:

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template produces a colon (:) character in the form of the character entity reference :. It is useful for times when directly entering a colon would trigger some Bản mẫu:Help link behavior.

 Ghi chú: Due to technical limitations it is not possible to create a shortcut to this template called {{:}}.

Dữ liệu bản mẫu

sửa
Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Colon

A template to show :

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Không định rõ tham số

Xem thêm

sửa