Bản mẫu:Commons

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

thêm bản mẫu {{commonscat| -tên thể loại trong common (thường là bằng tiếng Anh)- }}

Xem thêm