Bản mẫu:Dễ bị spam

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này sẽ được dùng trong trang thảo luận của bài:

Cách sử dụngSửa đổi

{{Dễ bị spam}} hoặc
{{Dễ bị spam|thời gian=tháng 10 năm 2020}}

Thông số tùy chọnSửa đổi

Xem thêmSửa đổi