Bản mẫu:Chấp nhận yêu cầu gỡ cấm

Yêu cầu bỏ cấm của bạn đã được chấp nhận vì lý do sau:

Vui lòng thêm lý do bỏ chặn


Yêu cầu được thực hiện bởi: ~~

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Dùng cú pháp {{subst:Chấp nhận yêu cầu|1=(lý do)}} để bản mẫu hoạt động đúng.