Bản mẫu:Chất lượng dịch 3

Ghi chúSửa đổi

Bản mẫu này dùng trong những bài mà nội dung được dịch không sai so với bản gốc, nhưng văn phong tiếng Việt chưa tốt.

Xem thêmSửa đổi