Bản mẫu:Dữ liệu nhân vật

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Miêu tả sửa

Bản mẫu siêu dữ liệu này tạo dữ liệu tự động để thu thập và xếp loại. Nó (chỉ) nên đưa vào bài viết về tiểu sử. Nó không được thêm vào các bài viết không có tiểu sử, thậm chí nếu một bài viết mô tả sự kiện liên quan đến một cá nhân nào đó. Xem Wikipedia:Dữ liệu nhân vật để biết thêm chi tiết.

Cách dùng sửa

{{Dữ liệu nhân vật <!-- Siêu dữ liệu: xem [[Wikipedia:Dữ liệu nhân vật]] -->
|TÊN        = Phạm Hùng Anh
|TÊN KHÁC     = 
|TÓM TẮT      = "Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng
|LÚC SINH     = 3/4/1989
|LÚC MẤT      = 
|NƠI SINH     = Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng
|NƠI MẤT      = 
}}

Ví dụ sửa

{{Dữ liệu nhân vật <!-- Siêu dữ liệu: xem [[Wikipedia:Dữ liệu nhân vật]] -->
|TÊN        = Magellan, Ferdinand
|TÊN KHÁC     = Magalhães, Fernão de (tiếng Bồ); Magallanes, Fernando de (tiếng Tây Ban Nha)
|TÓM TẮT      = Nhà thám hiểm đại dương
|LÚC SINH     = Mùa xuân năm 1480
|NƠI SINH     = [[Sabrosa]], [[Bồ Đào Nha]]
|LÚC MẤT      = 27 tháng 4 năm 1521
|NƠI MẤT      = [[Đảo Mactan]], [[Cebu]], [[Philippines]]
}}