Sửa đổi

Gửi chúc mừng năm mới bằng cách thêm {{thế:Chúc mừng năm mới}} tới các trang thảo luận của thành viên khác.

Sử dụngSửa đổi

  • chú thích: Mẫu này tự động đặt tiêu đề tiêu đề phần cho biết "Chúc mừng năm mới!", tên người nhận của người dùng trong lời chào và chữ ký của bạn ở cuối thư.

Xem thêmSửa đổi