Bản mẫu:Chỗ thử thành viên

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được đặt tại đầu chỗ thử thành viên trong không gian tên thành viên để độc giả biết được rằng đó không phải là một bài viết bách khoa.

Sử dụng

sửa

Cơ bản

{{Chỗ thử thành viên}}

Phiên bản đơn giản

{{Chỗ thử thành viên|plain=yes}}

Phiên bản phức tạp hơn

{{Chỗ thử thành viên|Ví dụ|plain=all|list=Danh sách chỗ thử|selectskin=yes|demospace=User}}