Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{Colored bar
| title-color-background = # 253268
| icon = HSHome.svg
| title = Portal of the economy
| link = Portal: economy
}}