Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này trả về tên quốc gia hoặc lá cờ được liên kết với quốc gia đó, tùy thuộc vào các tham số đầu vào.

{{Country alias}} có nghĩa là chủ yếu được sử dụng cho các cuộc thi đấu thể thao như Thế vận hội, Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung, Đại hội Thể thao châu Á, vv.

Cách sử dụng sửa

Đó là một tham số được yêu cầu và ba tham số tùy chọn.

country/1
Mã quốc gia gồm ba ký tự được sử dụng bởi IOC, CGF hoặc FINA. Tham số này có thể là một tham số không tên.
flag
Nếu thiết lập yes, sẽ trả về lá cờ của quốc gia.
year
Năm đầu vào sẽ xác định mà lá cờ nào được sử dụng. Ví dụ, bất kỳ năm nào trước năm 1999 sẽ đưa ra "Pre-1999 Flag of Tunisia.svg" cho Tunisia (TUN), trong khi bất kỳ năm nào sau năm 1999 sẽ đưa ra "Flag of Tunisia.svg".
games
Đây là một phương pháp khác xác định mà lá cờ nào được sử dụng. Một số quốc gia, chẳng hạn như Vương quốc Anh, được sử dụng lá cờ Olympic trong Thế vận hội Mùa hè 1980.

Các ví dụ sửa

Dưới đây là một số ví dụ dựa trên nhập cho Ý (ITA)

ITA = {
	name = "Ý",
	{1946, "Flag of Italy (1861-1946).svg"},
	{2002, "Flag of Italy.svg"},
	{2006, "Flag of Italy (2003-2006).svg"},
	"Flag of Italy.svg",
	["Thế vận hội Mùa hè"] = {
		[1980] = "Olympic flag.svg",
	},
 • {{Country alias|ITA}} → Ý
 • {{Country alias|ITA|flag=yes}} → Flag of Italy.svg
 • {{Country alias|ITA|flag=yes|year=1946}} → Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg
 • {{Country alias|ITA|flag=yes|year=1947}} → Flag of Italy (1946–2003).svg
 • {{Country alias|ITA|flag=yes|year=1980|games=Thế vận hội Mùa hè}} → Olympic flag (1920-1986).svg
 • {{Country alias|ITA|flag=yes|year=2006|games=Thế vận hội Mùa hè}} → Flag of Italy (2003–2006).svg

Lưu ý rằng trong ví dụ cuối games không có nhân tố vào trong hình lá cờ.

Thông điệp lỗi kịch bản Lua sửa

Nếu mã quốc gia không được cung cấp, hoặc không tồn tại trong mô đun, một lỗi sẽ được trả về:

 • {{Country alias}}Lỗi Lua trong Mô_đun:Country_alias tại dòng 198: Biến thể quốc gia không hợp lệ: {{{country}}}.
 • {{Country alias}}Lỗi Lua trong Mô_đun:Country_alias tại dòng 198: Biến thể quốc gia không hợp lệ: nil.
 • {{Country alias|EXZ}}Lỗi Lua trong Mô_đun:Country_alias tại dòng 198: Biến thể quốc gia không hợp lệ: EXZ.
 • {{Country alias|country=EXZ}}Lỗi Lua trong Mô_đun:Country_alias tại dòng 198: Biến thể quốc gia không hợp lệ: EXZ.

Để tránh tạo ra lỗi kịch bản, hãy sử dụng |error=value.

 • {{Country alias|EXZ|error=LỖI}} → LỖI