Mở trình đơn chính

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để chú thích nguồn gốc trong các bài viết của Wikipedia, dành cho các nguồn tham khảo tìm thấy trên Internet. Bản mẫu {{Chú thích báo}} cũng có thể được dùng nếu nguồn tham khảo là một bài báo trên Internet.

Cách sử dụng

Dạng đơn giản nhất thường sử dụng

{{chú thích web |url = |tiêu đề = |author = |ngày = |nhà xuất bản = |ngày truy cập = |ngôn ngữ = }}

Dạng nhiều tham số hơn
{{chú thích web
| url    = <!--địa chỉ trang web nguồn-->
| title   = <!--tiêu đề bài viết nguồn-->
| quote   = <!--trích dẫn-->
| author   = <!--tác giả-->
| last    = 
| first   = 
| authorlink = 
| author2  = <!--đồng tác giả nếu có-->
| last2   = 
| first2   = 
| date    = 
| format   = 
| work    = 
| publisher = 
| pages   = 
| language  = 
| accessdate = <!--ngày truy cập-->
| archiveurl = 
| archivedate = 
}}

hoặc hàng ngang:

{{chú thích web |url= |title= |date= |author= |last= |first= |authorlink= |author2= |last2= |first2= |authorlink2= |format= |work= |publisher= |pages= |language= |accessdate= |archiveurl= |archivedate= }}

Mô tả chi tiết

Các tham số bắt buộc

 • url: Địa chỉ URL của tài liệu web.
 • tiêu đề / title: Tiêu đề tài liệu web.

Các tham số không bắt buộc

 • author: Tên tác giả
  • lastfirst: Dùng thay thế cho author để hiển thị last, first (đừng sử dụng cho các tên Á Đông)
  • authorlink hoạt động với author hoặc với lastfirst để liên kết đến bài viết trên Wikipedia về tác giả
  • author2, last2, first2, authorlink2 hoàn toàn tương tự như trên nhưng dành cho tác giả thứ hai. Có thể tiếp tục với hậu tố 3, 4,... cho các tác giả tiếp theo.
 • ngày / date: Ngày tháng mà tài liệu được xuất bản, theo dạng YYYY-MM-DD của ISO 8601.
  • năm / year: Năm được xuất bản. (Không cần nếu ngày tháng ISO 8601 được chỉ định.)
 • format: Định dạng, thí dụ PDF, DOC. Sẽ là HTML nếu không chỉ định.
 • work: Nếu tài liệu này thuộc về tác phẩm lớn hơn, hãy chỉ định tựa của tác phẩm đó.
 • nhà xuất bản / publisher: Nhà xuất bản nếu có.
 • ngày truy cập / accessdate: Ngày tháng mà tài liệu được truy nhập, theo dạng YYYY-MM-DD của ISO 8601.
 • ngôn ngữ / language: Ngôn ngữ của tài liệu.

Dữ liệu bản mẫu

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Chú thích web

Formats a citation to a website using the provided information such as URL and title. Used only for sources that are not correctly described by the specific citation templates for books, journals, news sources, etc.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này gợi ý định dạng các tham số ở dạng nội tuyến.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
URLurl URL địa chỉ

URL trực tuyến của nguồn.

Ví dụ
https://www.metacritic.com//...
Chuỗibắt buộc
Tựa đềtựa đề title tiêu đề tên bài

Tiêu đề của bài viết trên trang web nguồn, không phải là tên trang web.

Chuỗibắt buộc
Họ và tên (Á Đông)tác giả tác giả 1 author author1

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngkhuyến khích
Họ (phương Tây)họ last last1 author author1 author1-last author-last surname1 author-last1 subject1 surname author-last subject

Họ của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngkhuyến khích
Tên (phương Tây)tên tên 1 first given author-first first1 given1 author-first1 author1-first

Tên của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngkhuyến khích
Liên kết tác giảlk tác giả authorlink author-link subjectlink subject-link authorlink1 author-link1 author1-link subjectlink1 author1link subject-link1 subject1-link subject1link

Tựa đề bài viết Wikipedia của tác giả.

Trangtùy chọn
Các tác giảauthors people host credits

Danh sách tác giả trơn. Không khuyến khích sử dụng tham số này, nếu có thể hãy sử dụng 'tác giả', 'tên' và 'họ'.

Chuỗitùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 2tác giả 2 author2

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ hai; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngtùy chọn
Họ tác giả (phương Tây) 2họ 2 last2

Họ của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngtùy chọn
Tên tác giả (phương Tây) 2tên 2 first2

Tên của tác giả phương Tây hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Tên trước Họ sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngtùy chọn
Liên kết tác giả 2lk tác giả 2 authorlink2 author2-link

Tựa đề bài viết Wikipedia của tác giả.

Trangtùy chọn
Ngày xuất bảnngày date ngày tháng

Full date when the source was published; if unknown, use access-date instead; do not wikilink

Ví dụ
định dạng ngày YYYY-MM-DD
Ngày thángkhuyến khích
Năm xuất bảnnăm year

Năm mà nguồn được xuất bản. Nếu biết ngày tháng, hãy sử dụng 'ngày'.

Chuỗitùy chọn
Họ và tên biên tập viên Á Đôngeditor

Họ và tên đầy đủ của biên tập viên giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'editor-link'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng biên tập viên khác.

Dòngtùy chọn
Editor last nameeditor-last editor1-last editor editors

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors.

Dòngtùy chọn
Editor first nameeditor-first editor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

Dòngtùy chọn
Editor linkeditor-link editor1-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors

Trangtùy chọn
Editor last name 2editor2-last editor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 2editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 2editor2-link editor2link editorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second editor.

Trangtùy chọn
Websitewebsite work

Tên của website; sẽ hiển thị nghiêng. Có thể sử dụng đồng thời với 'nhà xuất bản' trong cùng chú thích.

Ví dụ
Rotten Tomatoes
Chuỗikhuyến khích
Series identifierseries

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

Chuỗitùy chọn
Nhà xuất bảnnhà xuất bản publisher

Tên của nhà xuất bản, có thể sử dụng liên kết Wiki. Có thể sử dụng đồng thời nhà xuất bản và website trong cùng chú thích

Ví dụ
"CBS Interactive" which owns "Metacritic.com"
Chuỗitùy chọn
Location of publicationlocation

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

Chuỗitùy chọn
Trangtrang page p tr

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

Chuỗitùy chọn
Các trangcác trang pages pp

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source); displays after 'pp.'

Chuỗitùy chọn
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Chuỗitùy chọn
Ngôn ngữngôn ngữ language in lang

Ngôn ngữ mà nguồn sử dụng, nếu không phải tiếng Việt. Sử dụng tên ngôn ngữ đầy đủ, không phải tên viết tắt hay bản mẫu.

Chuỗitùy chọn
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

Chuỗitùy chọn
Dịch tựa đềdịch tựa đề trans-title trans_title dịch tiêu đề dịch tên bài

Tiêu đề dịch bằng tiếng Việt, nếu ngôn ngữ gốc là tiếng nước ngoài. Khuyến khích sử dụng thêm 'ngôn ngữ'.

Chuỗitùy chọn
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Chuỗitùy chọn
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Chuỗitùy chọn
Othersothers

Used to record other (non-author) contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'. Only one ''others'' parameter is allowed: e.g., 'Illustrated by Jane Doe; Translated by John Smith'

Chuỗitùy chọn
Original yearorig-year origyear

Original year of publication; provide specifics

Chuỗitùy chọn
Nơi xuất bảnnơi xuất bản publication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Chuỗitùy chọn
Ngày xuất bảnngày xuất bản publication-date publicationdate

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Chuỗitùy chọn
Published viavia

Name of the entity hosting the original copy of the work, if different from the publisher. This entity is committed not to alter the work. GitHub, SourceForge, CodePlex, YouTube, Vimeo, Dailymotion and Netflix are examples of service dedicated to acting on behalf of the publisher, but Archive.org, Wikimedia Commons and grc.com have done this on certain occasions.

Ví dụ
"GitHub", which hosts "Visual Studio Code" on behalf of "Microsoft"
Chuỗitùy chọn
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Chuỗitùy chọn
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Chuỗitùy chọn
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Chuỗitùy chọn
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Chuỗitùy chọn
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Chuỗitùy chọn
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

Dòngtùy chọn
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

Dòngtùy chọn
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Chuỗitùy chọn
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

Chuỗitùy chọn
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Chuỗitùy chọn
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

Chuỗitùy chọn
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Chuỗitùy chọn
JSTORjstor

JSTOR identifier

Chuỗitùy chọn
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Chuỗitùy chọn
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Chuỗitùy chọn
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Chuỗitùy chọn
OLol

Open Library identifier

Chuỗitùy chọn
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Chuỗitùy chọn
PMCpmc

PubMed Center article number

Chuỗitùy chọn
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Chuỗitùy chọn
RFCrfc

Request for Comments number

Chuỗitùy chọn
SSRNssrn

Social Science Research Network

Chuỗitùy chọn
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Chuỗitùy chọn
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Chuỗitùy chọn
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

Chuỗitùy chọn
URL lưu trữurl lưu trữ archive-url archiveurl

URL của bản sao của một trang web, yêu cầu 'ngày lưu trữ'

Chuỗikhuyến khích
Ngày lưu trữngày lưu trữ archive-date archivedate

Ngày mà URL gốc được lưu trữ.

