Bản mẫu:Chỗ thử thành viên

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được đặt tại đầu chỗ thử thành viên trong không gian tên thành viên để độc giả biết được rằng đó không phải là một bài viết bách khoa.

Sử dụngSửa đổi

Cơ bản

{{user sandbox}}

Phiên bản đơn giản

{{user sandbox|plain=yes}}

Phiên bản phức tạp hơn

{{user sandbox|Ví dụ|plain=all|list=Danh sách chỗ thử|selectskin=yes|demospace=User}}