Bản mẫu:Dữ liệu nhân vật

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tên thật : Nguyễn Thành Lê Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại Lapho Bao gồm: 1. LAPHO Architect (Thiết kế) 2. LAPHO Investment (Đầu tư) 3. LAPHO Construcstion (Xây dựng) 4. LAPHO Coffee Office (Văn phòng cho thuê và Cà phê) Sinh ngày : 22 tháng 8 năm 1982 Nguyên Quán : TP Vinh Nghệ An Tốt nghiêp Đại Học Xây Dựng năm 2005 Chuyên ngành Kiến Trúc. Từ năm 2000 đến nay ở Hà Nội

Cách dùngSửa đổi

{{Dữ liệu nhân vật <!-- Siêu dữ liệu: xem [[Wikipedia:Dữ liệu nhân vật]] -->
|TÊN        = Phạm Hùng Anh
|TÊN KHÁC     = 
|TÓM TẮT      = "Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng
|LÚC SINH     = 3/4/1989
|LÚC MẤT      = 
|NƠI SINH     = Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng
|NƠI MẤT      = 
}}

Ví dụSửa đổi

{{Dữ liệu nhân vật <!-- Siêu dữ liệu: xem [[Wikipedia:Dữ liệu nhân vật]] -->
|TÊN        = Magellan, Ferdinand
|TÊN KHÁC     = Magalhães, Fernão de (tiếng Bồ); Magallanes, Fernando de (tiếng Tây Ban Nha)
|TÓM TẮT      = Nhà thám hiểm đại dương
|LÚC SINH     = Mùa xuân năm 1480
|NƠI SINH     = [[Sabrosa]], [[Bồ Đào Nha]]
|LÚC MẤT      = 27 tháng 4 năm 1521
|NƠI MẤT      = [[Đảo Mactan]], [[Cebu]], [[Philippines]]
}}