Ví dụ
định dạng YYYY-MM-DD
Chuỗikhuyến khích
URL hỏngurl hỏng dead-url deadurl url hư địa chỉ hư địa chỉ hỏng

If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

Ví dụ
'yes' hoặc 'no'
Chuỗikhuyến khích
Ngày truy cậpngày truy cập access-date accessdate ngày truy nhập

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Ngày thángkhuyến khích
Trích dẫnquote trích dẫn quotation

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; must include terminating punctuation

Chuỗitùy chọn
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template

Chuỗitùy chọn
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

Mặc định
.
Chuỗitùy chọn
Subscription requiredsubscription

When set to yes, displays “(subscription required)” to indicate an online source that requires subscription

Chuỗitùy chọn
Registration requiredregistration

When set to yes, displays “(registration required)” to indicate an online source that requires registration

Chuỗitùy chọn
Separatorseparator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Mặc định
.
Chuỗitùy chọn
Lay URLlayurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

Chuỗitùy chọn
Lay sourcelaysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Chuỗitùy chọn
Lay datelaydate

Date of the summary; displays in parentheses

Chuỗitùy chọn
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗitùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 3author3

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 3; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngtùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 4author4

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 4; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngtùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 5author5

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 5; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngtùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 6author6

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 6; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngtùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 7author7

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 7; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngtùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 8author8

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 8; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngtùy chọn
Họ và tên (Á Đông) 9author9

Họ và tên đầy đủ của tác giả Á Đông, Hungary hoặc các quốc gia đặt tên người theo thứ tự Họ trước Tên sau thứ 9; đừng tạo liên kết wiki, thay vào đó dùng 'authorlink'; có thể dùng số làm hậu tố khi muốn liệt kê những đồng tác giả khác.

Dòngtùy chọn
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

Dòngtùy chọn
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 3authorlink3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Trangtùy chọn
Last name 4last4 author4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

Dòngtùy chọn
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 4authorlink4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

Trangtùy chọn
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

Dòngtùy chọn
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 5authorlink5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

Trangtùy chọn
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

Dòngtùy chọn
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 6authorlink6 author6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Trangtùy chọn
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

Dòngtùy chọn
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 7authorlink7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Trangtùy chọn
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

Dòngtùy chọn
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 8authorlink8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Trangtùy chọn
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Dòngtùy chọn
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Author link 9authorlink9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Trangtùy chọn
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Mặc định
,
Chuỗitùy chọn
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as &#32; do not use an asterisk, colon, or hash mark

Mặc định
;
Chuỗitùy chọn
Display authorsdisplay-authors displayauthors

Number of authors to display before 'et al.' is used; default is to do so after 8 of 9 are listed.

Mặc định
8
Sốtùy chọn
Last author ampersandlastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Chuỗitùy chọn
Editor last name 3editor3-last editor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 3editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 3editor3-link editor3link editorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 4editor4-last editor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 4editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 4editor4-link editor4link editorlink4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 5editor5-last editor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 5editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 5editor5-link editor5link editorlink5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 6editor6-last editor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 6editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 6editor6-link editor6link editorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 7editor7-last editor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 7editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 7editor7-link editor7link editorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 8editor8-last editor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 8editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 8editor8-link editor8link editorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor.

Trangtùy chọn
Editor last name 9editor9-last editor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

Dòngtùy chọn
Editor first name 9editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

Dòngtùy chọn
Editor link 9editor9-link editor9link editorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor.

Trangtùy chọn
Editionedition

Specify the edition or revision of the source, when applicable. For example: '2nd' or '5.1'. What you supply here is suffixed by ' ed.'

Chuỗitùy chọn
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

Chuỗitùy chọn
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

Chuỗitùy chọn
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

Chuỗitùy chọn
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

Chuỗitùy chọn
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

Chuỗitùy chọn
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

Chuỗitùy chọn

Xem thêm