Bản mẫu:Chúc tết

Tài liệu bản mẫuXem thêm: {{Chúc tết 2}}, {{Xmas2}}, {{Xmas3}}, {{Seasonal Greetings}}.