Bản mẫu:Cvpbq

[câu này vi phạm bản quyền?]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

{{Cvpbq|date=tháng 11 năm 2022}}
[câu này vi phạm bản quyền?]
{{Cvpbq|date=tháng 11 năm 2022|sure=yes}}
[câu này vi phạm bản quyền?]

Xem thêmSửa đổi