Bản mẫu:Chất lượng dịch 5

(đổi hướng từ Bản mẫu:Cld5)

{{chất lượng dịch 5/nguồn|ngày=28|tháng=10|năm=2021|lý do=Dịch thuật chất lượng kém}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Đặt bản mẫu này vào các bài mà bạn cảm thấy cần nhắc tác giả sửa trong vòng 10 ngày sau khi nó xuất hiện bằng cách viết mã sau ở trên đầu bài:

{{thế:cld5}} hoặc {{thế:cld5|lý do tại sao cho rằng bài có chất lượng dịch thuật}} (nếu không có lý do thì lý do mặc định sẽ là "Dịch thuật chất lượng kém") hoặc {{chất lượng kém/nguồn|ngày=ngày (DD)|tháng=tháng (MM)|năm=năm (YYYY)|lý do=lý do bài chất lượng kém do dịch thuật}}

Bản mẫu sẽ tự động chèn ngày tháng hiện tại. Bản mẫu này sẽ đưa bài vào Thể loại:Bài viết có vấn đề dịch thuật. Sau 3 ngày sẽ tự động đưa vào Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật và một thông báo xóa sẽ xuất hiện, và tự động chuyển bài vào Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày, khi bài đặt bản mẫu quá 10 ngày

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Bài viết có vấn đề dịch thuật, Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật 2021-10-28, Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuậtThể loại:Bài viết có vấn đề dịch thuật. Nếu thể loại theo ngày chưa tồn tại, hãy nhấn vào Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật để xem hướng dẫn tạo nhanh thể loại theo ngày.